Belastinglatentie

HOME/  Kennisbank/  Woordenboek/  Belastinglatentie

Belastinglatentie uitgelegd

Belastinglatentie verwijst naar de toekomstige belastingverplichting of -voordeel die kan ontstaan door tijdelijke verschillen tussen de boekwaarde van activa en passiva in de commerciële jaarrekening en de fiscale waarde in de fiscale balans. Deze verschillen ontstaan omdat de fiscale wetgeving vaak andere regels kent voor de waardering en afschrijving van activa en passiva dan de boekhoudregels.

Vormen van belastinglatentie

Er zijn in hoofdzaak twee vormen van belastinglatenties:

  • Actieve belastinglatentie: Dit is het bedrag dat in de toekomst als een fiscaal voordeel wordt verwacht, vaak als gevolg van tijdelijke verschillen die resulteren in aftrekbare bedragen in de toekomst. Het komt vaak voor wanneer de fiscale winst hoger is dan de boekhoudkundige winst.
  • Passieve belastinglatentie: Dit is het bedrag dat in de toekomst als een fiscale verplichting wordt verwacht, vaak als gevolg van tijdelijke verschillen die resulteren in belastbare bedragen in de toekomst. Het doet zich voor wanneer de boekhoudkundige winst hoger is dan de fiscale winst.

Verschil tussen actieve en passieve belastinglatenties

Actieve belastinglatentie:

Ontstaat wanneer er in de toekomst een verwachting is van fiscale voordelen.

Voorbeeld: Een bedrijf maakt in het huidige jaar een boekhoudkundig verlies dat fiscaal nog niet aftrekbaar is. Dit verlies kan in de toekomst worden verrekend met fiscale winsten, wat resulteert in een actieve belastinglatentie.

Passieve belastinglatentie:

Ontstaat wanneer er in de toekomst een verwachting is van fiscale verplichtingen.

Voorbeeld: Een bedrijf schrijft een machine versneld af voor fiscale doeleinden, waardoor er in de toekomst minder afschrijvingskosten zijn en dus hogere belastbare winsten. Dit leidt tot een passieve belastinglatentie.

Hoe bereken je belastinglatentie?

De berekening van belastinglatentie hangt af van de specifieke situatie, maar in het algemeen wordt het als volgt berekend:

Bepaal het tijdelijke verschil tussen de boekwaarde en de fiscale waarde van een actief of passief.

Vermenigvuldig dit verschil met het toepasselijke belastingtarief.

Voorbeeld:

Stel, een machine heeft een boekwaarde van €100.000 en een fiscale waarde van €80.000. Het belastingtarief is 25%.

Het tijdelijke verschil is €20.000 (€100.000 - €80.000).

De passieve belastinglatentie is dan: €20.000 x 25% = €5.000.

Key Takeaways

  • Belastinglatentie verwijst naar de toekomstige belastingverplichting of -voordeel door verschillen tussen boekhoudkundige en fiscale waarderingen.
  • Er zijn twee vormen van belastinglatenties: actief (verwachte fiscale voordelen) en passief (verwachte fiscale verplichtingen).
  • De berekening van belastinglatentie wordt gemaakt door het tijdelijke verschil tussen de boekwaarde en fiscale waarde te vermenigvuldigen met het toepasselijke belastingtarief.

Veelgestelde vragen over belastinglatentie

Is belastinglatentie hetzelfde als uitgestelde belasting?

Ja, belastinglatentie wordt in sommige contexten ook wel aangeduid als uitgestelde belasting.

Moet belastinglatentie altijd worden verantwoord in de jaarrekening?

Dat hangt af van de geldende verslaggevingsstandaarden en de relevantie van het bedrag. In veel standaarden, zoals IFRS en US GAAP, is het verplicht om belastinglatenties te verantwoorden.

Wat gebeurt er als belastingtarieven veranderen?

Als belastingtarieven veranderen, kan dit invloed hebben op de waarde van bestaande belastinglatenties. Deze moeten dan opnieuw worden berekend op basis van de nieuwe tarieven.

Is belastinglatentie alleen relevant voor grote ondernemingen?

Nee, zowel kleine als grote ondernemingen kunnen te maken krijgen met belastinglatenties, afhankelijk van hun activiteiten en de verschillen tussen hun boekhoudkundige en fiscale waarderingen.

Wat gebeurt er als een actief met een gerelateerde belastinglatentie wordt verkocht?

Bij de verkoop van het actief zal de gerelateerde belastinglatentie over het algemeen gerealiseerd worden. Dit betekent dat de toekomstige fiscale verplichting of het voordeel werkelijkheid wordt in de vorm van een te betalen of te ontvangen bedrag.

 
Weten waar je zelf staat?     Doe de intake