Cash en debt free

HOME/  Kennisbank/  Woordenboek/  Cash & debt free

De betekenis van Cash & Debt Free

In de context van bedrijfsovernames verwijst het begrip "cash en debt free" (CDF) naar een overnamesituatie waarin de over te nemen onderneming wordt gewaardeerd zonder haar contante middelen en zonder haar schulden. In andere woorden, de koper en verkoper spreken de waarde af van het bedrijf zonder de contante middelen en schulden over. Dit principe zorgt voor een zuivere waardering van de operationele activiteiten van de onderneming, los van haar financiële structuur.

Voorbeelden van cash like items

Cash like items zijn items op de balans die qua aard en liquiditeit vergelijkbaar zijn met contant geld. Dit zijn bijvoorbeeld:

 1. Banksaldi: Geld dat op de lopende rekening of spaarrekeningen van het bedrijf staat.
 2. Geldmarktfondsen: Beleggingen die zeer liquide zijn en een korte looptijd hebben.

Voorbeelden van debt like items

Debt like items zijn verplichtingen die op de balans staan en die, in het kader van een overname, in mindering worden gebracht op de ondernemingswaarde. Voorbeelden hiervan zijn:

 1. Langlopende schulden: Schulden met een looptijd langer dan een jaar.
 2. Pensioen tekorten.
 3. Verplichte belastingafdrachten: Verplichtingen zoals verschuldigde btw of loonheffingen die het bedrijf nog moet betalen.

Rekenvoorbeeld cash en debt free
Laten we een fictief scenario nemen om het concept van "cash en debt free" bij bedrijfsovernames beter te illustreren:

Scenario

Bedrijf A is geïnteresseerd in het overnemen van Bedrijf B. Uit de financiële gegevens van Bedrijf B blijkt het volgende:

 • Ondernemingswaarde (EV): €10 miljoen
 • Contante middelen: €2 miljoen
 • Aandelenportefeuille: €1 miljoen
 • Langlopende schulden: €3 miljoen
 • Pensioentekort: €500.000 (debt like item)

Berekening cash en debt free

Om de koopprijs op een cash en debt free basis te berekenen, voeren we de volgende stappen uit:

 1. Bereken de totale cash like items:
  Contante middelen + Aandelenportefeuille = €2 miljoen + €1 miljoen = €3 miljoen
 2. Bereken de totale debt like items:
  Langlopende schulden + Pensioentekort = €3 miljoen + €500.000 = €3,5 miljoen
 3. Bereken de cash en debt free prijs:
  Ondernemingswaarde - (Totale cash like items - Totale debt like items) = €10 miljoen - (€3 miljoen - €3,5 miljoen) = €10 miljoen - (-€0,5 miljoen) = €9,5 miljoen

Conclusie

In dit scenario zou Bedrijf A een prijs van €9,5 miljoen moeten betalen voor 100% van de aandelen in Bedrijf B op een "cash en debt free" basis. Hierbij neemt Bedrijf A de operationele waarde van Bedrijf B over zonder de contante middelen en neemt het ook de schulden niet over. Het resultaat is dat de netto schulden (debt like items minus cash like items) van €0,5 miljoen worden verrekend met de oorspronkelijke ondernemingswaarde van €10 miljoen om de definitieve overnameprijs te bepalen.

Key Takeaways

 • Cash en debt free verwijst naar een overnamesituatie waarin een onderneming wordt gewaardeerd zonder haar contante middelen en zonder haar schulden.
 • Cash like items zijn items op de balans die qua aard en liquiditeit vergelijkbaar zijn met contant geld, zoals banksaldi en geldmarktfondsen.
 • Debt like items zijn verplichtingen op de balans die in mindering worden gebracht op de ondernemingswaarde, zoals langlopende schulden en voorzieningen.

Veelgestelde vragen over cash en debt free

Waarom is de cash en debt free aanpak relevant bij overnames?

Deze aanpak zorgt voor een gelijk speelveld tussen koper en verkoper. Het maakt de waardering van de onderneming onafhankelijk van tijdelijke financiële posities en focust op de intrinsieke waarde van de operationele activiteiten.

Wat gebeurt er met de cash en schulden na de overname?

Bij een cash en debt free overname behoudt de verkoper meestal de contante middelen, terwijl de schulden ofwel door de verkoper worden afgelost of door de koper worden overgenomen, afhankelijk van de specifieke overeenkomst.

Waarom zouden verkopers akkoord gaan met een cash en debt free structuur?

Voor verkopers kan dit gunstig zijn omdat het een duidelijk beeld geeft van de waarde van de operationele activiteiten van het bedrijf, los van de financiële structuur. Daarnaast behouden ze vaak de contante middelen, wat hun directe liquiditeit kan verbeteren.

Kan de cash en debt free waardering veranderen tussen de intentieverklaring en de daadwerkelijke overnamedatum?

Ja, dat kan. De operationele activiteiten en financiële posities van het bedrijf kunnen veranderen tussen deze twee data. Daarom bevatten overeenkomsten vaak clausules die zorgen voor aanpassingen aan de koopprijs op basis van veranderingen in de cash en debt free positie.

Heeft de cash en debt free methode invloed op de belastingimplicaties van een overname?

De structuur van een overname, inclusief de cash en debt free methode, kan fiscale gevolgen hebben voor zowel de koper als de verkoper. Het is essentieel om fiscaal advies in te winnen bij het structureren van een overname.

 
Weten waar je zelf staat?     Doe de intake