Exit strategie

HOME/  Kennisbank/  Woordenboek/  Exit strategie

De exit strategie bij bedrijfsverkoop

Bij het ondernemen komt er vaak een moment waarop een ondernemer besluit om zijn of haar betrokkenheid bij een bedrijf te beëindigen of te verminderen. Dit moment en de manier waarop dit wordt aangepakt, wordt vaak aangeduid als een 'exit' of 'exit-strategie'. Deze strategie is een vooraf gepland proces of benadering die een ondernemer of investeerder gebruikt om zich terug te trekken uit een bedrijf of investering.

Verschillende soorten Exit-strategieën

 1. Verkoop aan een strategische koper: hierbij wordt het bedrijf verkocht aan een groter bedrijf dat synergieën ziet met de eigen activiteiten.
 2. Management Buy-Out (MBO): het zittende management of een deel daarvan koopt het bedrijf.
 3. Verkoop aan een financiële koper: vaak een private equity partij die het bedrijf ziet als een goede investeringsmogelijkheid.
 4. Beursgang (IPO): het bedrijf wordt naar de beurs gebracht en aandelen worden aan het publiek verkocht.
 5. Liquidatie: in sommige gevallen, vooral als er geen kopers zijn, kan het bedrijf worden geliquideerd en de activa worden verkocht.

Belang van een exit strategie

Het hebben van een exit strategie is cruciaal omdat het:

 • Richting geeft aan de groei en ontwikkeling van het bedrijf.
 • Investeerders en stakeholders duidelijkheid biedt over de langetermijnplanning.
 • Helpt bij het nemen van strategische beslissingen en het voorbereiden op de exit.
 • De waarde van het bedrijf kan maximaliseren bij een verkoop.

Key takeaways:

 • Een exit-strategie is een vooraf gepland proces of benadering die een ondernemer of investeerder gebruikt om zich terug te trekken uit een bedrijf of investering.
 • Er zijn verschillende soorten exit-strategieën zoals verkoop aan strategische of financiële kopers, MBO, IPO of liquidatie.
 • Het hebben van een duidelijke exit-strategie is essentieel voor de langetermijnplanning en kan de waarde van het bedrijf bij verkoop maximaliseren.
 • Voor het Nederlandse MKB is het belangrijk om vroegtijdig na te denken over een exit-strategie, vooral in het licht van bedrijfsovernames en groeiplanning.

Veelgestelde vragen over exit strategieën

Wanneer moet ik beginnen met het plannen van mijn exit-strategie?

Het is raadzaam om zo vroeg mogelijk in het leven van het bedrijf na te denken over een exit-strategie, zelfs als de daadwerkelijke exit jaren in de toekomst ligt. Vroege planning kan helpen bij het maken van betere strategische beslissingen.

Hoe bepaal ik de beste exit-strategie voor mijn bedrijf?

De beste exit-strategie hangt af van verschillende factoren, waaronder de aard van het bedrijf, de marktomstandigheden, de financiële gezondheid van het bedrijf en de persoonlijke voorkeuren van de eigenaar. Het is raadzaam om advies in te winnen bij professionals zoals financiële adviseurs of overnameadviseurs.

Heeft elke ondernemer een exit-strategie nodig?

Hoewel niet elke ondernemer een exit-strategie nodig heeft, is het voor de meeste bedrijfseigenaren een waardevol hulpmiddel om hun doelen op de lange termijn te bereiken en de waarde van hun bedrijf te maximaliseren.

Hoe lang duurt het om een exit-strategie te implementeren?

De tijdsduur voor het implementeren van een exit-strategie varieert afhankelijk van de gekozen strategie en de specifieke omstandigheden van het bedrijf. Sommige exits, zoals een directe verkoop, kunnen relatief snel plaatsvinden, terwijl andere, zoals een beursgang, maanden of zelfs jaren kunnen duren.

Wat als mijn exit-strategie niet werkt zoals gepland?

Het is mogelijk dat de eerste gekozen exit-strategie niet naar wens verloopt. In dergelijke gevallen kunnen ondernemers hun strategie heroverwegen, aanpassingen maken of zelfs een alternatieve exit-route kiezen.

Hoe beïnvloedt mijn exit-strategie de waarde van mijn bedrijf?

Een goed geplande en uitgevoerde exit-strategie kan de waarde van een bedrijf aanzienlijk verhogen door de onderneming aantrekkelijker te maken voor potentiële kopers of investeerders, risico's te verminderen en groeimogelijkheden te optimaliseren.

 
Weten waar je zelf staat?     Doe de intake