Wat is mijn bedrijf waard?

Een van de gevoeligste onderwerpen bij de koop of verkoop van een bedrijf is de waarde of de prijs. Nu lijken deze twee termen erg veel op elkaar maar dat is allerminst waar: “Price is What You Pay; Value is What You Get” is een bekende quote van de belegger Warren Buffett. Kortgezegd: de prijs is het bedrag dat u betaald of krijgt bij de (ver)koop van een bedrijf. Dit bedrag is afhankelijk van de onderhandelingen tussen beide partijen en daarbij spelen veel meer zaken een rol dan de ‘waarde’. Immers, beide partijen zullen van de deal beter willen worden en waarderen hun nieuwe situatie dus hoger dan de oude.

Bedrijfswaarde

Waarde is een meer abstract begrip waarbij allerlei berekeningen kunnen helpen een bedrag te koppelen aan de gehele onderneming. Dat is geen exacte wetenschap dus per definitie een mening. Daarbij is het bijvoorbeeld goed te beseffen met wie u spreekt; een investeerder zal een hele andere perceptie hebben van een onderneming dan de accountant. Eerstgenoemde kijkt naar mogelijke potentie in de toekomst, en weegt daarin een risico mee. De accountant zal zich waarschijnlijk meer beroepen op resultaten uit het verleden en de balans. Beide benaderingsmethoden hebben hun waarde en zijn niet in te delen in goed of fout; maar er komen wel verschillende bedragen uit.