De voorraad in een activatransactie

HOME/  Kennisbank/  Bedrijfswaarde/  De rol van voorraad

Wat doen we met de voorraad?

Bedrijven kunnen op twee manieren worden overgedragen: via een aandelentransactie en via een activatransactie. Met de eerste manier worden de aandelen overgedragen en daarmee alle activa en passiva van de betreffende onderneming. Met de tweede manier worden alleen activa overgedragen: denk aan inventaris, voorraad, webwinkel e.d.

Bij een B.V. heb je de keuze uit beide opties, in het geval van een eenmanszaak of VOF is er geen keuze: er zijn immers geen aandelen die overgedragen kunnen worden. In het geval van de bedrijfsovername van een eenmanszaak of een VOF gaat het dus altijd om een activatransactie.

De rol van voorraad in een bedrijfswaardering

Voor de wijze waarop de bedrijfswaarde wordt vastgesteld is de wijze waarop een bedrijfsovername wordt uitgevoerd theoretisch irrelevant. Maar in de praktijk zie je toch dat er over de rol van de voorraad in de bepaling van de bedrijfswaarde in geval van een activatransactie nogal eens discussie ontstaat en in het geval van een aandelentransactie minder vaak.

Kan je hulp gebruiken? Laat je nummer achter voor een belafspraak.   

Verzenden ›
 

Wat is hier de oorzaak van en hoe voorkom je deze discussie?

In essentie verkoop je in een bedrijfsovername de toekomstige resultaten van dit bedrijf. Om deze resultaten te realiseren vormt de voorraad een noodzakelijk bedrijfsmiddel, net zoals de uren van de ondernemer dat zijn en overige operationele lasten. Een koper bepaalt de prijs die hij of zij wil betalen op de toekomstige winsten en alle operationele activa (en passiva) vallen binnen die prijs. Voorraad is onderdeel van de operationele activa en is dus onderdeel van de berekende waarde.

In de praktijk zie je dat verkopers hier niet altijd zo naar kijken in een activatransactie: regelmatig wordt de voorraadwaarde opgeteld bij de berekende bedrijfswaarde (veelal voornamelijk goodwill). Theoretisch gezien is dit dus onjuist!

Te hoge voorraden en bedrijfswaarde

Een uitzondering hierop vormen voorraden die van een uitzonderlijke hoogte zijn. Bijvoorbeeld omdat er eens per jaar kan worden ingekocht en dit net is gebeurd, of omdat men wilde profiteren van een eenmalige aanbieding. In dat geval kan er een inschatting worden gemaakt van het deel van de voorraad dat als operationeel kan worden gezien (een gemiddelde waarde over een jaar bijvoorbeeld) en kan het overige deel als overtollig worden aangeduid. Dit overtollige deel kan, mits courant, dan wel als eenmalige baten worden toegevoegd aan de bedrijfswaarde die is berekend op basis van toekomstige winst.

OvernameAdvies

Loop je zelf vast bij de waardering van jouw bedrijf? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. We zijn aangesloten bij het NIRV en gedegen onderwezen in het onderwerp bedrijfswaarderingen.

 
Weten waar je zelf staat?     Doe de intake