Escrow account

HOME/  Kennisbank/  Woordenboek/  Escrow account

Escrow accounts bij bedrijfsovernames

Een escrow account, vaak simpelweg escrow genoemd, is een financieel instrument dat wordt ingezet als een veilige, neutrale derde partij bij de overdracht van waardevolle activa, zoals bij bedrijfsovernames. De term "escrow" is afkomstig uit het Engels en refereert naar het bewaren van iets van waarde door een derde partij totdat aan vooraf overeengekomen voorwaarden is voldaan.

Definitie en doel

In de context van bedrijfsovernames is een escrow account een geblokkeerde rekening die door een onafhankelijke derde partij wordt beheerd. Dit is meestal een advocaat, een notaris of een gespecialiseerde waarborgbeheerder. Het doel van een escrow account is om de transactie veiliger te maken voor beide partijen door het risico van wanprestatie te verlagen.

Werkwijze

Wanneer een koper en verkoper een overeenkomst sluiten voor de verkoop van een bedrijf, kunnen ze overeenkomen om bepaalde fondsen in een escrow account te plaatsen. Deze fondsen kunnen worden gebruikt om de verkoopprijs te garanderen, de naleving van garanties te verzekeren of eventuele geschillen na de overdracht op te lossen.

De voorwaarden voor het vrijgeven van de fondsen uit het escrow account worden gedetailleerd vastgelegd in de escrow-overeenkomst. Dit omvat de verantwoordelijkheden van alle partijen, alsmede de voorwaarden en de timing waaronder de fondsen worden vrijgegeven.

Voordelen

Het gebruik van een escrow account biedt verschillende voordelen:

 • Zekerheid: beide partijen hebben de zekerheid dat de middelen beschikbaar zijn en correct worden overgedragen.
 • Neutraliteit: de waarborgbeheerder fungeert als een neutrale partij die de regels zoals overeengekomen handhaaft.
 • Risicobeheer: vermindering van het risico op fraude of wanprestatie doordat de fondsen pas vrijkomen na het voldoen aan de overeenkomst.
 • Geschillenbeslechting: mochten er na de overname geschillen ontstaan, dan kunnen de fondsen in escrow als onderdeel van de oplossing dienen.

Nadelen

Er zijn ook potentiële nadelen verbonden aan het gebruik van een escrow account:

 • Kosten: het opzetten en beheren van een escrow account brengt kosten met zich mee.
 • Complexiteit: de escrow-overeenkomst kan complex zijn en vereist nauwkeurige formulering.
 • Vertragingen: het vrijgeven van fondsen kan vertraging oplopen als de voorwaarden van de escrow-overeenkomst niet duidelijk zijn gedefinieerd.

Regelgeving en juridische aspecten

Het gebruik van een escrow account bij bedrijfsovernames is onderworpen aan zowel de contractuele afspraken tussen de partijen als aan relevante wet- en regelgeving. Het is essentieel dat de escrow-overeenkomst correct en duidelijk wordt opgesteld om latere geschillen te voorkomen.

Key takeaways

 • Een escrow account is een neutrale, geblokkeerde rekening beheerd door een derde partij, bedoeld om de veiligheid van een transactie te waarborgen.
 • De fondsen in escrow worden vrijgegeven wanneer aan specifieke voorwaarden van de escrow-overeenkomst is voldaan.
 • Escrow biedt zekerheid en vermindert het risico op wanprestatie, maar introduceert ook extra kosten en complexiteit.
 • De escrow-overeenkomst moet duidelijk en nauwkeurig zijn om effectief te zijn en geschillen te voorkomen.
 • Het gebruik van escrow bij bedrijfsovernames is onderhevig aan de onderlinge afspraken en de toepasselijke wetgeving.

Veelgestelde vragen over escrow overeenkomsten en accounts

Wat gebeurt er met de fondsen in het escrow account als de overeengekomen voorwaarden niet worden nagekomen?

Als de voorwaarden van de escrow-overeenkomst niet worden nagekomen, blijven de fondsen in het escrow account geblokkeerd tot er een oplossing is gevonden. Dit kan via onderhandelingen tussen de partijen of, in sommige gevallen, via juridische procedures.

Wie kiest de waarborgbeheerder?

De keuze van de waarborgbeheerder is meestal het resultaat van onderhandelingen tussen de koper en verkoper. Beide partijen moeten het eens zijn over de keuze van de neutrale derde partij.

Kan een escrow account worden gebruikt voor internationale transacties?

Ja, escrow accounts kunnen worden gebruikt voor internationale transacties. Het is echter belangrijk om een waarborgbeheerder te kiezen die ervaring heeft met internationale wetgeving en valutabeheer.

Hoe lang kan geld in een escrow account blijven?

De duur dat geld in een escrow account blijft, is afhankelijk van de specifieke voorwaarden die zijn vastgelegd in de escrow-overeenkomst. Er kan een vaste termijn zijn of een termijn die gekoppeld is aan het voldoen aan bepaalde voorwaarden of het bereiken van specifieke mijlpalen.

Is een escrow account altijd nodig bij een bedrijfsovername?

Nee, het gebruik van een escrow account is niet wettelijk verplicht, maar het biedt een extra laag van zekerheid en wordt vaak aanbevolen, vooral bij complexe of grote transacties.

Hoe is de veiligheid van de fondsen in een escrow account gegarandeerd?

De veiligheid van de fondsen in een escrow account wordt gewaarborgd door de reputatie en regelgeving van de waarborgbeheerder. Deze partijen zijn doorgaans gereguleerde financiële instellingen of juridische professionals die moeten voldoen aan strikte wettelijke eisen en vaak onderworpen zijn aan audits en toezicht.

Wat gebeurt er met de rente op de fondsen in een escrow account?

Dit hangt af van de voorwaarden van de escrow-overeenkomst. In sommige gevallen kan de rente worden terugbetaald aan de storter of kan het worden verdeeld tussen de koper en de verkoper volgens een vooraf overeengekomen formule.

Wat is het verschil tussen een escrow account en een trustrekening?

Een escrow account is specifiek ontworpen voor het vasthouden van fondsen of activa totdat aan bepaalde voorwaarden is voldaan, vaak in verband met een transactie. Een trustrekening is een breder begrip dat gebruikt wordt om eigendom of fondsen te beheren ten behoeve van een derde partij, vaak voor een langere periode.

Zijn er alternatieven voor het gebruik van een escrow account bij een bedrijfsovername?

Ja, partijen kunnen kiezen voor andere mechanismen, zoals bankgaranties, afhankelijk van de specifieke behoeften en risico's van de transactie.

 
Weten waar je zelf staat?     Doe de intake