Non-Disclosure Agreement (NDA)

Uitleg en aandachtspunten

HOME/  Kennisbank/  Juridisch/  Non-Disclosure Agreement (NDA)

Non-Disclosure Agreement (NDA) – Uitleg en aandachtspunten

Een non-disclosure agreement (kortweg NDA genoemd) is een overeenkomst tussen twee partijen waarin je zaken regelt als je iets in vertrouwen wilt bespreken of vertrouwelijke informatie wilt uitwisselen.

Een NDA wordt ook wel een confidentiality agreement, geheimhoudingsovereenkomst of geheimhoudingsverklaring genoemd.

Wanneer heb je een NDA nodig?

Zodra je vertrouwelijke informatie verstrekt aan een derde zou je moeten overwegen een NDA op te stellen.

Veelvoorkomende situaties waarin een NDA bescherming biedt:

 1. Bij het verkopen of kopen van een bedrijf
 2. Bij het aanvragen van financiering en daarbij het presenteren van je business model
 3. Bij het samenwerking met derden bij de bouw van een app of platform
 4. Bij het samenwerken met derden op het gebied van R&D, distributie of sales
 5. Bij het delen van informatie over klanten

De leidraad is: zodra er informatie naar derden wordt gepresenteerd welke normaal alleen voor het management beschikbaar is.

Wat regel je in een NDA ?

In een NDA staan in ieder geval de volgende zaken uitgewerkt:

 1. De verbonden partijen.
  Tussen welke partijen is de overeenkomst opgesteld? Welke juridische entiteit is de formele contractspartij ? Neem je ook natuurlijke personen op in de overeenkomst ? Mag deze partij de informatie ook delen en zo ja, met wie? Denk hierbij ook aan de externe adviseurs van deze partij. Wie is aansprakelijk als de informatie toch naar buiten komt? Regel hierbij ook dat de wederpartij aansprakelijk is als zijn werknemer of adviseur de informatie naar buiten brengt.
 2. Het doel van de NDA.
  Belangrijk is dit doel specifiek te omschrijven en niet te algemeen te houden. De informatie mag gebruikt worden voor [specifieke doel] en mag dus niet gebruikt worden voor andere doelen.
 3. Wederkerigheid van de overeenkomst.
  Vaak is een NDA zo opgesteld dat de ene partij informatie verschaft aan de andere partij. Maar de praktijk is vaak anders, namelijk dat beide partijen over en weer vertrouwelijke informatie uitwisselen. Het is daarom raadzaam om de NDA wederkerig te maken, zodat beide partijen zich verplichten aan de zelfde set met verplichtingen.
 4. Wat is vertrouwelijke informatie ?
  Maak in de overeenkomst duidelijk welke informatie vertrouwelijk is en welke niet. Sommige informatie is publiek en dus niet vertrouwelijk. Het is zaak om zo specifiek mogelijk de informatie te omschrijven. Dat schept duidelijkheid voor alle partijen.
 5. Duur van de NDA
  Leg vast tot hoelang deze vertrouwelijkheid geldt. Leg ook vast wat er gebeurt met de informatie nadat de gesprekken beëindigd zijn.
 6. De boete
  Leg in de overeenkomst vast hoe hoog de boete is bij niet naleving. Let erop dat dit wel een realistische boete is om te voorkomen dat een rechter dit later nietig verklaart.
 7. Rechtskeuze
  Leg ook vast wat er gebeurt bij een geschil. Zeker als er partijen uit meerdere landen bij betrokken zijn is het beter de keuze vast te leggen.

Hulp nodig bij het opstellen van een geheimhoudingsverklaring?   

Verzenden ›

Aandachtspunten en tips bij een NDA

 • Een standaard NDA is eenvoudig te vinden op het internet, maar kijk wel uit met wat je gebruikt! In de kennisbank van OvernameAdvies.nl is er een opgenomen en uiteraard kunnen wij ook aangepaste versies voor jouw situatie aanleveren.
 • Leg vast dat vertrouwelijke informatie welke uitgewisseld gaat worden de opdruk “vertrouwelijk” bevat. Op die manier is meteen duidelijk wat wel en niet vertrouwelijk is.
 • Leg daarom ook mondeling uitgewisselde informatie naderhand schriftelijk vast. Een NDA is geen samenwerkingsovereenkomst.
 • Een NDA regelt alleen de uitwisseling van informatie. Een NDA is ook geen eerste stap naar een vorm van samenwerking.
 • Regel vormen van samenwerking in een separate samenwerkingsovereenkomst.
 • Regel aparte clausules bij software (hoe mag het worden gebruikt?) en bij potentiële octrooien (wie heeft welke rechten?).


Drs. Bernd W. Mintjes is als partner verbonden aan OvernameAdvies.

 
Weten waar je zelf staat?     Doe de intake