Intrinsieke waarde berekenen

HOME/  Kennisbank/  Bedrijfswaarde/  Intrinsieke waarde

De intrinsieke waarde van jouw bedrijf berekenen

De intrinsieke waarde van een onderneming is het verschil tussen de actuele waarde van de activa en de marktwaarde van het vreemd vermogen. De intrinsieke waarde is simpel vast te stellen: Intrinsieke waarde wordt ook wel aangeduid als het ‘zichtbare eigen vermogen’ en is van de balans van een bedrijf af te lezen.

Maar deze intrinsieke waarde is voornamelijk een weergave van de historie: De historische winsten,  dividenduitkeringen, investeringen en bedrijfsfinancieringen. Deze methodiek heeft daarom een beperkte betekenis bij bedrijfswaardering, wat vooral over de toekomstige resultaten draait. (dat is ook logisch want een koper verdient zijn investering terug met de toekomstige baten van de overgenomen onderneming)

Boekhoudkundige waarde

Bij het bepalen van de intrinsieke waarde wordt uitgegaan van de boekhoudkundige waarde van een bedrijf. Deze waarde staat vermeld op de boekhoudkundige balans in de jaarrekening onder het eigen vermogen: gestort kapitaal, reserves, winstinhoudingen. Deze waarde wijkt in de praktijk alleen vrijwel altijd af van de daadwerkelijke marktwaarde (ook wel ‘de waarde in het economisch verkeer’ genoemd).

De economische waarde van het bedrijf

De toepasbaarheid van de intrinsieke waarde is in de praktijk van bedrijfswaardering beperkt. Het is vooral de uitkomst van een boekhoudkundige werkwijze. En bovendien is intrinsieke waarde alleen een resultaat van de financiële historie van de onderneming. Een koper van een bedrijf is heeft vaak meer interesse in de toekomstige waarde dan de historische waarde van de onderneming. Het gaat een koper om de winstpotentie!

Economisch gezien neemt een koper de toekomstige vrije kasstromen over (de ‘free cash flows’) die hij kan verwachten als beloning voor zijn investering: De koop van het bedrijf. Hij koopt als het ware de bedrijfseconomische voordelen van de business. Dus voor een betere onderbouwing van de waarde van een bedrijf zullen ook andere methoden voor bedrijfswaardering moeten worden toegepast.

Benieuwd naar onze visie op jouw bedrijfswaarde?   

Bereken waarde
 

OvernameAdvies

Hoewel de intrinsieke waarde een manier is om snel een beeld te krijgen van (de waarde van) een bedrijf, geeft het maar een beperkt beeld wat bovendien gericht is op het verleden. Beter is het om uit te gaan van een vooruitkijkende methode waarmee de economische waarde van een bedrijf wordt vastgesteld. De discounted cash flow is hier een goed en veel toegepast voorbeeld van.

 
Weten waar je zelf staat?     Doe de intake