Management buy-in

Door: Chadi Ahmed

HOME/  Kennisbank/  Overnameproces/  Management buy-in

Management buy-in - Waar let je op?

Er zijn verschillende manieren om een bedrijf over te nemen. Een management buy-in is een van de beschikbare opties. Maar wat is de management buy-in? En in welk opzicht is dit anders dan de management buy-out?

Wat is een Management buy-in?

Bij een Management buy in komt er een manager of managementteam van buitenaf met het doel om een bedrijf over te nemen. Hierbij is de koper dus niet eerder betrokken geweest bij het bedrijf. Na het voltooien van de management buy in neemt het nieuwe managementteam het over van het bestaande team.

Verschil met Management buy-out?

Het artikel over de management buy out in onze kennisbank gaat uitgebreid in op de betekenis en context van het begrip. Het voornaamste verschil tussen beide begrippen is dat er bij de management buy out sprake is van een situatie, waarbij een huidige manager van de onderneming zelf de leiding wil overnemen. Het is dus een bestaande manager met kennis van alle ins and outs van het bedrijf, die bij de eigenaren aanklopt om het bedrijf over te kopen. Bij de management buy-in is het een manager van buitenaf die een bedrijf wil overnemen.

Het stappenplan van een Management buy-in

 1. Het samenstellen van een management team - Vaak opereert een manager alleen wanneer het gaat om de management buy-out. In enkele gevallen is het zo dat er meerdere managers samen willen werken aan de overname. Als dit zo is, wordt aangeraden om zo vroeg mogelijk duidelijke afspraken te maken over de taakverdeling. Dit voorkomt in de toekomst onderlinge conflicten. 
 2. Uitvoeren van een analyse - Een goede voorbereiding omvat het uitvoeren van een analyse, al helemaal wanneer je de onderneming van buitenaf wil overnemen. De bestaande strategie, doelstellingen en wensen van het management moeten namelijk in de gegeven omstandigheden mogelijk zijn met de bestaande stand van zaken binnen de onderneming. Na het vaststellen van de sterke en zwakke kanten kunnen alle kansen en bedreigingen op een rijtje gezet worden.
 3. Financiering - In veel gevallen zal het vermogen van het management alleen niet voldoende zijn om de bedrijfsovername te financieren. Er zal daarom vreemd vermogen aangetrokken moeten worden van bijvoorbeeld een bank of investeerders. Deze kunnen geïnteresseerd zijn in de bedrijfsovername en om in de toekomst aandeelhouder te zijn van de onderneming. Het is belangrijk om het vermogen op orde te hebben voordat de onderhandelingen beginnen, om duidelijk te weten wat de financiële mogelijkheden zijn.
 4. Onderhandelingen - De onderhandelingen tussen het externe management team en de eigenaren van de onderneming is de volgende stap. Hierbij worden afspraken gemaakt, met het doel de overname een realiteit te maken. Het is belangrijk om deze onderhandelingsfase goed in ogen te hebben wat de doelen zijn, waar er water bij de wijn gedaan kan worden en wat essentieel is voor een goede bedrijfsvoering in de toekomst. Hierbij kunnen van buitenaf adviseurs aangesteld worden om de onderhandelingen in goede banen te leiden, maar ook de partijen zelf kunnen deze voeren.
 5. Letter of Intent - Na de onderhandelingen wordt tussen de partijen een intentieverklaring getekend. Hoewel deze niet bindend is, geven de partijen hier aan dat zij de intentie hebben de deal na te komen en de overname af te ronden.
 6. Afronding - De afronding wordt in deze fase gerealiseerd. Hierbij is het afhankelijk van de onderhandelingen wat er precies gebeurt.

Plan een belafspraak in om jouw eigen situatie met ons door te nemen.   

Verzenden ›

Voordelen van de Management buy-in

 • Het bedrijf bestaat al. Er zijn daarom minder opstartrisico’s en het is goed te analyseren of het bedrijf levensvatbaar is.
 • De markt is al grotendeels gedefinieerd en geanalyseerd. Hierdoor hoef je als management dit niet opnieuw te doen of onzeker te zijn of de markt überhaupt bestaat.  
 • En hoewel de eigenaar bij een onderneming binnenloopt en er al een bestaande bedrijfsvoering en werkwijze bestaat, kan het nieuwe management voor vernieuwing zorgen. De veranderingen kunnen de onderneming een nieuwe richting in duwen en daarmee de onderneming verbeteren

Nadelen van de Management Buy-in

 • Er kan een hogere prijskaartje hangen aan een bestaande overneming, dan bijvoorbeeld bij het starten van een nieuw bedrijf.
 • Afhankelijk van de sector waarin het bedrijf zit, kan het zo zijn dat bij het vertrek van de eigenaar bestaande klanten besluiten weg te lopen. Een goed voorbeeld hiervan is bij kappers. Zodra de eigenaar de zaak verlaat bestaat de mogelijkheid dat vaste klanten niet terugkeren.
 • Hoewel nieuwe veranderingen erg goed kunnen uitpakken, bestaat er nog altijd het risico dat de veranderingen niet goed vallen en dit de onderneming na de bedrijfsovername in een slechtere positie brengt.

OvernameAdvies

Het is belangrijk om als manager zijnde de stappen goed door te nemen en het overzichtelijke stappenplan te volgen. Op basis van de bestaande omstandigheden moet er een juiste overweging gemaakt worden. Hier helpt het stappenplan bij. Het proces kan van buitenaf erg ingewikkeld worden en zorgen voor problemen, maar door middel van het volgen van de stappen kunnen conflicten en onaangename verassingen voorkomen worden.

 
Weten waar je zelf staat?     Doe de intake