Goodwill

HOME/  Kennisbank/  Belasting/  Goodwill

Goodwill bij bedrijfsoverdracht

De term goodwill wordt tegenwoordig te pas en te onpas gebruikt in het dagelijks verkeer. Hierdoor is de betekenis wellicht wat vervaagd. Voor bedrijfsovernames en OvernameAdvies is er echter maar één definitie en dat is de boekhoudkundige. In dit artikel zullen we kort en duidelijk toelichten wat goodwill precies is en hoe je het berekent.

Wat is goodwill?

Goodwill is het extra bedrag dat wordt betaald bij een bedrijfsovername boven de waarde van de activa minus de schulden (het ‘zichtbare eigen vermogen’).

In de meeste gevallen zal een bedrijf worden verkocht voor een hoger bedrag dan dit eigen vermogen, omdat de prijs is gebaseerd op de verwachte toekomstige inkomsten. Deze meerprijs: dat is goodwill!

Hoe wordt goodwill berekend?

Wanneer een ondernemer zijn bedrijf verkoopt, dan zullen hij/zij en de koper een bedrijfswaardering laten uitvoeren. In de meeste gevallen zal een ingehuurde waarderingsprofessional (de zogenaamde ‘valuator’) de bedrijfswaarde bepalen aan de hand van de discounted cash flow methode. Met deze waarderingsmethodiek worden toekomstige kasstromen (de ‘cash flow’) contant gemaakt met een rendementseis. De exacte gedachte hierachter vind je elders in onze kennisbank, voor dit artikel is het vooral belangrijk dat je onthoudt dat met deze methode de economische waarde van een onderneming wordt bepaald.

Naast de economische bedrijfswaarde, is er ook de intrinsieke (een boekhoudkundige) waarde van de onderneming: dat is de waarde van alle activa die op de balans staan, minus de schulden (ook wel het ‘zichtbare eigen vermogen’ genoemd).

Goodwill wordt berekend door het verschil tussen deze economische waarde en de intrinsieke waarde te bepalen. In de meeste gevallen is de berekende economische waarde het uitgangspunt van de onderhandelingen over de overnameprijs. De daadwerkelijk betaalde en te activeren goodwill is dan het verschil tussen de uiteindelijk betaalde overnamevergoeding (de marktprijs) en het zichtbare eigen vermogen.

OvernameAdvies

Let bij de verwerking van goodwill in jouw boekhouding goed op, de regels zijn niet altijd uniform. Zo mag er onder internationale regels (IFRS) goodwill niet standaard binnen een vastgestelde termijn worden afgeschreven, maar dient er jaarlijks een impairment test te worden uitgevoerd (wat kan leiden tot een afwaardering). Onder de lokale Nederlandse wetgeving (NL GAAP) wordt goodwill in een 10-jaars termijn wel afgeschreven met een vaste 10% per jaar. Wil je je laten voorlichten door een specialist?

(naast goodwill is er ook zoiets als ‘badwill’: indien de betaalde prijs onder de intrinsieke waarde van een onderneming ligt, wordt het verschil aangeduid met badwill)

 
Weten waar je zelf staat?     Doe de intake