Bouwbedrijven

Door: Chadi Ahmed

HOME/  Kennisbank/  Bedrijfsspecifiek/  Bouw & Installatie

Bouwbedrijven: een groeiende sector met potentie

Bouwbedrijven hebben altijd, en zullen altijd een belangrijke rol innemen binnen onze maatschappij. Zoals meerdere sectoren binnen de markt, zijn er steeds meer overnames in de bouwbedrijven. In dit artikel zullen wij uiteenzetten hoe de bouwsector in elkaar zit en hoe de waarde wordt gevonden bij overnames.

Introductie tot een bouwbedrijf verkopen

De bouwsector heeft jarenlang een grote groei gekend met veel werk en projecten tot gevolg. Door nieuwe regelgeving wat betreft PFAS en stikstof, in combinatie met de coronacrisis in 2020 is deze groei omgeslagen in een kortstondige krimp. De overnamemarkt zit echter sinds de tweede helft van 2020 weer sterk in de lift als het gaat om bouwbedrijven.

Belangrijke value-drivers en aandachtspunten bij bouwbedrijven

Bouwbedrijven hebben een aantal belangrijke value drivers. Wat we hiermee bedoelen is dat er een aantal aandachtspunten zijn die een bouwbedrijf meer succes brengen als deze goed worden uitgevoerd. Uiteindelijk wordt de waarde van een onderneming bepaald door een zo hoog mogelijke kasstroom, en een zo laag mogelijk risicoprofiel. Allereerst de belangrijkste aandachtspunten om de vrije kasstromen zo hoog mogelijk te houden: 

De kosten zoveel mogelijk beperken

Zoals alle ondernemers zullen willen, is het erg belangrijk om de kosten zoveel mogelijk te beperken. Zo efficiënt mogelijk te werk gaan en daarmee kosten besparen kunnen soms moeilijk zijn. In de bouwsector zijn de kosten in de laatste jaren gestegen. Grondstoffen, arbeidskosten en nieuwe regelgeving liggen hierbij ten grondslag. De reden dat steeds meer overnames plaatsvinden is ook te wijten aan het feit dat met schaalvoordelen deze kosten op de lange termijn dalen en daarmee ondernemingen efficiënter en winstgevender te werk kunnen gaan. Door bijvoorbeeld goede langdurige arbeidscontracten te hebben, kan er worden gesneden in de kosten. De krappe arbeidsmarkt waar we anno 2022 mee te maken hebben zorgt namelijk voor erg hoge kosten bij het moeten aantrekken van ZZP’ers. Bouwbedrijven die langdurige contracten hebben met vast personeel zullen daarom opvallen vanwege de lage personeelskosten. 

Het werkkapitaal van een bouwbedrijf optimaliseren 

Na de Corona crisis is de economie in snelle mate hersteld. Een combinatie van veel mensen die willen investeren en de hoge woningnood in ons land hebben ervoor gezorgd dat we al snel terugkeerden naar het niveau van voor corona. Sterker nog, in 2021 zijn het aantal overnames in de bouwsector toegenomen. Dit is een signaal dat er veel vertrouwen is dat de bouwsector. Het werkkapitaal zoveel mogelijk optimaliseren is erg belangrijk. Wat hiermee wordt bedoeld is dat er op tijd betaald wordt door verschillende cliënten. Een voorbeeld van debiteurenbeheer is een maximale betalingstermijn die wordt gesteld door een bouwbedrijf. Op die manier betalen de debiteuren op tijd en is er nooit te veel voorraad ten opzichte van het geld dat binnenkomt.  

De omzet van bouwbedrijven verhogen

Zoals bij veel ondernemingen, is het verhogen van de omzet belangrijk om de vrije kasstromen te verhogen. Hierbij kan je je als bouwbedrijf afvragen: is er meer omzet te behalen door middel van extra diensten of producten? Is er meer omzet te behalen vanuit bestaande klanten? En hoe kunnen oude klanten meermaals terugkomen? 

Sinds de Corona crisis is de economie snel weer aangesterkt. Dit heeft verschillende redenen. Allereerst zijn veel opdrachtgevers steeds meer op zoek naar specialistische kennis. Denk aan gebouwen die voldoen aan klimaat, elektronica etc. Dit is een wijze waarop een bouwbedrijf zich kan onderscheiden van de concurrentie, en daarmee de omzet kan vergroten. Ten tweede is de woningnood een reden dat bouwbedrijven steeds belangrijker worden en de omzet kunnen vergroten. De vraag wordt groter, in combinatie met de inflatie en het duurder worden van inkoopprijzen. Dit alles kan zorgen voor een omzet die groter wordt bij ieder bouwbedrijf. Het is echter de specialistische kennis die en comparatief voordeel opbrengt vergeleken met de concurrentie. Hier zou dan ook de focus op moeten liggen. 

Naast het verhogen van de kasstromen is het ook belangrijk om het risicoprofiel zoveel mogelijk te verkleinen. De volgende elementen kunnen bij bouwbedrijven specifiek bekeken worden: 

Spreiding van de leveranciers

Hiermee wordt bedoeld dat er een verscheidenheid bestaat aan klanten en leveranciers bij een bouwbedrijf. De reden dat dit goed is voor een onderneming, hangt samen met het feit dat er dan geen afhankelijkheid bestaat bij het wegvallen van een client. Hoe meer verschillende soorten cliënten er zijn, hoe meer continuïteit en hoe meer interesse bij een eventuele overname. 

Management versterken

Zoals bij veel ondernemingen, is het belangrijk om een goede management in plaats te hebben. Bij te veel afhankelijkheid van één persoon, bijvoorbeeld de eigenaar, valt de gehele structuur weg bij een bedrijfsovername van het bouwbedrijf.  Met een verdeling van verantwoordelijkheden wordt bewerkstelligd dat er een onafhankelijkheid bestaat van de eigenaar. 

Sustainability van bouwbedrijven

Met nieuwe regelgeving en een omgeving waarbij sustainability een steeds belangrijkere rol gaat spelen, is elk bouwbedrijf dat zich hier mee bezighoudt en vooruitstrevende ideeën binnen de onderneming invoert. Grondstoffen worden steeds duurder, en daarmee worden er ook steeds meer regels opgesteld die alles duurder maken. Hoe sneller een bouwbedrijf deze veranderingen op efficiënte wijze doorvoert, hoe winstgevender dit is op de lange termijn. Dit draagt bij aan het verkleinen van het risicoprofiel. 

Wat is een bouwbedrijf waard? 

Er zijn meerdere manieren om te bepalen hoeveel een bouwbedrijf waard is bij eventueel verkoop. Een van de meest gebruikte methodes is de multiple methode. De jaarlijkse brutowinst wordt hierbij vermenigvuldigd met een bepaalde factor. Deze factor is per sector, en dus ook in de bouwsector, anders. De gebruikte multiple binnen de bouwsector die momenteel gebruikt wordt zit momenteel op ongeveer 4. Het is dus de brutowinst in één jaar vermenigvuldigd met 4.

OvernameAdvies

Bouwbedrijven groeien de afgelopen tijd steeds meer. De groei in deze sector heeft zoals in dit artikel beschreven verschillende oorzaken. OvernameAdvies.nl biedt raad en daad in alle fases van de overname: voorbereiding, te koop zetten, promotie, onderhandelingen en overdracht. Neem vrijblijvend contact met ons op en wij ondersteunen met onze expertise bouwbedrijven bij aankoop of verkoop.

Weten waar je zelf staat?     Doe de intake