Vermogensinstandhoudingsverklaring

HOME/  Kennisbank/  Woordenboek/  Vermogensinstandhoudings-verklaring

Vermogensinstandhoudingsverklaring: wat & waarom?

Een vermogensinstandhoudingsverklaring is een formele verklaring waarbij de eigenaar of directeur van een onderneming vastlegt dat hij/zij zorg draagt voor het in stand houden van het vermogen van de onderneming. Dit type verklaring wordt veelal gebruikt binnen het Nederlandse MKB als alternatief voor of aanvulling op traditionele zekerheden zoals bankgaranties.

Waarom kiezen voor een vermogensinstandhoudingsverklaring?

Er zijn verscheidene redenen waarom een ondernemer in het MKB zou kiezen voor een vermogensinstandhoudingsverklaring:

 1. Flexibiliteit: Het biedt ondernemers een grotere mate van flexibiliteit in hun financiële planning en zekerheid naar stakeholders toe zonder zich te binden aan externe financiële instanties.
 2. Kostenbesparing: Bankgaranties en andere traditionele zekerheden kunnen kosten met zich meebrengen. Een vermogensinstandhoudingsverklaring kan een kosteneffectief alternatief zijn.
 3. Vertrouwen bij stakeholders: Het verhoogt het vertrouwen bij crediteuren, leveranciers en andere stakeholders doordat het de financiële toewijding van de eigenaar/directeur toont.

Waar moet je op letten bij een vermogensinstandhoudingsverklaring?

Bij het opstellen en hanteren van een vermogensinstandhoudingsverklaring zijn er enkele punten van aandacht:

 1. Formulering: Zorg voor een duidelijke en ondubbelzinnige formulering. Het is raadzaam om juridisch advies in te winnen bij het opstellen van de verklaring.
 2. Actualiteit: Het is essentieel de verklaring up-to-date te houden en periodiek te herzien, met name als er significante veranderingen zijn in de financiële positie van het bedrijf.
 3. Bewijsvoering: Het is belangrijk om te kunnen aantonen dat aan de verplichtingen van de verklaring wordt voldaan. Regelmatige financiële rapportage kan hierbij ondersteunen.

Vermogensinstandhoudingsverklaring alternatieven

Er zijn enkele alternatieven voor de vermogensinstandhoudingsverklaring binnen het MKB:

 1. Bankgarantie: Een bank stelt zich garant voor de verplichtingen van de onderneming.
 2. Borgstelling: Een derde partij (zoals een holding) stelt zich garant voor de verplichtingen van de onderneming.
 3. Escrow-overeenkomst: Een neutrale derde partij houdt financiële middelen in bewaring totdat aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Key Takeaways

 • Een vermogensinstandhoudingsverklaring is een formele toezegging van de eigenaar/directeur om het vermogen van de onderneming in stand te houden.
 • Het biedt flexibiliteit, kostenbesparing en vertrouwen bij stakeholders.
 • Belangrijk is een duidelijke formulering, het actueel houden van de verklaring en regelmatige financiële rapportage.
 • Alternatieven zijn onder meer bankgaranties, borgstellingen en escrow-overeenkomsten.

Veelgestelde vragen over vermogensinstandhoudingsverklaring

Is een vermogensinstandhoudingsverklaring juridisch bindend?

Ja, het is een formele verklaring die juridische gevolgen kan hebben. Het is daarom belangrijk om de verklaring zorgvuldig op te stellen, bij voorkeur met juridisch advies.

Hoe verschilt een vermogensinstandhoudingsverklaring van een bankgarantie?

Een bankgarantie is een garantie van een bank dat zij een bepaald bedrag zal betalen indien de onderneming niet aan haar verplichtingen voldoet. Een vermogensinstandhoudingsverklaring is een toezegging van de eigenaar/directeur zelf, zonder betrokkenheid van een externe financiële instelling.

Hoe vaak moet de vermogensinstandhoudingsverklaring worden herzien?

Het is aan te raden de verklaring regelmatig te herzien, zeker als er significante financiële veranderingen zijn binnen het bedrijf.

Biedt een vermogensinstandhoudingsverklaring dezelfde zekerheid als andere financiële garanties?

Hoewel het vertrouwen kan bieden aan stakeholders, biedt het niet dezelfde zekerheid als bijvoorbeeld een bankgarantie. Het is een toezegging van de eigenaar/directeur, en de daadwerkelijke zekerheid hangt af van de financiële gezondheid en integriteit van de onderneming en haar leiders.

Kan een vermogensinstandhoudingsverklaring worden ingetrokken?

In principe kan een verklaring worden ingetrokken, maar dit kan juridische en financiële gevolgen hebben, afhankelijk van de voorwaarden van de verklaring en eventuele overeenkomsten met derden.

Wat gebeurt er als ik niet voldoe aan mijn verplichtingen uit de vermogensinstandhoudingsverklaring?

Het niet voldoen aan de verplichtingen kan juridische gevolgen hebben, waaronder aansprakelijkheid voor schade. Het kan ook het vertrouwen bij stakeholders schaden en de reputatie van de onderneming negatief beïnvloeden.

Moet een vermogensinstandhoudingsverklaring openbaar gemaakt worden?

Nee, een vermogensinstandhoudingsverklaring is in principe een interne verklaring. Echter, afhankelijk van de overeenkomsten met stakeholders, kan er wel een verplichting zijn om deze te delen met bepaalde partijen.

Kan een vermogensinstandhoudingsverklaring gebruikt worden als zekerheid voor een lening?

Dat hangt af van de bank of kredietverstrekker. Sommige financiers kunnen zo'n verklaring accepteren als aanvullende zekerheid, terwijl anderen traditionele zekerheden zoals hypotheken of bankgaranties kunnen verlangen.

Hoe wordt de naleving van een vermogensinstandhoudingsverklaring gecontroleerd?

De naleving kan worden gecontroleerd door regelmatige financiële rapportages en audits. In sommige gevallen kan er een clausule in de verklaring zijn opgenomen die periodieke controles door een externe accountant mogelijk maakt.

Kan ik mijn vermogensinstandhoudingsverklaring aanpassen als de financiële situatie van mijn bedrijf verandert?

Ja, de verklaring kan worden aangepast, maar het is essentieel om alle betrokken partijen te informeren en te zorgen dat wijzigingen in overeenstemming zijn met eventuele overeenkomsten die op basis van de oorspronkelijke verklaring zijn aangegaan.

Is een vermogensinstandhoudingsverklaring ook van toepassing op bestuurders van een stichting of vereniging?

In theorie kan een dergelijke verklaring ook worden opgesteld voor bestuurders van een stichting of vereniging. De context en juridische implicaties kunnen echter verschillen van die van een commerciële onderneming. Het is raadzaam om specifiek juridisch advies in te winnen in dergelijke situaties.

 
Weten waar je zelf staat?     Doe de intake