Bedrijfswaarde berekenen

Als het gaat om het kopen of verkopen van een bedrijf, is het berekenen van de bedrijfswaarde een van de belangrijkste aspecten. Dit getal is van cruciaal belang bij onderhandelingen en kan een deal maken of breken.

HOME/ 

Doe de gratis intake:
"Bedrijf Verkopen"

Doe een korte online intake en we vertellen je waar je staat en wat te verbeteren.
Inventarisatie
Aandachtspunten
Overname-advies Score*

*) Deze geeft op een schaal van 0 tot 100 aan hoe klaar je bent voor een verkoop van je bedrijf!


De bedrijfswaarde berekenen: veelgestelde vragen beantwoord

Er zijn een aantal verschillende technieken om de bedrijfswaarde te berekenen, maar een van de meest populaire methoden is door het berekenen van de bedrijfswaarde.

In dit artikel leer je hoe je dat doet en waarom het zo belangrijk is. We zullen ook een aantal veelgestelde vragen over de berekening van de bedrijfswaarde beantwoorden.

Dus of je nu net begint met ondernemen of een ervaren ondernemer bent, lees verder voor alle informatie die je nodig hebt.

1. Wat is de waarde van je bedrijf en waarom is het belangrijk deze te berekenen?

De waarde of prijs van een onderneming is een van de meest delicate onderwerpen bij de aankoop of verkoop van een bedrijf

Deze twee woorden lijken nu misschien synoniem, maar dat is niet helemaal juist: Warren Buffett's beroemde quote "Price is what you pay; value is what you get" is ook de moeite waard om te onthouden.

2. Wat is de prijs?

In een notendop is de prijs het bedrag dat je betaalt of ontvangt bij de verkoop of overname van een bedrijf. Dit bedrag wordt bepaald door de contractonderhandelingen tussen de twee partijen en vele diverse factoren.

Beide partijen zullen voordeel willen halen uit de overeenkomst, daarbij zal hun beoogde nieuwe situatie een hogere waardering dienen te hebben dan hun oude. Maar er komt meer bij kijken dan dat.

De prijs van een onderneming wordt bepaald door factoren, waaronder de huidige marktsituatie. Indien er veel ondernemingen in dezelfde branche te koop zijn en weinig kopers, zal de prijs lager zijn. Als er daarentegen een kleiner aantal bedrijven beschikbaar is en veel geïnteresseerde kopers, zal de prijs hoger zijn. Het is een momentopname.

Het is ook belangrijk te onthouden dat de prijs niet altijd hetzelfde is als de waarde.

3. Maar wat is de waarde?

Waarde is wat je terugkrijgt voor wat je hebt betaald. Het is wat je ontvangt in ruil voor je investering, of het nu cash is, tijd, of moeite. De waarde van de onderneming is haar vermogen om toekomstige vrije kasstromen te genereren.

Dit betekent dat hoe hoger de waarde is, hoe groter het vermogen van de onderneming is om in de toekomst winst te genereren. Het gaat daarbij dus om meer dan alleen een momentopname.

Het is belangrijk de waarde van je bedrijf te berekenen, omdat je zo een idee krijgt van hoeveel het waard is en hoe je het moet prijzen als je het verkoopt. Het zal je ook helpen om met kopers over een eerlijke prijs te onderhandelen.

4. Hoe bereken je de waarde van een bedrijf?

De bedrijfswaarde bepalen is niet zo gemakkelijk. Er zijn verschillende dynamische methoden om de waarde van de onderneming te bepalen, waaronder register valuators (deskundigen op het gebied van bedrijfswaarde), en discounted cash flow.

De term "waarde" verwijst naar een meer abstract begrip waarbij verschillende berekeningen worden gebruikt om een waarde aan de gehele onderneming te koppelen.

Dit is geen exacte wetenschap, en daarom is de bedrijfswaarde voor interpretatie vatbaar en dus een subjectief begrip.

5. Wat is de goodwill van een bedrijf?

De waarde van de goodwill van een onderneming is het onzichtbare extra voordeel (het verschil tussen het zichtbare eigen vermogen en de betaalde prijs voor een overname minus de schulden). De kosten van inventaris en voorraad kunnen nauwkeurig worden bepaald. Andere zaken daarentegen zijn moeilijker te waarderen.

Daarnaast is ook van essentieel belang te begrijpen met wie je spreekt, bijvoorbeeld: de potentiële kopers zullen een onderneming anders bekijken dan een accountant.

6. Toekomstige verdiensten en toekomstige geldstromen

De accountant zal zich veeleer baseren op een verscheidenheid van criteria om de financiële positie te evalueren; bijvoorbeeld de fiscale consequenties, de balans, de fiscale gevolgen, vroegere prestaties en andere variabelen, eigen vermogen, vreemd vermogen, vereist rendement, stille reserves en andere waardering methoden.

Terwijl de koper meer geïnteresseerd is over wat er in de praktijk kan gebeuren, hij of zij onderzoekt de potentiële toekomst; anticipeert op de te verwachten winst, omzet en beoordeelt de risico's voor een succesvolle overname.

De verschillende methodes hebben voor- en nadelen, maar men kan ze niet als goed of fout beoordelen. De gevolgen van deze beslissingen worden echter bepaald door verschillende bedrijfswaarden.

7. Hoe bereken je de bedrijfswaarde en wat zijn de componenten?

Er zijn talrijke benaderingen om de waarde van een bedrijf te berekenen: register valuators (specialisten op het gebied van de waarde van ondernemingen) gebruiken de discounted cash flow-methode in de markt, en multiples (x maal winst) worden vaak gebruikt bij transacties.

Er zijn echter nog een aantal factoren: denk aan de intrinsieke waarde en de (verbeterde) rentabiliteitswaarde.

8. Wat is het verschil tussen intrinsieke waarde en waarde?

De "intrinsieke" waarde van een bedrijf is het verschil tussen de totale actuele waarde van haar activa en de marktprijs van haar schuld.

Branche specifieke technieken zoals klantenaantal vermenigvuldigd met X zijn echter niet ongebruikelijk. Je kunt van elk wel iets vinden, vooral als je bedenkt dat het begrip bedrijfswaarde inherent subjectief is.

Daarom is het van cruciaal belang een welomschreven onderzoeksmethode te hanteren, waarmee de bevindingen voor iedereen kunnen worden getraceerd (zodat er later iets van terug te vinden is).

De discounted cash flow-methode is een goede manier om dat te doen. Wij nemen je een stapje verder in het onderwerp "bedrijfswaarde" via de artikelen in dit deel van de kennisbank.

9. Wat houdt de rentabiliteitsmethode (contante waarde) precies in?

De rentabiliteits- of contante waarde methode is een waarderingstechniek waarbij toekomstige kasstromen worden gebruikt en daarop een disconteringsvoet wordt toegepast.

Het resultaat is de "huidige waarde", die vervolgens wordt opgeteld bij de vlottende activa van de onderneming (zoals liquide middelen) minus eventuele schulden.

Deze berekening levert een schatting op van wat een bedrijf waard zou zijn als het vandaag gekocht zou worden.

Het belangrijkste voordeel van deze methode is dat zij rekening houdt met de tijdswaarde van geld, d.w.z. het idee dat een geldeenheid vandaag meer waard is dan in de toekomst.

Het grootste nadeel van deze methode is dat zij sterk afhankelijk is van ramingen, die moeilijk nauwkeurig te maken kunnen zijn.

10. Op welke manieren kunnen berekeningen van de bedrijfswaarde voordelig zijn voor zowel ondernemingen als investeerders?

Berekeningen van de bedrijfswaarde zijn op verschillende manieren nuttig.

Zij kunnen worden gebruikt om beter te kunnen oordelen bij de aan- of verkoop van een bedrijf, om de juiste prijs voor een bedrijf te bepalen, om de waarde van de activa van een bedrijf te berekenen, om investeerders te helpen betere beslissingen te nemen over waar zij hun geld in moeten steken, en nog veel meer.

11. Hoe is de berekening van de bedrijfswaarde in de loop der tijd veranderd, en welke trends doen zich momenteel voor op dit gebied?

De berekening van de bedrijfswaarde is in de loop van de tijd veranderd, en op dit gebied doen zich momenteel verschillende trends voor. Eén trend is het gebruik van meer gesofisticeerde methoden, zoals discounted cash flow-analyse.

12. Traditionele waardering methoden

Er heeft ook een verschuiving plaatsgevonden van conventionele waarderingstechnieken, zoals de discounted cash flow-methode, naar nieuwere methoden die rekening houden met een breder scala van variabelen. Traditionele waarderingsmethoden worden nog steeds gebruikt, maar zij zijn niet meer de enige die worden toegepast.

Deze verschuiving is toe te schrijven aan het feit dat berekeningen van de bedrijfswaarde een vollediger beeld van de waarde van een onderneming kunnen geven.

13. Meervoudige waarderingstechnieken

Het gebruik van meervoudige waarderingstechnieken is een andere trend die zich voordoet in de wereld van de ondernemingswaarde berekening.

Een andere trend is de verschuiving naar het waarderen van bedrijven op basis van een breder scala aan factoren, zoals klanttevredenheid, behoud van werknemers en andere immateriële activa.

14. Bedrijfswaarde berekeningen bij fusies en overnames

Het gebruik van bedrijfswaarde berekeningen bij een fusie of een overname is een andere trend die zich voordoet. Deze trend is toe te schrijven aan het feit dat de bedrijfswaarde kan helpen om de marktwaarde te bepalen.

Deze trend is gunstig voor zowel kopers als verkopers, omdat het hen kan helpen een eerlijke prijs voor het bedrijf te bepalen.

15. Met welke uitdagingen worden bedrijven geconfronteerd wanneer ze hun waarde proberen te berekenen?

Bedrijven kunnen voor veel uitdagingen komen te staan wanneer ze hun waarde proberen te berekenen.

Je kunt snel een eerste indicatie berekenen met het eigen vermogen en de toekomstige kasstromen van de onderneming, maar bij een werkelijke overname wordt vaak alles uit de kast gehaald om de waarde van een onderneming te maximaliseren.

Eén uitdaging is dat er heel wat verschillende methoden zijn om uit te kiezen, en dat het moeilijk kan zijn om te weten welke de beste is voor de onderneming. Een andere uitdaging is dat waardebepaling vaak een iteratief proces is, wat betekent dat je misschien een paar methoden moet uitproberen voordat je de methode vindt die het meest nauwkeurige resultaat geeft.

16. Het gebruik van technologie bij het berekenen van bedrijfswaarde

Een andere ontwikkeling is het gebruik van technologie om de nauwkeurigheid van de berekeningen te verbeteren. Dit is een gebied dat voortdurend in beweging is, en daarom is het van cruciaal belang om op de hoogte te blijven van de nieuwste trends.

Technologie heeft een grote impact gehad op de manier waarop we bedrijfswaarde berekenen. De afgelopen jaren is er op dit gebied veel vooruitgang geboekt, en deze trends zullen zich waarschijnlijk voortzetten.

Dit kan leiden tot nauwkeuriger berekeningen en meer elementen waarmee in de komende jaren rekening moet worden gehouden.

Wil je je eigen bedrijf verkopen of een bedrijf overnemen? Waar het op neerkomt, is dat de waardering van een bedrijf een moeilijk en steeds veranderend proces is. Het is echter een belangrijk instrument dat kan worden gebruikt om betere beslissingen te nemen bij het kopen of verkopen van een bedrijf, om de juiste prijs voor een bedrijf te bepalen, en om investeerders te helpen betere beslissingen te nemen over waar zij hun geld zetten.

Prijs is wat je betaalt; waarde is wat je krijgt voor je geld.

Als je vragen hebt over ondernemingswaarde of bedrijfswaardering, of neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

Start direct met de gratis intake