Bedrijf verkoopklaar maken

HOME/  Diensten/  Bedrijf verkoopklaar maken

Samen jouw bedrijfsverkoop voorbereiden

De verkoop van een onderneming is een grote beslissing waarbij een goede voorbereiding kan leiden tot een hogere opbrengst. Wanneer je op korte termijn jouw bedrijf wil verkopen, dan zijn de mogelijkheden om de bedrijfswaarde nog te verhogen meestal beperkt. Maar wanneer je een of meerdere jaren de tijd hebt voordat je jouw bedrijf verkoopt, dan hebben wij een interessant aanbod voor je: het bedrijf verkoopklaar maken pakket.

Het doel van dit 'verkoopklaar maken' pakket is binnen een af te spreken periode samen te werken aan het verkoop klaar maken van jouw bedrijf. De focus van het pakket ligt op maximalisatie van de te verwachten verkoopopbrengst en van de overdraagbaarheid.

Deze dienst is niet gekoppeld aan een verkoop van je onderneming via onze dienstverlening: mocht je na afronding van het traject tevreden zijn met het resultaat en besluiten om geen bedrijfsverkoop meer op te starten: geen probleem!

Wat is het verkoopklaar maken van een bedrijf?

Het doel van verkoopklaar maken is om aanpassingen door te voeren binnen het bedrijf waardoor er een optimale conditie voor verkoop ontstaat. Die aanpassingen zijn meestal economisch, fiscaal, juridisch of operationeel van aard en vooral gericht op het creëren van meer waarde en het vergroten van de overdraagbaarheid. Hiermee kom je beter beslagen ten ijs op het moment dat je de maximale opbrengst wilt realiseren voor jouw onderneming. 

Hoe ziet het verkoopklaar maken pakket eruit?

Wij starten met een intake waarin we jou en je onderneming graag willen leren kennen. Uit deze eerste afspraak vloeit het nodige huiswerk (vooral het aanleveren van documentatie). Op basis van de intake, de aangeleverde documentatie en informatie die wij zelf op basis van publieke bronnen hebben verwerkt, vormen wij ons eerst een indruk van de huidige status (de zogenaamde quickscan).

De resultaten van deze quickscan koppelen we aan je terug inclusief een inschatting van de huidige bedrijfswaarde. Op basis van deze quickscan stellen wij een plan van aanpak samen met aanbevelingen waar jij als ondernemer direct mee aan de slag kan.

Dit plan is opgebouwd rondom 5 thema's die we in de loop van de afgesproken periode van 1 tot 3 jaar gezamenlijk doorlopen:

  1. Groei & Bedrijfskosten
  2. Werkkapitaal & Investeringen
  3. Risico's & Afhankelijkheden
  4. Administratie & Optimalisatie
  5. Juridisch & Fiscaal

Uiteraard starten we met de onderwerpen waarvan we inschatten dat wijzigingen de langste doorlooptijd hebben en zullen optimalisaties met de meeste toegevoegde waarde zo ver mogelijk naar voren worden gehaald.

Wat zijn de kosten van het verkoopklaar maken pakket?

Voor dit pakket rekenen wij een maandelijkse fee van €249 (inclusief de eerste intake, de quickscan, het plan van aanpak en periodieke consults). Daarbij gaan we uit van een minimale samenwerking van 12 maanden.

Meer weten? Neem dan contact met ons op via 020-7601999 of contact@overnameadvies.nl. 

 

 
Weten waar je zelf staat?     Doe de intake