Cross-Border M&A

HOME/  Kennisbank/  Woordenboek/  Cross-border M&A

Grensoverschrijdende fusies en bedrijfsovernames

Cross-Border M&A, ofwel grensoverschrijdende fusies en overnames, verwijst naar het proces waarbij een bedrijf uit één land een bedrijfsentiteit in een ander land koopt of ermee fuseert. Het kan ook gaan om een samenwerking tussen bedrijven uit verschillende landen met het doel gezamenlijk een nieuw bedrijf te vormen. Cross-border M&A's kunnen bedrijven in staat stellen om toegang te krijgen tot nieuwe markten, efficiëntie te verbeteren, middelen te delen en hun wereldwijde aanwezigheid te versterken.

Waardebepaling bij Cross-Border M&A

De bij grensoverschrijdende fusies en overnames kan complexer zijn dan bij binnenlandse transacties. Factoren die een rol spelen bij de waardebepaling zijn:

 • Valutaverschillen: Wisselkoersschommelingen kunnen de waardering van een overnamekandidaat beïnvloeden.
 • Verschillende regelgevingen: Elk land heeft zijn eigen wet- en regelgeving, wat invloed kan hebben op de financiële en operationele prestaties van een bedrijf.
 • Economische factoren: De economische stabiliteit en groeivooruitzichten van het doelland spelen een cruciale rol bij de waardebepaling.
 • Culturele en zakelijke normen: Zakelijke gewoonten, bedrijfsculturen en consumentengedrag kunnen sterk variëren tussen landen en deze verschillen kunnen van invloed zijn op de uiteindelijke waarde van een bedrijf.

Internationale fusie: waar moet je op letten?

Bij het overwegen van een internationale fusie zijn er diverse aspecten waar bedrijven rekening mee moeten houden:

 • Due diligence: Een grondige en uitgebreide analyse van het doelbedrijf is cruciaal om eventuele verborgen risico's of verplichtingen te identificeren.
 • Cultuurverschillen: Het begrijpen en respecteren van de cultuur van het doelland en het doelbedrijf is essentieel voor het succes van de fusie.
 • Regelgeving: De wet- en regelgeving van het doelland moet volledig worden begrepen, vooral wat betreft fusies, overnames, belastingen en eigendomsrechten.
 • Financiering: Hoe wordt de overname of fusie gefinancierd? Er moet rekening worden gehouden met eventuele valutarisico's.
 • Integratie: Na de overname of fusie moet er een duidelijk plan zijn voor de integratie van processen, systemen, personeel en culturen.

Key Takeaways

 • Cross-Border M&A verwijst naar het proces waarbij bedrijven uit verschillende landen fuseren, samenwerken of elkaar overnemen.
 • Waardebepaling bij deze transacties kan complex zijn vanwege factoren zoals valutaverschillen, verschillende regelgevingen, economische factoren en culturele verschillen.
 • Bij internationale fusies is het belangrijk om rekening te houden met due diligence, cultuurverschillen, regelgeving, financiering en post-transactie integratie.

Veelgestelde vragen over Cross-border M&A

Wat zijn de risico's verbonden aan Cross-Border M&A?

Naast de reeds genoemde uitdagingen en risico's, kunnen bedrijven ook te maken krijgen met juridische geschillen, onvoorziene belastingverplichtingen, en problemen met intellectueel eigendom in het buitenland. Het is essentieel dat bedrijven deze risico's zorgvuldig evalueren en managen.

Hoe zit het met de regelgevende goedkeuringen voor Cross-Border M&A?

Afhankelijk van de betrokken landen en sectoren kunnen grensoverschrijdende fusies en overnames onderworpen zijn aan goedkeuringen van regelgevende instanties. Dit kan variëren van mededingingsautoriteiten tot nationale veiligheidsbeoordelingen.

Hoe kunnen bedrijven zich voorbereiden op post-transactie-integratie?

Een grondige voorbereiding omvat het opstellen van een duidelijk integratieplan, het identificeren van sleutelpersoneel voor het integratieproces, het begrijpen van culturele verschillen, en het op voorhand communiceren van de visie en doelstellingen van de gecombineerde entiteit aan alle stakeholders.

Hoe kunnen culturele verschillen worden overbrugd in Cross-Border M&A?

Culturele training, het opbouwen van gemengde teams, het stimuleren van uitwisselingsprogramma's tussen bedrijven, en open communicatie zijn enkele van de methoden die bedrijven kunnen gebruiken om culturele barrières te overwinnen.

Wat zijn de meest voorkomende redenen waarom Cross-Border M&A mislukt?

Enkele veelvoorkomende redenen zijn een gebrekkige due diligence, cultuurclashes, onderschatting van operationele uitdagingen in het nieuwe land, overbetaling en onverwachte regelgevende obstakels.

Hoe kan technologie helpen bij het faciliteren van Cross-Border M&A?

Technologie kan helpen bij het stroomlijnen van due diligence-processen, het verbeteren van communicatie tussen teams, het analyseren van marktgegevens en trends, en het integreren van systemen en processen na de overname.

Zijn er specifieke industrieën die meer vatbaar zijn voor Cross-Border M&A?

Terwijl Cross-Border M&A in bijna elke sector kan voorkomen, zien we vaak een hogere activiteit in sectoren zoals technologie, farmaceutica, energie, en financiële dienstverlening vanwege de mondiale aard van deze markten.

Hoe kunnen bedrijven post-merger culturele conflicten beheren?

Open communicatie, het creëren van gemengde teams, het bieden van trainingen en workshops, en het aanstellen van leiders die de waarden van beide bedrijfsculturen belichamen, zijn enkele methoden om culturele conflicten na een fusie of overname te beheren.

 
Weten waar je zelf staat?     Doe de intake