Werkkapitaal bij een bedrijfsovername

HOME/  Kennisbank/  Bedrijfswaarde/  Werkkapitaal

Maak je bedrijf verkoopklaar: optimaliseer je werkkapitaal

In dit artikel gaan we nader in op het belang van het optimaliseren van het werkkapitaal. Bij de verkoop van een bedrijf zal de koper altijd letten op de financiële positie van het bedrijf. Is het een financieel gezond bedrijf?

Als verkoper kun je hier veel aan doen. Een financieel gezond plaatje levert je uiteindelijk een veel beter verkoop resultaat op.

Onderzoek van de Vrije Universiteit wijst uit dat bij 80% van de bedrijven het werkkapitaal onderbelicht wordt. Er wordt simpelweg niet op gestuurd. Bij meer dan de helft van de bedrijfsoverdrachten is dit een discussie punt tussen verkoper en koper.

Waar moet je bij werkkapitaal dan precies op letten en wat kun je hieraan doen?

Hoewel de essentie van werkkapitaal niet volledig in één zin is te vatten, wordt de volgende definitie algemeen geaccepteerd: werkkapitaal (netto werkkapitaal) is het verschil tussen de vlottende activa en de vlottende passiva op de balans van een onderneming. Bruto werkkapitaal betreft de omvang van alleen de vlottende activa.

De definitie is helder, maar geeft geen indicatie van het wenselijke niveau dat aangehouden moet worden. Met veel werkkapitaal wordt liquiditeitsrisico vermeden en zijn er altijd middelen beschikbaar om die ‘ideale deal’ te maken als de kans zich aandient. In dat geval worden de daarmee samenhangende opportunity costs geaccepteerd.

In het andere uiterste zijn de vlottende activa lager dan de vlottende passiva en heeft het bedrijf een negatief werkkapitaal. Daarmee wordt maximaal efficiënt gebruikgemaakt van de financiële middelen. In het geval van een laag of negatief werkkapitaal kan het betreffende bedrijf echter liquiditeitsrisico lopen en ligt een faillissement op de loer. Werkkapitaal is niet zonder reden een zeer geschikte indicator om de korte en middellange financiële gezondheid van een bedrijf vast te stellen.

Tevens geeft het een indicatie voor de onafhankelijkheid van een bedrijf. Dat kan relevant zijn voor de uitbreiding van de business zonder ondersteuning van financiers of in de onderhandeling met financiers.

Benieuwd naar onze visie op jouw bedrijfswaarde?   

Bereken waarde
 

Om tot een duidelijke visie op de ideale omvang van het werkkapitaal te komen is inzicht in de huidige werkkapitaalsituatie essentieel.

Er zijn vier factoren die het werkkapitaal beïnvloeden:

 1. Debiteuren (order-to-cash)
 2. Voorraadmanagement (forecast-to delivery)
 3. Liquiditeitsmanagement (unbounced cash positie)
 4. Crediteuren (procure-to-pay).

Nummer 1, 2 en 4 vormen samen de cashconversiecyclus (CCC). Deze toont de hele route die ‘cash’ binnen de bedrijfsprocessen doorloopt.

Op basis van deze bepalende factoren kan een organisatie echter niet gestuurd worden. Daartoe heb je prestatie-indicatoren nodig. Indicatoren die je per periode kunt meten en vergelijken. Met betrekking tot die indicatoren zijn de volgende verschillen tussen gemiddeld tot goed presterende bedrijven en gemiddeld tot slecht presterende bedrijven wetenswaardig.

Bedrijven die goed presteren op het gebied van werkkapitaal hebben meer aandacht voor:

• voorraadmanagement
• KPI: days inventory outstanding (voorraaddagen)
• KPI: days payable outstanding (crediteurendagen)
• KPI: het percentage debiteuren dat niet binnen de contractuele betaaltermijn heeft betaald.

Bedrijven die goed presteren sturen daarnaast met een kortere interval dan slecht presterende bedrijven op:
• KPI: quick ratio (ook wel liquiditeitsratio genoemd)
• KPI: unbounded cash (de hoeveelheid cash die boven op de minimum benodigde hoeveelheid beschikbaar is om het bedrijf te kunnen runnen; dat deel kan dus geïnvesteerd worden)
• KPI: debt/equity ratio (de verhouding tussen schulden en eigen vermogen)
• KPI: totale waarde van de voorraad.

Op basis van deze input geven we een lijst met prestatie-indicatoren die inzicht geven in het werkkapitaal en die je als ondernemer in de gaten moet houden.

Set van werkkapitaal performance-indicatoren om te monitoren per week

 1. Cash available
 2. DSO (days sales outstanding)
 3. Net working capital Set van performance-indicatoren om te monitoren per maand, kwartaal en jaar
 4. Operating cash flow
 5. DIO (days inventory Outstanding)
 6. Total value of inventory
 7. DPO (days payable outstanding)
 8. Debt/ratio
 9. Unbounced cash
 10. Dubieuze debiteuren

Deze tien indicatoren bepalen het werkkapitaal van het bedrijf. Het is aan de ondernemer om hier normen voor te bepalen en te zorgen dat het bedrijf binnen de gestelde normen presteert. Uiteindelijk resulteert dit in ene financieel gezond bedrijf en een hogere waarde voor het bedrijf!

 
Weten waar je zelf staat?     Doe de intake