Wat is mijn bedrijf waard?

Het is een vraag die geregeld door het hoofd van ondernemers spookt: “Wat is mijn bedrijf eigenlijk waard?”. Of je nu op het punt staat je bedrijf in de verkoop te zetten of er enkel over fantaseert, de waarde van een bedrijf houdt ondernemers bezig. En dat is normaal, want waar jij al die jaren voor gewerkt hebt, wordt deels uitgedrukt in de waarde van het bedrijf.

HOME/ 

Doe de gratis intake:
"Bedrijf Verkopen"

Doe een korte online intake en we vertellen je waar je staat en wat te verbeteren.
Inventarisatie
Aandachtspunten
Overname-advies Score*

*) Deze geeft op een schaal van 0 tot 100 aan hoe klaar je bent voor een verkoop van je bedrijf!


De waarde van jouw bedrijf: waarde is géén objectief begrip

De waarde van valuta is vastgesteld: 1 Euro is 1 Euro waard, en hoewel varieert wat je van die ene Euro kan kopen, valt er over de waarde van die Euro niet te twisten. Dat is met de waarde van een bedrijf natuurlijk anders. Daar wordt immers een waarde vastgesteld door een eigenaar en - bij een bedrijfsovername - een koper. Beiden hebben een ander belang en beiden zullen dus ook een andere waarde aan het bedrijf toekennen. En dat niet alleen: elke koper heeft ook een ander perspectief. Een bedrijf kan in de ogen van een kenner die veel kansen ziet op de markt van grotere waarde zijn dan in de ogen van iemand die slechts naar de winstcijfers kijkt.

Waarde versus prijs

En dan is er ook nog het verschil tussen de waarde van een bedrijf en de prijs. De prijs is het bedrag dat betaalt wordt voor de overname van het bedrijf. Dit is van veel meer afhankelijk dan alleen de waarde. Zo zal de prijs die een koper betaalt ook afhangen van mogelijke alternatieven, de onderhandelingstactiek en de motieven voor de aan- of verkoop van het bedrijf.

De waarde is per definitie subjectief. Dat blijkt alleen al uit het feit dat een verkoper in de regel een grotere waarde toekent aan het bedrijf dan de koper. De waarde van het bedrijf is dan ook niet per se de prijs die uiteindelijk betaald wordt voor een overname. Maar, het is wel een belangrijke indicatie en een startpunt voor de onderhandelingen. De uiteindelijke prijs die overeengekomen wordt zal het eindpunt van de onderhandelingen kenmerken.

Het vaststellen van de bedrijfswaarde

Omdat de waarde nauwelijks objectief is vast te stellen zijn er een aantal methoden die aangehouden kunnen worden om zo de waardering van een bedrijf te standaardiseren:

  • Een bedrijfswaardering aan de hand van vuistregels
  • De intrinsieke waarde
  •  De rentabiliteitswaarde

Benieuwd naar onze visie op jouw bedrijfswaarde?   

Bereken waarde
 

Voor al deze methoden geldt dat er voornamelijk gebruik wordt gemaakt van de historische boekhoudkundige cijfers. Het voordeel is dat er op basis van minder arbitraire eigenschappen een enigszins neutrale waarde kan worden vastgesteld. Veel andere elementen, zoals goodwill en met name het toekomstperspectief, worden echter buiten beschouwing gelaten. De waarde die uit één van de bovenstaande methodes komt zal dan ook zelden één-op-één de uiteindelijke vraagprijs zijn. Het zijn echter wel handige methodes om een (snelle) indicatie van de bedrijfswaarde te krijgen. Om te snappen hoe je dat doet lichten we de methoden één voor één toe.

Een bedrijfswaardering aan de hand van vuistregels

Misschien wel de gemakkelijkste methode om tot een snelle bedrijfswaarde te komen is door vuistregels te gebruiken. Veel gebruikte vuistregels zijn bijvoorbeeld:

  • De jaaromzet als bedrijfswaarde aanhouden
  • 3 tot 6 keer de EBITDA
  • 5 tot 8 keer de nettowinst

Welke vuistregel het best aangehouden kan worden- en welke multiplier - hangt af van de branche. Bij twijfel kan voor een gemiddelde worden gekozen.

De intrinsieke waarde

Een eveneens vrij gemakkelijke en snelle waardebepaling is de ‘intrinsieke waarde methode’. Hierbij wordt gekeken naar de staat waarin de onderneming nu verkeert door het totaal van de bezittingen (voorraad, liquide middelen, bedrijfspand, etc.) te verminderen met het totaal van de schulden. Een belangrijk nadeel is natuurlijk dat er, net als bij de vuistregels, eigenlijk alleen naar het hier en nu wordt gekeken. De toekomst wordt volledig buiten beschouwing gelaten.

De rentabiliteitswaarde

Met de rentabiliteitswaarde wordt al wat meer naar de toekomst gekeken. Eerst wordt de normale winst bepaald aan de hand van genormaliseerde winst uit het verleden en de verwachtingen voor de toekomst. Vervolgens wordt de winst dan weer gedeeld door het vereiste rendement op het eigen vermogen. Dat vereiste rendement is vergelijkbaar met de rente van een langlopende risicoloze belegging, vermeerderd met een opslag die het risico voor de ondernemer uitdrukt. Hoe hoger dat risico is, hoe hoger de rendementseis en hoe lager dus de ondernemingswaarde.

Meer betrouwbaar, maar complex: de Discounted Cashflow methode

De Discounted Cashflow methode wordt veel gebruikt bij bedrijfsovernames. In tegenstelling tot de vuistregels en de intrinsieke waarde, kan met deze methode ook goed rekening gehouden worden met de toekomstige verdiensten van een onderneming. Het is een complexe rekenmethode, maar wel veel betrouwbaarder als het gaat om het berekenen van de bedrijfswaarde.

In het kort werkt het als volgt: Om de bedrijfswaarde te bepalen wordt gekeken naar het geld dat in de toekomst met de onderneming verdiend kan worden. Alle toekomstige geldstromen worden in kaart gebracht waarna de inkomende geldstromen worden verrekend met uitgaande geldstromen. Dit heet de vrije cashflow. Vervolgens worden deze contant gemaakt met behulp van de Weighted Average Cost of Capital (WACC). Daaruit volgt dan de waarde van de onderneming.

De uiteindelijke vraagprijs

Welke van de bovenstaande methoden ook wordt gebruikt, er zijn altijd schaduwprijsbepalers. Dat zijn bijvoorbeeld benodigde investeringen in het bedrijf, de vervangbaarheid van de ondernemer, het klantenbestand, de locatie, eventuele exclusieve rechten en de noodzaak voor een verkoop: hoe langer de ondernemer heeft voor de verkoop, hoe gunstiger de uiteindelijke vraagprijs kan zijn. Door al deze factoren mee te nemen en te combineren met de bedrijfswaardering kun je een vraagprijs vaststellen. Zeker weten dat de door jou vastgestelde vraagprijs reëel is? De experts van OvernameAdvies hebben jarenlange ervaring met de aan- en verkoop van ondernemingen en helpen je graag om jouw onderneming voor de best mogelijke prijs te verkopen.

Start direct met de gratis intake