Seller's Discretionary Earnings (SDE)

HOME/  Kennisbank/  Woordenboek/  Seller's Discretionary Earnings

De rol van Seller's Discretionary Earnings bij bedrijfsovernames

Seller's Discretionary Earnings (SDE) is een financieel begrip dat vaak wordt gebruikt bij de waardering van kleine tot middelgrote ondernemingen. Het vertegenwoordigt het inkomen dat beschikbaar is voor de eigenaar, inclusief alle winst en uitgaven die niet strikt noodzakelijk zijn voor de dagelijkse werking van het bedrijf. Dit artikel zal een diepgaand inzicht bieden in wat SDE precies inhoudt, waarom het belangrijk is, hoe het wordt berekend en welke rol het speelt bij zakelijke overnames en investeringsbeslissingen.

Wat is Seller's Discretionary Earnings (SDE)?

Seller's Discretionary Earnings, vaak afgekort als SDE, is een financiële maatstaf die wordt gebruikt om het winstpotentieel van een bedrijf te beoordelen. Het vertegenwoordigt het bedrijfsinkomen dat beschikbaar is voor de eigenaar(s) of verkoper(s) na aftrek van alle noodzakelijke operationele kosten. Met andere woorden, SDE is het geld dat een eigenaar uit het bedrijf kan halen voor persoonlijk gebruik, zoals salaris, dividenden en andere financiële voordelen.

SDE omvat de volgende elementen:

 1. Nettowinst: Het bedrag dat overblijft nadat alle bedrijfskosten, inclusief salarissen, huur, nutsvoorzieningen en andere uitgaven, zijn afgetrokken van de bruto-inkomsten.
 2. Niet-bedrijfsgerelateerde uitgaven: Dit omvat kosten die niet direct verband houden met de dagelijkse bedrijfsvoering, zoals luxeauto's, reiskosten, of andere persoonlijke uitgaven die door het bedrijf worden gedekt.
 3. Discretionaire uitgaven: Dit zijn kosten die onder de controle van de eigenaar vallen en kunnen variëren afhankelijk van persoonlijke voorkeuren, zoals bonussen, onnodige marketinguitgaven of extra voorraden.

Waarom is SDE Belangrijk?

SDE is van groot belang voor zowel verkopers als kopers van bedrijven, en hier zijn enkele redenen waarom:

 1. Waardering van het bedrijf: SDE dient als basis voor het bepalen van de waarde van een bedrijf. Het geeft potentiële kopers een duidelijk beeld van het rendement dat ze kunnen verwachten na de aankoop.
 2. Transparantie: Het biedt transparantie in de financiële prestaties van een bedrijf en helpt bij het elimineren van verborgen kosten of inkomsten die niet relevant zijn voor toekomstige eigenaren.
 3. Onderhandelingen: Het is een cruciaal onderdeel van onderhandelingen tussen kopers en verkopers, omdat het de basis legt voor de prijsonderhandelingen.
 4. Financiële planning: Voor eigenaren helpt SDE bij het plannen van hun persoonlijke financiën, omdat het laat zien hoeveel geld ze uit het bedrijf kunnen halen.

Hoe wordt SDE berekend?

De berekening van SDE is meestal gebaseerd op de financiële overzichten van het bedrijf, zoals de winst- en verliesrekening. Hier is een eenvoudige formule voor het berekenen van SDE:

SDE = Nettowinst + Niet-bedrijfsgerelateerde uitgaven + Discretionaire uitgaven

Rekenvoorbeelden

Hier zijn enkele relevante rekenvoorbeelden voor Nederlandse MKB-bedrijven:

Voorbeeld 1: Kleine detailhandel
Stel dat een kleine winkel een nettowinst heeft van €50.000 per jaar. De eigenaar maakt gebruik van een bedrijfsauto voor persoonlijk gebruik, waarvan de kosten €5.000 per jaar bedragen, en geeft ook €7.000 per jaar uit aan vakanties die worden gefinancierd door het bedrijf. De SDE zou zijn:

SDE = €50.000 (Nettowinst) + €5.000 (Niet-bedrijfsgerelateerde uitgaven) + €7.000 (Discretionaire uitgaven) = €62.000

De SDE voor dit MKB-bedrijf bedraagt dus €62.000.

Voorbeeld 2: Adviesbureau
Een adviesbureau heeft een nettowinst van €80.000 per jaar. De eigenaar betaalt zichzelf een jaarlijks salaris van €60.000 en gebruikt een bedrijfsauto met een waarde van €10.000 voor persoonlijke doeleinden. De SDE zou zijn:

SDE = €80.000 (Nettowinst) + €10.000 (Niet-bedrijfsgerelateerde uitgaven) = €90.000

De SDE voor dit adviesbureau bedraagt €90.000.

Verschil tussen SDE en EBITDA

Seller's Discretionary Earnings (SDE) en Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITDA) zijn beide financiële maatstaven die worden gebruikt om de financiële prestaties van een bedrijf te meten, maar ze benaderen dit op verschillende manieren en zijn geschikt voor verschillende doeleinden. Dit is het verschil tussen SDE en EBITDA:

1. Definitie:

 • SDE (Seller's Discretionary Earnings): SDE vertegenwoordigt het inkomen dat beschikbaar is voor de eigenaar(s) of verkoper(s) van een bedrijf na aftrek van alle noodzakelijke operationele kosten, inclusief belastingen en persoonlijke uitgaven die niet strikt nodig zijn voor de dagelijkse bedrijfsvoering. Het is specifiek gericht op het beoordelen van het financiële voordeel dat de huidige eigenaar uit het bedrijf kan halen.
 • EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization): EBITDA is een maatstaf voor de operationele winstgevendheid van een bedrijf en vertegenwoordigt de brutowinst vóór aftrek van rentelasten, belastingen, afschrijvingen en amortisaties. Het negeert financiële en niet-operationele invloeden en concentreert zich puur op de operationele prestaties.

2. Toepassing:

 • SDE: SDE wordt vaak gebruikt bij de waardering van kleine tot middelgrote bedrijven, met name in situaties waarin de eigenaar-uitbater een aanzienlijke invloed heeft op de financiële resultaten en waar persoonlijke uitgaven van de eigenaar de winst van het bedrijf beïnvloeden. Het is nuttig bij transacties waarbij de nieuwe eigenaar dezelfde rol zal vervullen als de huidige eigenaar.
 • EBITDA: EBITDA wordt meer gebruikt bij grotere bedrijven, vooral in sectoren waar grote kapitaalinvesteringen en afschrijvingen gemeenschappelijk zijn. Het wordt vaak gebruikt om de operationele efficiëntie van een bedrijf te beoordelen, om vergelijkingen te maken tussen bedrijven in dezelfde sector, en voor financieringsdoeleinden, omdat het de winst vóór financieringskosten weergeeft.

3. Inclusie van belastingen en discretionaire uitgaven:

 • SDE: SDE houdt rekening met belastingen en discretionaire uitgaven die specifiek zijn voor de huidige eigenaar, omdat het gericht is op het bepalen van het inkomen dat beschikbaar is voor de eigenaar na belastingen en persoonlijke kosten.
 • EBITDA: EBITDA negeert belastingen en discretionaire uitgaven volledig. Het is bedoeld om een zuiver beeld te geven van de operationele prestaties zonder de impact van belastingen en individuele keuzes van de eigenaar.
 • In het kort: SDE richt zich op het inkomen dat beschikbaar is voor de eigenaar na aftrek van persoonlijke en discretionaire uitgaven, terwijl EBITDA zich richt op de operationele winst zonder rekening te houden met belastingen en financieringskosten. De keuze tussen deze twee maatstaven hangt af van de specifieke context van de waardering of analyse die wordt uitgevoerd.

Veelgestelde Vragen Over Seller's Discretionary Earnings (SDE)

 1. Wat zijn voorbeelden van niet-bedrijfsgerelateerde uitgaven?
  Niet-bedrijfsgerelateerde uitgaven zijn kosten die niet direct verband houden met de dagelijkse bedrijfsvoering. Voorbeelden zijn persoonlijk gebruik van een bedrijfsauto, kosten voor persoonlijke reizen gefinancierd door het bedrijf, of andere kosten die niet strikt noodzakelijk zijn voor het bedrijf.
 2. Wat zijn discretionaire uitgaven?
  Discretionaire uitgaven zijn kosten die onder de controle van de eigenaar vallen en kunnen variëren afhankelijk van persoonlijke voorkeuren. Voorbeelden zijn bonussen aan familieleden die in het bedrijf werken, extra marketinguitgaven of onnodige voorraadaankopen.
 3. Kan SDE verschillen voor verschillende eigenaren?
  Ja, SDE kan variëren afhankelijk van de persoonlijke keuzes en uitgaven van de eigenaar. Wat als discretionair wordt beschouwd, kan verschillen tussen eigenaren, en daarom kan SDE veranderen als het bedrijf van eigenaar wisselt.
 4. Hoe wordt SDE gebruikt bij bedrijfsovernames?
  SDE speelt een cruciale rol bij de waardering van een bedrijf tijdens overnames. Het biedt potentiële kopers inzicht in het rendement dat ze kunnen verwachten na de aankoop en dient als basis voor prijsonderhandelingen.
 5. Zijn er belastingimplicaties verbonden aan SDE?
  SDE heeft geen directe invloed op belastingen, omdat het een maatstaf is die zich richt op het inkomen na belastingen. Belastingen worden berekend op basis van de nettowinst van het bedrijf vóór belastingaftrek.
 6. Hoe verschilt SDE van de nettowinst?
  SDE verschilt van de nettowinst doordat het de nettowinst aanvult met niet-bedrijfsgerelateerde en discretionaire uitgaven. De nettowinst is het bedrijfsinkomen na aftrek van alle operationele kosten, maar voordat persoonlijke en niet-essentiële uitgaven worden meegerekend.
 7. Waarom zijn niet-bedrijfsgerelateerde uitgaven belangrijk bij het berekenen van SDE?
  Niet-bedrijfsgerelateerde uitgaven zijn belangrijk omdat ze aangeven hoeveel van het bedrijfsinkomen wordt gebruikt voor persoonlijke doeleinden. Het geeft potentiële kopers en investeerders inzicht in de financiële gewoonten van de eigenaar en helpt bij het bepalen van het rendement dat zij kunnen verwachten na de overname.
 8. Kan SDE worden gebruikt voor startups?
  SDE is meestal niet geschikt voor startups, omdat deze bedrijven vaak geen stabiele nettowinst hebben en omdat discretionaire uitgaven en niet-bedrijfsgerelateerde kosten doorgaans hoog zijn tijdens de vroege groeifase. SDE is meer van toepassing op gevestigde bedrijven.
 9. Kan SDE variëren van jaar tot jaar?
  Ja, SDE kan variëren van jaar tot jaar, afhankelijk van de financiële beslissingen van de eigenaar en de algehele bedrijfsprestaties. Fluctuaties in nettowinst en persoonlijke uitgaven kunnen de SDE beïnvloeden.
 10. Hoe beïnvloedt SDE de verkoopprijs van een bedrijf?
  SDE heeft invloed op de verkoopprijs van een bedrijf omdat het de basis vormt voor de prijsonderhandelingen tussen koper en verkoper. Een hogere SDE kan resulteren in een hogere verkoopprijs, omdat het aangeeft dat er meer inkomen beschikbaar is voor de nieuwe eigenaar.
 11. Is SDE een universele maatstaf voor bedrijfswaardering?
  SDE is geen universele maatstaf voor bedrijfswaardering. Het is met name relevant voor bedrijven waarin de eigenaar een aanzienlijke invloed heeft op de financiën en waar persoonlijke uitgaven aanzienlijk zijn. Voor grotere ondernemingen worden vaak andere financiële maatstaven, zoals EBITDA, gebruikt.
 12. Kan SDE worden gemanipuleerd door de eigenaar?
  Ja, in sommige gevallen kan een eigenaar proberen SDE te manipuleren door persoonlijke uitgaven op een bepaalde manier te boeken of door discretionaire uitgaven te verminderen. Dit benadrukt het belang van een grondige due diligence bij bedrijfsovernames om een nauwkeurig beeld van de financiën te krijgen.

Key Takeaways

 • Seller's Discretionary Earnings (SDE) vertegenwoordigt het inkomen dat beschikbaar is voor de eigenaar na aftrek van alle noodzakelijke bedrijfskosten.
 • Het omvat nettowinst, niet-bedrijfsgerelateerde uitgaven en discretionaire uitgaven.
 • SDE is van cruciaal belang bij de waardering van een bedrijf, onderhandelingen en financiële planning.
 • De berekening van SDE is gebaseerd op de financiële overzichten van het bedrijf en volgt een eenvoudige formule.

Het begrijpen van Seller's Discretionary Earnings is essentieel voor zowel ondernemers die hun bedrijf willen verkopen als voor potentiële kopers die de waarde van een bedrijf willen beoordelen. Het biedt inzicht in het werkelijke financiële potentieel van een bedrijf en speelt een centrale rol in zakelijke transacties.

 
Weten waar je zelf staat?     Doe de intake