Controlled Auction

HOME/  Kennisbank/  Woordenboek/  Controlled auction

Een gestructureerde bedrijfsovername veiling

Een controlled auction is een gestructureerd proces waarbij een bedrijf te koop wordt aangeboden aan een selecte groep potentiële kopers. Het doel van een controlled auction is om een optimale verkoopprijs en voorwaarden te verkrijgen voor de verkopende partij door middel van competitieve biedingen.

Proces

 1. Voorbereidende fase: De verkopende partij, vaak bijgestaan door financiële adviseurs, bereidt verkoopdocumentatie voor, waaronder een verkoopmemorandum dat gedetailleerde informatie over het bedrijf bevat.
 2. Selectie van kopers: Er wordt een selecte groep potentiële kopers geïdentificeerd op basis van hun strategische fit, financiële capaciteit en interesse.
 3. Eerste biedronde: Geïnteresseerde kopers dienen hun initiële biedingen in, meestal op basis van de verstrekte informatie en zonder gedetailleerd due diligence onderzoek.
 4. Due Diligence: Kopers die door de eerste ronde komen, krijgen de mogelijkheid om diepgaand onderzoek te doen naar het bedrijf. Dit stelt hen in staat om een definitief bod uit te brengen.
 5. Definitieve biedronde: Na het due diligence proces dienen kopers hun definitieve biedingen in, inclusief prijs en voorwaarden.
 6. Selectie van de winnende bieder: De verkopende partij evalueert de biedingen en selecteert de winnende bieder op basis van de beste combinatie van prijs en voorwaarden.

Voordelen

 • Maximalisatie van waarde: Door meerdere biedingen te genereren, kan de verkoper de verkoopprijs vaak verhogen.
 • Vertrouwelijkheid: Door de groep potentiële kopers te beperken, wordt de informatie over de verkoop beperkt gehouden.
 • Flexibiliteit: De verkoper kan het proces sturen en aanpassen aan zijn eigen timing en voorkeuren.

Nadelen

 • Complexiteit: Het proces vereist een grondige voorbereiding en kan tijdsintensief zijn voor alle betrokken partijen.
 • Risico van niet-verkoop: Er is geen garantie dat een acceptabel bod zal worden ontvangen.
 • Potentiële verstoring: Het due diligence proces kan de normale bedrijfsvoering verstoren.

Key Takeaways

 • Een controlled auction is een gestructureerd proces waarbij een bedrijf te koop wordt aangeboden aan een selecte groep kopers.
 • Het doel is het maximaliseren van de verkoopprijs en voorwaarden door middel van competitieve biedingen.
 • Het proces bestaat uit verschillende fasen, waaronder voorbereiding, selectie van kopers, biedrondes, due diligence en selectie van de winnende bieder.
 • Voordelen zijn de maximalisatie van waarde, vertrouwelijkheid en flexibiliteit. Nadelen zijn de complexiteit, het risico van niet-verkoop en potentiële verstoring.

Veelgestelde vragen over controlled auction

Hoe verschilt een controlled auction van een open veiling?

Bij een controlled auction wordt het bedrijf aangeboden aan een beperkte groep geselecteerde kopers, in plaats van openlijk aan het brede publiek of de open markt, zoals bij een open veiling.

Wat gebeurt er als er geen acceptabele biedingen zijn?

Als er geen acceptabele biedingen zijn, kan de verkopende partij besluiten om het bedrijf niet te verkopen, het verkoopproces opnieuw te starten, alternatieve verkoopmethoden te overwegen of de voorwaarden van de verkoop aan te passen.

Kunnen kopers de verkoopvoorwaarden onderhandelen tijdens een controlled auction?

Ja, kopers kunnen vaak de voorwaarden onderhandelen, vooral tijdens de definitieve biedronde na de due diligence fase. De verkopende partij heeft echter het laatste woord in de acceptatie of afwijzing van de voorwaarden.

Hoe lang duurt een controlled auction proces doorgaans?

Het proces kan variëren van enkele maanden tot meer dan een jaar, afhankelijk van de complexiteit van het bedrijf, de marktomstandigheden en de betrokkenheid van de partijen.

Welke rol spelen financiële adviseurs bij een controlled auction?

Financiële adviseurs spelen een cruciale rol door de verkopende partij te ondersteunen bij de waardering van het bedrijf, het voorbereiden van verkoopdocumentatie, het identificeren van potentiële kopers en het begeleiden van het hele proces om optimale voorwaarden te verkrijgen.

Hoe wordt vertrouwelijkheid gewaarborgd tijdens het proces?

Vertrouwelijkheid wordt vaak gewaarborgd door middel van geheimhoudingsovereenkomsten (NDA's) die door potentiële kopers moeten worden ondertekend voordat ze toegang krijgen tot gedetailleerde bedrijfsinformatie.

Zijn er alternatieven voor een controlled auction?

Ja, alternatieven kunnen onder meer directe onderhandelingen met één koper, een open veiling of een strategische fusie zijn.

Wat gebeurt er nadat een winnende bieder is geselecteerd?

Na de selectie van een winnende bieder volgen verdere onderhandelingen om de definitieve verkoopovereenkomst af te ronden. Dit kan aanvullende due diligence, juridische beoordelingen en regelgevende goedkeuringen omvatten.

Kan een koper zijn bod herzien na due diligence?

Ja, na het due diligence proces kunnen kopers hun bod herzien op basis van de verkregen informatie. Dit kan leiden tot een verhoogd, verlaagd of ongewijzigd bod, afhankelijk van de bevindingen.
 

 
Weten waar je zelf staat?     Doe de intake