Bad leaver

HOME/  Kennisbank/  Woordenboek/  Bad leaver bepaling

De bad leaver bepaling

In de wereld van bedrijfsovernames, aandeelhoudersovereenkomsten en joint ventures, komt de term "bad leaver" regelmatig naar voren. Het is een bepaling die wordt gebruikt om te bepalen onder welke omstandigheden een aandeelhouder gedwongen kan worden zijn aandelen te verkopen en onder welke voorwaarden dit moet gebeuren.

Definitie van een bad leaver

Een bad leaver bepaling verwijst naar een clausule in een aandeelhoudersovereenkomst of een andere bedrijfsgerelateerde overeenkomst die bepaalt dat wanneer een aandeelhouder de onderneming onder bepaalde omstandigheden verlaat (doorgaans als gevolg van wangedrag of het niet nakomen van bepaalde verplichtingen), hij of zij zijn aandelen moet verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs of volgens een bepaalde berekeningsmethode.

Waarom een bad leaver bepaling?

Een bad leaver bepaling beschermt een onderneming en haar overige aandeelhouders tegen het mogelijk schadelijk gedrag van een individuele aandeelhouder. Het zorgt ervoor dat een aandeelhouder die de onderneming schaadt of zijn verplichtingen niet nakomt, niet kan profiteren van zijn aandeelhouderschap. De bepaling geeft andere aandeelhouders het recht om de aandelen van de bad leaver terug te kopen tegen vaak een verlaagde prijs, zodat de onderneming verder kan zonder de betrokken aandeelhouder.

Criteria voor een bad leaver

Hoewel de exacte definities en criteria kunnen variƫren afhankelijk van de overeenkomst, kunnen voorbeelden van situaties waarin een aandeelhouder als een bad leaver kan worden beschouwd, onder meer zijn:

  • Fraude of financieel wangedrag
  • Het schenden van vertrouwelijkheidsovereenkomsten
  • Het overtreden van de aandeelhoudersovereenkomst of andere belangrijke bedrijfsovereenkomsten
  • Andere vormen van ernstig wangedrag die schadelijk zijn voor de onderneming of haar reputatie.

Implicaties van de bad leaver bepaling

Als een aandeelhouder als een bad leaver wordt beschouwd, kunnen de gevolgen aanzienlijk zijn. De aandeelhouder kan verplicht worden om zijn aandelen te verkopen tegen een prijs die lager is dan de marktwaarde of volgens een vooraf vastgestelde berekeningsmethode. In sommige gevallen kan de aandeelhouder ook verplicht worden om schadevergoeding te betalen aan de onderneming of aan andere aandeelhouders.

Key takeaways

  • Een bad leaver bepaling is een clausule in bedrijfsgerelateerde overeenkomsten die bepaalt onder welke omstandigheden een aandeelhouder zijn aandelen moet verkopen.
  • De bepaling beschermt ondernemingen tegen schadelijk gedrag van individuele aandeelhouders.
  • Situaties zoals fraude, het schenden van vertrouwelijkheid en overtreding van overeenkomsten kunnen leiden tot het classificeren van een aandeelhouder als een bad leaver.
  • De financiĆ«le implicaties voor de bad leaver kunnen aanzienlijk zijn, met inbegrip van het verkopen van aandelen tegen een verlaagde prijs of het betalen van schadevergoeding.

Veelgestelde vragen over de bad leaver bepaling

Wat zijn de meest voorkomende criteria die leiden tot de classificatie van een Bad-leaver?

Enkele veelvoorkomende criteria zijn fraude, financieel wangedrag, schending van vertrouwelijkheidsovereenkomsten, overtreding van de aandeelhoudersovereenkomst, en ander ernstig wangedrag dat schadelijk is voor de onderneming.

Kan een bad leaver bepaling worden betwist?

Ja, zoals bij veel juridische clausules, kan een bad leaver bepaling worden betwist. Dit kan afhangen van de specifieke bewoording van de overeenkomst, de omstandigheden van het vermeende wangedrag en de toepasselijke wetgeving.

Kan ik voorkomen dat ik als bad leaver wordt geclassificeerd?

Het belangrijkste is om altijd te handelen in het belang van de onderneming en te voldoen aan alle voorwaarden en verplichtingen van de aandeelhoudersovereenkomst.

Is er ook een tegenhanger van de bad leaver bepaling, zoals een good leaver bepaling?

Ja, veel overeenkomsten bevatten ook een "good leaver" bepaling, die de voorwaarden schetst waaronder een aandeelhouder zijn aandelen kan verkopen als hij of zij de onderneming onder gunstige of neutrale omstandigheden verlaat.

 
Weten waar je zelf staat?     Doe de intake