Private Equity

Door: Chadi Ahmed

HOME/  Kennisbank/  Overnameproces/  Private equity

Private equity: barbarians at the gate?

In de jaren 80 en 90 heeft de term private equity haar intrede gemaakt op de Nederlandse markt en vervolgens een grote groei meegemaakt. We hebben het allemaal voorbij zien komen in het nieuws, met een veelal negatieve connotatie ('barbarians at the gate'). De vraag is echter: wat is private equity precies? Hoe zit het in elkaar? En wat zijn de voor- en nadelen eraan? In dit artikel zullen wij dit bespreken en uitleg geven

Wat is private equity?

Private equity is de verzamelnaam voor investeerders die in bedrijven participeren. Dit gebeurt bij private equity specifiek buiten de aandelenbeurs om. Met grote bedrijven die beursgenoteerd zijn, kan het makkelijker zijn om aan geld te komen. Bedrijven kunnen namelijk aandelen uitgeven op de beurs. Een niet beursgenoteerd bedrijf kan hetzelfde doen door aandelen uit te geven en deze te plaatsen bij private investeerders (private equity). Er zijn verschillende vormen van private equity, maar allen komen op ongeveer het zelfde basisprincipe neer: private investeerders investeren in een onderneming met de hoop dit bedrijf te zien groeien en zo waarde te creëeren. De onderneming zelf hoopt gebruik te kunnen maken van dit geld om te groeien. Ook in het gebied van bedrijfsovernames speelt private equity een grote rol. Zo is het vaak zo dat management financiële hulp nodig hebt om het bedrijf over te nemen. De management buy-out is hier een goed voorbeeld van. Het zittende management kan hierbij door middel van hulp van investeerders aan het benodigde geld komen om een onderneming over te nemen.

Hoe werkt private equity?

Wanneer een private investeerder besluit geld te investeren in een bedrijf, worden ze aandeelhouder. Een logisch gevolg zal hier zijn dat de investeerder ook enige vorm van zeggenschap zal hebben binnen de onderneming en daarmee dus zijn stem mee wil laten wegen in de beslissingen. Dit is vooral het geval wanneer de investeerder een relatief groot aandeel levert met zijn investering.

Het doel van de investering, vanuit het perspectief van de investeerder, zal zijn dat na een aantal jaren er hier rendement uit gehaald kan worden. De participatie (het aandeel van de investeerder) kan na een aantal jaren weer verkocht worden. Hiermee krijgt de investeerder zijn inleg, plus het rendement terug.

Voor- en nadelen van private equity

Het kan verstandig zijn voor private equity te kiezen wanneer je op zoek bent naar een partij die vermogen kan steken in de onderneming en daarmee de mogelijkheden vergroot. Aan de kant van de private equity firma’s is het voordelig om te investeren omdat er uiteindelijk gehoopt wordt dat er rendement gemaakt wordt na een aantal jaren, resulterend in winst op verschillende plaatsen. Daarnaast bestaan er nog een aantal specifieke voordelen:

  • Je hoeft als onderneming niet de beurs op om vermogen te verkrijgen.
  • Private investeerders kunnen expertise en kennis hebben die ook worden ingebracht. Dit is alleen maar voordelig voor je onderneming.
  • Het feit dat de investeerders ook het doel hebben om winsten te behalen, zorgt ervoor dat zij wanneer het nodig is mogelijk ook bereid zullen zijn een groter aandeel in te brengen.
  • Aandelenkapitaal is goed voor de cashflow. Het vergt namelijk geen aflossing of renteafdracht.

Er zitten echter ook potentiële risico’s aan private equity:

  • Investeerders kunnen onrealistische verwachtingen hebben, waardoor er een te hoog rendement verwacht wordt.
  • Private investeerders willen zoals gezegd een vorm van zeggenschap hebben binnen de onderneming. Dit kan ervoor zorgen dat de strategie wijzigt of dat er conflicten ontstaan. Het is daarom belangrijk om ervoor te zorgen dat er duidelijke afspraken gemaakt zijn.
  • Het kan ten koste gaan van de flexibiliteit. Vooral wanneer het Mkb’s of kleine ondernemingen betreft worden er vaak snel beslissingen genomen. Met een investeerder erbij moet er soms gewacht worden, aangezien de private investeerder veelal meebeslist.
  • Er is, in samenhang met het bovenstaande, vaak veel juridisch te bespreken en af te spreken. Dit kan soms lang duren en ten koste gaan van werk aan andere zaken.

OvernameAdvies

Het is aan beide kanten goed voor te stellen dat het in werking stellen van het proces van private equity voordelig is. De eigenaren van een onderneming kunnen een nieuwe financiële impuls goed gebruiken, waarbij het ook mogelijk is dat er een goede match ontstaat met een investeerder door de kennis en/of expertise die de investeerder kan hebben. Er moet echter goed worden opgelet worden bij het aangaan van dit proces. Het kan namelijk zijn dat er conflicten ontstaan tussen de originele aandeelhouders en de investeerder. Het feit dat investeerders normaliter medezeggenschap willen hebben kan tot situaties leiden die de koers van een onderneming doen veranderen. Al met al is het dus zaak om per casus te analyseren of jouw onderneming er goed aan doet om private equity aan te trekken. Zolang er rekening wordt gehouden met bovenstaande informatie, kan er op basis van een eigen analyse de juiste afweging gemaakt worden. Private equity is dus niet zo slecht als we in het nieuws zien, er horen zeker voordelen bij die eenieder kunnen helpen!

 
Weten waar je zelf staat?     Doe de intake