Carve-out

HOME/  Kennisbank/  Woordenboek/  Carve-out

Voor- en nadelen van carve-outs

Een carve-out is een strategie in het domein van fusies en overnames waarbij een onderneming een deel van haar activiteiten of activa verkoopt of afstoot, meestal in de vorm van een zelfstandige entiteit. Dit kan betrekking hebben op een productlijn, een operationele eenheid, een dochter-onderneming, of enige andere zakelijke entiteit binnen een groter moederbedrijf.

Waarom kiezen bedrijven voor een carve-out?

Bedrijven kiezen om verschillende redenen voor een carve-out. Naast financiële overwegingen kan een carve-out worden ingegeven door veranderende marktdynamiek, regelgevende overwegingen, of als gevolg van strategische herpositionering. Bijvoorbeeld, een technologiebedrijf kan een bepaald product afstoten omdat het niet langer past bij de algemene richting van het bedrijf.

Voordelen van een carve-out

 1. Focus op kernactiviteiten: Door niet-kernonderdelen van het bedrijf af te stoten, kan een onderneming zich beter richten op haar primaire activiteiten en competenties.
 2. Financiële opbrengsten: De verkoop van een bedrijfsonderdeel kan directe liquiditeit opleveren, die vervolgens kan worden geïnvesteerd in kernactiviteiten of voor schuldaflossing.
 3. Verhoging van de efficiëntie: Door het afscheiden van minder winstgevende of inefficiënte onderdelen kan de algehele operationele efficiëntie van het moederbedrijf toenemen.
 4. Waardering: Soms kan een zelfstandige entiteit op de markt een hogere waardering krijgen dan wanneer het als onderdeel van een groter geheel wordt beschouwd.
 5. Flexibiliteit: Een carve-out kan ook flexibiliteit bieden voor toekomstige strategische beslissingen, zoals verdere verkoop, fusies of joint ventures met andere entiteiten.

Nadelen van een carve-out

 1. Transactiekosten: Het proces van een carve-out kan aanzienlijke kosten met zich meebrengen, variërend van juridische kosten tot kosten voor herstructurering.
 2. Operationele uitdagingen: Het afgesplitste bedrijfsonderdeel kan geconfronteerd worden met operationele uitdagingen als het zelfstandig moet opereren zonder de ondersteuning van het moederbedrijf.
 3. Potentieel waardeverlies: Als de carve-out niet strategisch is gepland, kan het leiden tot een verlies van synergieën en uiteindelijk tot een vermindering van de totale waarde van het moederbedrijf.
 4. Risico van afleiding: Het management kan afgeleid worden van kernactiviteiten door zich te concentreren op de complexiteit van de carve-out.
 5. Marktperceptie: Afhankelijk van de redenen voor en de communicatie rondom de carve-out, kan dit de marktperceptie van het moederbedrijf negatief beïnvloeden.

Hoe wordt een carve-out uitgevoerd?

Het proces van een carve-out kan complex zijn. Dit begint met de beslissing van het management en de raad van bestuur, gevolgd door een grondige beoordeling van de activa en activiteiten die zullen worden afgesplitst. Juridische en financiële adviseurs spelen een cruciale rol bij het voorbereiden van de carve-out, vooral bij het afbakenen van de rechten en verplichtingen van het afgesplitste bedrijf en het moederbedrijf.

Na de strategische en financiële voorbereiding wordt de carve-out vaak geïmplementeerd via een beursgang (IPO) van het afgesplitste bedrijfsonderdeel of via een directe verkoop aan een derde partij.

Het perspectief van medewerkers

Voor medewerkers van het afgesplitste bedrijfsonderdeel kan een carve-out zowel kansen als uitdagingen met zich meebrengen. Ze kunnen bijvoorbeeld nieuwe carrièremogelijkheden krijgen in een meer gefocuste organisatie, maar ze kunnen ook te maken krijgen met onzekerheden, zoals veranderingen in bedrijfscultuur, managementstijl, en mogelijk zelfs baanverlies.

Key Takeaways

 • Een carve-out betreft het afsplitsen en meestal verkopen van een specifiek bedrijfsonderdeel, waardoor het een onafhankelijke entiteit wordt.
 • Bedrijven kunnen kiezen voor een carve-out om financiële, strategische, marktgerelateerde of regelgevende redenen.
 • Het uitvoeren van een carve-out vereist zorgvuldige planning en kan worden geïmplementeerd via een IPO of een directe verkoop.
 • Voordelen zijn onder andere een verhoogde focus op kernactiviteiten, financiële opbrengsten, verhoogde efficiëntie, potentieel hogere waardering, en strategische flexibiliteit.
 • Nadelen kunnen zijn: hoge transactiekosten, operationele uitdagingen voor het afgesplitste deel, potentieel waardeverlies voor het moederbedrijf, risico van managementafleiding en mogelijke negatieve marktperceptie.
 • Medewerkers van het afgesplitste bedrijfsonderdeel kunnen te maken krijgen met zowel kansen als uitdagingen.

Veelgestelde vragen over carve-out

Wat is het verschil tussen een carve-out en een spin-off?

Terwijl beide strategieën het afsplitsen van een bedrijfsonderdeel betreffen, resulteert een carve-out vaak in de verkoop van dat onderdeel aan een andere entiteit. Bij een spin-off wordt het afgesplitste deel een onafhankelijk beursgenoteerd bedrijf, waarbij de aandeelhouders van het moederbedrijf doorgaans aandelen in het nieuwe bedrijf ontvangen.

Hoe wordt de waarde van het af te stoten bedrijfsonderdeel bepaald?

De waarde van het af te stoten bedrijfsonderdeel wordt vaak bepaald door financiële en marktanalyses, rekening houdend met vergelijkbare transacties, toekomstige kasstromen en andere relevante financiële indicatoren.

Welke uitdagingen kunnen zich voordoen bij een carve-out?

Enkele uitdagingen zijn operationele ontvlechting, bepaling van de juiste waardering, het managen van medewerkersverwachtingen, hoge transactiekosten, en potentiële marktperceptieproblemen.

Zijn carve-outs altijd financieel succesvol voor het moederbedrijf?

Niet noodzakelijkerwijs. Hoewel carve-outs financiële voordelen kunnen bieden, zijn er ook risico's aan verbonden. Het succes hangt af van de redenen voor de carve-out, de marktomstandigheden, en hoe de transactie wordt beheerd.

Wat gebeurt er na een carve-out met het afgesplitste bedrijfsonderdeel?

Het afgesplitste bedrijfsonderdeel kan zelfstandig verdergaan als een onafhankelijke onderneming, of het kan worden geïntegreerd in het kopersbedrijf, afhankelijk van de aard van de transactie.

Hoe lang kan een carve-out proces duren?

De duur van een carve-out proces kan variëren van enkele maanden tot enkele jaren, afhankelijk van de complexiteit van de transactie, de grootte van het af te stoten onderdeel, en andere markt- en operationele factoren.

Is een carve-out juridisch complex?

Ja, een carve-out kan juridisch complex zijn, gezien de noodzaak om activa, verplichtingen, contracten, en personeel over te dragen. Het is essentieel om juridisch advies in te winnen om de transactie soepel en volgens de geldende wet- en regelgeving te laten verlopen.

Hoe worden stakeholders geïnformeerd tijdens een carve-out?

Stakeholders, waaronder aandeelhouders, medewerkers, klanten, en leveranciers, worden vaak geïnformeerd via officiële mededelingen, persberichten, en specifieke vergaderingen of bijeenkomsten om transparantie en vertrouwen te waarborgen.

Kan een bedrijf besluiten om terug te komen op een carve-out beslissing?

Hoewel het theoretisch mogelijk is, kan het praktisch en financieel uitdagend zijn om een voltooide carve-out ongedaan te maken, vooral als het afgesplitste onderdeel aan een derde partij is verkocht.

Welke factoren moeten bedrijven overwegen voordat ze besluiten tot een carve-out?

Bedrijven moeten zowel interne als externe factoren overwegen, zoals strategische afstemming, financiële implicaties, marktdynamiek, operationele complexiteit, en de potentiële impact op stakeholders.

Zijn er fiscale implicaties verbonden aan carve-outs?

Ja, er kunnen fiscale gevolgen zijn, afhankelijk van de structuur van de transactie, de jurisdictie, en de specifieke fiscale situatie van het bedrijf. Het is aan te raden om fiscaal advies in te winnen vóór de uitvoering van een carve-out.

Hoe beïnvloedt een carve-out de bedrijfscultuur?

Een carve-out kan leiden tot veranderingen in de bedrijfscultuur, zowel binnen het moederbedrijf als het afgesplitste onderdeel, door veranderende strategische doelstellingen, managementstijlen, en operationele aanpassingen.

 
Weten waar je zelf staat?     Doe de intake