Bedrijfswaarde onderwerpen

HOME/  Kennisbank/  Bedrijfswaarde

Wat is mijn bedrijf waard?

De prijs

Een van de gevoeligste onderwerpen bij de koop of verkoop van een bedrijf is de waarde of de prijs. Nu lijken deze twee termen erg veel op elkaar maar dat is allerminst waar: “Price is What You Pay; Value is What You Get” is een bekende quote van de belegger Warren Buffett. Kort gezegd: de prijs is het bedrag dat je betaalt of krijgt bij de (ver)koop van een bedrijf. Dit bedrag is afhankelijk van de onderhandelingen tussen beide partijen en daarbij spelen veel meer zaken een rol dan de ‘waarde’. Immers, beide partijen zullen van de deal beter willen worden en waarderen hun nieuwe situatie dus hoger dan de oude.

De waarde

Waarde is een meer abstract begrip waarbij diverse berekeningen helpen om een bedrag te koppelen aan de gehele onderneming. Dat is geen exacte wetenschap, dus bedrijfswaard is per definitie een mening. Daarbij is het bijvoorbeeld goed te beseffen met wie je spreekt; een investeerder zal een hele andere perceptie hebben van een onderneming dan de accountant. Eerstgenoemde kijkt naar mogelijke potentie in de toekomst, en weegt daarin een risico mee. De accountant zal zich waarschijnlijk meer beroepen op resultaten uit het verleden en de balans. Beide benaderingsmethoden hebben hun waarde en zijn niet in te delen in goed of fout; maar er volgen wel verschillende bedrijfswaardes uit. 

Hoe bepaal je de waarde van jouw bedrijf?

Er zijn verschillende methodes om bedrijfswaarde vast te stellen: onder register valuators (bedrijfswaarde specialisten)  is de discounted cash flow favoriet, in de markt zie je vooral dat er in transacties veel gebruik wordt gemaakt van zogenaamde multiples (x keer de winst). Maar er zijn meer opties: denk aan de intrinsieke waarde bijvoorbeeld en de (verbeterde) rentabiliteitswaarde. Maar ook branche specifieke methodes als het aantal klanten keer een bedrag X komen wel voor. Van alle methodes kan je iets vinden, zeker wanneer je weet dat het begrip bedrijfswaarde per definitie subjectief is. Maar juist om die reden is het belangrijk om een duidelijke methodologische aanpak te volgen, waarmee de uitkomsten voor alle partijen vallen te herleiden(zodat men er vervolgens iets van kan vinden). De discounted cash flow is wat dat betreft een solide aanpak.  Via de artikelen in dit deel van de kennisbank nemen we je iets meer mee de diepte in m.b.t. het onderwerp "bedrijfswaarde".

Heb je vragen over bedrijfswaarde of het bepalen hiervan en vindt je het antwoord niet terug in de onderstaande artikelen? Neem dan contact met ons op.

Discounted Cash FlowDe discounted cash flow (DCF) methode is de meest gehanteerde methode om bedrijfswaarde te bepalen. Lees hier hoe dit werkt!
Kennisbank Artikel
Intrinsieke waardeEr zijn diverse methodes om een bedrijf te waarderen. De intrinsieke of ook wel boekhoudkundige waarde is hier één van.
Kennisbank Artikel
Waarde en prijsOvernameAdvies licht je op deze pagina toe wat het verschil is tussen bedrijfswaarde en prijs. Lees direct verder.
Kennisbank Artikel
Waarderen met multiplesBedrijfswaarde wordt op diverse manieren berekend. Naast de DCF zijn multiples een veel voorkomende manier. Lees hoe dit werkt!
Kennisbank Artikel
Vastgoed in een overnameHoe ga je om met vastgoed bij het waarderen van een bedrijf? In dit artikel lichten we dat nader toe.
Kennisbank Artikel
NormaliserenWanneer en waarom is normaliseren belangrijk? Normalisering handleiding. Genormaliseerde winst accuraat berekenen doet u zó.
Kennisbank Artikel
De rol van voorraadMag je de voorraad bij de berekende bedrijfswaarde optellen, mag dat niet of mag dat in sommige gevallen? Lees het in dit artikel!
Kennisbank Artikel
WerkkapitaalOvernameAdvies licht je op deze pagina toe wat werkkapitaal is en hoe je deze optimaliseert voor een bedrijfsovername.
Kennisbank Artikel
Wat is winstDe winst is een belangrijk onderdeel van iedere transactie: de toekomstige winsten, daar koop je het bedrijf voor. Zorg wel dat allen het over dezelfde winst hebben!
Kennisbank Artikel
Verkoopopbrengst maximaliserenOverweeg je om in de komende jaren jouw bedrijf te verkopen? Start dan direct met onze tips en maximaliseer de verkoopopbrengst.
Kennisbank Artikel
Weten waar je zelf staat?     Doe de intake