Familiebedrijf onderwerpen

HOME/  Kennisbank/  Bedrijfsspecifiek/  Familiebedrijven

Familiebedrijven

Binnen het MKB vormen familiebedrijven een aparte categorie met een eigen dynamiek. Ze onderscheiden zich van andere bedrijven door de wisselwerking tussen de (onzichtbare) verhoudingen binnen de familie en de officiële eigendom en zeggenschapsverhoudingen. Dat biedt voordelen m.b.t. de betrokkenheid, besluitvorming en het langetermijnperspectief. Maar de wisselwerking tussen de verschillende verhoudingen kan ook bron zijn voor conflict. 

Er zijn verschillende definities voor een 'familiebedrijf'. Op OvernameAdvies.nl zullen we de definitie van Nijenrode aanhouden:  1. Minimaal 50% van de aandelen is in handen van één familie; 2. Één familie heeft de beslissende invloed op strategie en opvolgingsbeslissingen; 3. Een meerderheiod van minimaal 2 leden van het management is afkomstig uit één familie.

In dit deel van de Kennisbank delen we informatie met je over familiebedrijven. Mis je iets? Neem dan vrijblijvend contact op, wij zoeken het graag voor je uit! 

Kinderen als opvolgerEen bedrijf overdragen aan je kind: de uitwerking van de daadwerkelijke overdracht kan veel impact hebben op de te betalen belasting.
Kennisbank Artikel
5 aandachtspuntenEen bedrijf overdragen aan familie is een bijzonder proces waarbij de emoties hoog kunnen oplopen. Bereid je zelf goed voor en start met dit artikel!
Kennisbank Artikel
Dynamiek van de werknemerFamiliebedrijven hebben een verschillende dynamiek vergeleken met normale ondernemingen, blijkt uit verschillende studies. Wat zijn deze verschillen? En waar moet op gelet worden? Lees het in dit artikel!
Kennisbank Artikel
De Raad van Advies en Familiebedrijven, een must? Familiebedrijven lijken op gewone bedrijven. Maar er zijn belangrijke verschillen en een Raad van Advies kan hier veel impact hebben! Lees onze tips.
Kennisbank Artikel
De dynamiek binnen familiebedrijven en het belang van communicatieFamiliebedrijven hebben meer communicatie-risico’s dan een normale onderneming. Het persoonlijke aspect kan het snel moeilijk maken. lees in dit artikel hoe we er mee omgaan
Kennisbank Artikel
Weten waar je zelf staat?     Doe de intake