Private Equity

Door: Chadi Ahmed

HOME/  Kennisbank/  Overnameproces/  Private equity

Private equity: barbarians at the gate?

In de jaren 80 en 90 heeft de term private equity haar intrede gemaakt op de Nederlandse markt en vervolgens een grote groei meegemaakt. We hebben het allemaal voorbij zien komen in het nieuws, met een veelal negatieve connotatie ('barbarians at the gate'). De vraag is echter: wat is private equity precies? Hoe zit het in elkaar? En wat zijn de voor- en nadelen eraan? In dit artikel zullen wij dit bespreken en uitleg geven

Wat is private equity?

Private equity is de verzamelnaam voor investeerders die in bedrijven participeren. Dit gebeurt bij private equity specifiek buiten de aandelenbeurs om. Met grote bedrijven die beursgenoteerd zijn, kan het makkelijker zijn om aan geld te komen. Bedrijven kunnen namelijk aandelen uitgeven op de beurs. Een niet beursgenoteerd bedrijf kan hetzelfde doen door aandelen uit te geven en deze te plaatsen bij private investeerders (private equity). Er zijn verschillende vormen van private equity, maar allen komen op ongeveer het zelfde basisprincipe neer: private investeerders investeren in een onderneming met de hoop dit bedrijf te zien groeien en zo waarde te creëeren. De onderneming zelf hoopt gebruik te kunnen maken van dit geld om te groeien. Ook in het gebied van bedrijfsovernames speelt private equity een grote rol. Zo is het vaak zo dat management financiële hulp nodig hebt om het bedrijf over te nemen. De management buy-out is hier een goed voorbeeld van. Het zittende management kan hierbij door middel van hulp van investeerders aan het benodigde geld komen om een onderneming over te nemen.

Hoe werkt private equity?

Wanneer een private investeerder besluit geld te investeren in een bedrijf, worden ze aandeelhouder. Een logisch gevolg zal hier zijn dat de investeerder ook enige vorm van zeggenschap zal hebben binnen de onderneming en daarmee dus zijn stem mee wil laten wegen in de beslissingen. Dit is vooral het geval wanneer de investeerder een relatief groot aandeel levert met zijn investering.

Het doel van de investering, vanuit het perspectief van de investeerder, zal zijn dat na een aantal jaren er hier rendement uit gehaald kan worden. De participatie (het aandeel van de investeerder) kan na een aantal jaren weer verkocht worden. Hiermee krijgt de investeerder zijn inleg, plus het rendement terug.

Wij voeren diverse zoekopdrachten uit voor investeerders. Neem contact op voor meer info.   

Verzenden ›

Voor- en nadelen van private equity

Het kan verstandig zijn voor private equity te kiezen wanneer je op zoek bent naar een partij die vermogen kan steken in de onderneming en daarmee de mogelijkheden vergroot. Aan de kant van de private equity firma’s is het voordelig om te investeren omdat er uiteindelijk gehoopt wordt dat er rendement gemaakt wordt na een aantal jaren, resulterend in winst op verschillende plaatsen. Daarnaast bestaan er nog een aantal specifieke voordelen:

 • Je hoeft als onderneming niet de beurs op om vermogen te verkrijgen.
 • Private investeerders kunnen expertise en kennis hebben die ook worden ingebracht. Dit is alleen maar voordelig voor je onderneming.
 • Het feit dat de investeerders ook het doel hebben om winsten te behalen, zorgt ervoor dat zij wanneer het nodig is mogelijk ook bereid zullen zijn een groter aandeel in te brengen.
 • Aandelenkapitaal is goed voor de cashflow. Het vergt namelijk geen aflossing of renteafdracht.

Er zitten echter ook potentiële risico’s aan private equity:

 • Investeerders kunnen onrealistische verwachtingen hebben, waardoor er een te hoog rendement verwacht wordt.
 • Private investeerders willen zoals gezegd een vorm van zeggenschap hebben binnen de onderneming. Dit kan ervoor zorgen dat de strategie wijzigt of dat er conflicten ontstaan. Het is daarom belangrijk om ervoor te zorgen dat er duidelijke afspraken gemaakt zijn.
 • Het kan ten koste gaan van de flexibiliteit. Vooral wanneer het Mkb’s of kleine ondernemingen betreft worden er vaak snel beslissingen genomen. Met een investeerder erbij moet er soms gewacht worden, aangezien de private investeerder veelal meebeslist.
 • Er is, in samenhang met het bovenstaande, vaak veel juridisch te bespreken en af te spreken. Dit kan soms lang duren en ten koste gaan van werk aan andere zaken.

 

Verschillende vormen van Private Equity

Investeerders kunnen op verschillende manieren investeren. Hieronder zullen wij er een aantal bespreken: 

 1. Buy-outs 

De management Buy-out hebben wij uitvoerig besproken binnen onze kennisbank. Het komt er op neer dat de buy-out gebruikt kan worden als private equity transactie waarbij het management van de onderneming de eigenaar van het bedrijf wil worden, ze willen het bedrijf overnemen. Dit kan het zittende management doen door een private equity investeerder te vinden die de aandelen van de onderneming opkoopt. Op deze manier zullen de oude eigenaars hun aandelen verkopen, en het zittende management de volledige strategische macht hebben binnen de onderneming, met hulp van private equity ondernemers. 

 1. Venture capital

Venture capital is een vorm waarbij een investeerder besluit te investeren in een nieuw en startend bedrijf. Het wordt niet voor niets ook wel ‘durfkapitaal’ genoemd. Met een nieuwe onderneming is veel nog onduidelijk. Het zou makkelijker zijn om te investeren in een bestaand bedrijf dat heeft bewezen succesvol te zijn. Daarom is een karaktereigenschap van venture capital dat het een echte high risk high reward situatie oplevert. Investeerders zullen daarom verwachten dat de investering flink resultaat levert, met het risico dat het niet blijkt te werken en de opbrengst niet behaald wordt. 

 1. Business angels

Een business angel wordt ook wel een durfkapitaalverstrekker genoemd. Hierbij ontstaat de situatie waarbij een particulier met veel geld een gedeelte van zijn eigen kapitaal investeert in het kapitaal van de onderneming. Hoe meer potentie er in het bedrijf zit, hoe groter de kans dat een business angel besluit te investeren. In ruil voor de investering krijgt hij/zij aandelen en/of een achtergestelde lening. 

 1. Seed business angel fonds

De seed business angel fonds is in het leven geroepen om specifiek de Tech startups te financieren. Hierbij helpt de overheid investeerders met zeer aantrekkelijke voorwaarden om seed business angel fonds te creëren. Dit zorgt ervoor dat zij eerder geneigd zijn om te investeren in nieuwe startups, met als resultaat meer kansen voor startups om het budget te verkrijgen innovatieve producten te maken.  

 1. Regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM) 

Een regionale ontwikkelingsmaatschappij (ROM) is een zeer specifieke wijze waarop private equity tot uitvoering wordt gebracht. Hierbij zijn als aandeelhouders het rijk. Als handelend onderdeel hebben we vervolgens het Ministerie van Economische Zaken en de provincies. 

 

Al met al zien we dat alle vormen van private equity op verschillende wijzen worden uitgevoerd, en afhankelijk van de sector en situatie van de onderneming er voordeligere voorwaarden bestaan om het investeren te stimuleren. Eén ding hebben ze echter gemeen: de kern van private equity is aan de kant van de investeerders het inschatten van potentie en groei om winst te behalen uit de investering, terwijl het aan de kant van de ondernemingen zaak is om hun potentie aan te tonen en zo innovatief mogelijk te zijn zodat investeerders worden aangetrokken.

 

Exit-Strategieen na Private Equity

De private-equity firma zullen na een tijdje zichzelf terugtrekken. Dit kan op verschillende manieren. Hieronder zullen wij er drie beschrijven: 

 1. Een strategische verkoop 

Dit is de situatie waarbij de onderneming naar verloop van tijd wordt verkocht aan een strategische koper. Denk bijvoorbeeld aan een koper die in dezelfde sector operationeel is of schaalvoordelen kan behalen dankzij de overname. 

 1. Een financiële verkoop 

Hierbij wordt de onderneming verkocht aan een nieuwe, andere private equity partij. Dit gebeurt vaak in de volgende omstandigheid: stel je voor dat een private equity onderneming heeft geïnvesteerd, maar de onderneming nu in zo’n groeifase is beland dat het nóg meer investeringen nodig heeft. Dit is de fase waar een financiële verkoop handig kan zijn. Met andere private equity partijen kan de waarde toegevoegd worden aan het bedrijf. 

 1. Een Initial Public Offering (IPO)

Bij de Initial Public Offering wordt de onderneming naar de beurs gebracht. Daar kan het belang deels, of volledig verkocht worden.

 

OvernameAdvies

Het is duidelijk dat de Private equity zowel voordelen als nadelen heeft. Het is aan beide kanten goed voor te stellen dat het in werking stellen van het proces van private equity voordelig is. De eigenaren van een onderneming kunnen een nieuwe financiële impuls goed gebruiken, waarbij het ook mogelijk is dat er een goede match ontstaat met een investeerder door de kennis en/of expertise die de investeerder kan hebben. Er moet echter goed worden opgelet worden bij het aangaan van dit proces. Het kan namelijk zijn dat er conflicten ontstaan tussen de originele aandeelhouders en de investeerder. Het feit dat investeerders normaliter medezeggenschap willen hebben kan tot situaties leiden die de koers van een onderneming doen veranderen. Al met al is het dus zaak om per casus te analyseren of jouw onderneming er goed aan doet om private equity aan te trekken. Zolang er rekening wordt gehouden met bovenstaande informatie, kan er op basis van een eigen analyse de juiste afweging gemaakt worden. Private equity is dus niet zo slecht als we in het nieuws zien, er horen zeker voordelen bij die eenieder kunnen helpen! 

 
Weten waar je zelf staat?     Doe de intake