Pensioenvormen

HOME/  Kennisbank/  Pensioen/  Pensioenvormen

Defined benefit & Defined contribution

Het is voor Nederlandse werkgevers niet verplicht om werknemers een pensioenregeling aan te bieden, tenzij het bedrijf in een sector met een collectief bedrijfstak-pensioenfonds valt (dit is het geval voor een meerderheid van de Nederlandse werknemers) en tenzij de verplichting is opgenomen in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van de onderneming.

Daarnaast is het voor Nederlandse ondernemers niet verplicht om voor zichzelf een pensioenpot op te bouwen, maar het is natuurlijk verstandig om hier wel tijdig mee te starten. De AOW is voor bijna niemand voldoende voor een prettige oude dag, dus het is belangrijk om deze te kunnen aanvullen. Ondernemers doen dat op verschillende manieren: deelname aan pensioenregelingen, verzekeringen, lijfrentepolissen, investeringen in bijvoorbeeld vastgoed en misschien wel de voornaamste van allemaal: hun eigen bedrijf.

Als jouw onderneming de verplichting wel heeft om werknemers een pensioenregeling aan te bieden, of het gaat om een regeling voor jezelf, dan zijn er grofweg twee varianten die beide op hun eigen wijze werken en beide hun voor-en nadelen hebben. Deze zullen we in dit artikel bespreken.

Defined benefit plan

Het meest voorkomende type pensioenregeling in Nederland is de zogenaamde ‘toegezegde-pensioenregeling’, oftewel het defined benefit plan. Bij dit type pensioenregeling draagt de werkgever een gegarandeerde uitkering bij aan het pensioen van de werknemer, wat wordt bepaald aan de hand van historisch salaris, leeftijd en dienstjaren.

De volgende formule wordt gebruikt om de pensioenuitkering te berekenen:

Pensioeninkomen = Arbeidsjaren onder de pensioenregeling / opbouwpercentage * Salaris bij pensionering (of een gemiddelde over de loopbaan)

Als voorbeeld: Een werknemer is 40 jaar lang onderdeel geweest van een pensioenregeling en heeft tegen zijn pensionering een salaris van €65.000. Het schema heeft een opbouwpercentage van 1/80 dus het pensioeninkomen bedraagt: 40/80*€65.000 = €32.500. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de AOW-uitkering die jij ontvangt.

Een belangrijk element van het defined benefit plan is dat de werkgever borg staat voor de te ontvangen pensioenuitkering. De werknemer heeft hier dus een beperkte onzekerheid m.b.t. de hoogte van de ontvangen uitkering.

Defined contribution plan

Een minder voorkomende soort pensioenregeling dat in Nederland wel in opkomst is, vooral onder het MKB, is het toegezegde-bijdragenpensioen, oftewel het defined contribution plan. In deze variant staat alleen de maandelijkse bijdrage van de werkgever aan het pensioen van de werknemer vast. Met de betaling van deze bijdrage per maand houdt de verantwoordelijkheid van de werkgever ook op. Als het fonds waarin de bijdragen worden gestort goed rendeert, dan is het pensioen waar de werknemer aanspraak op kan maken wanneer hij/zij met pensioen gaat ook goed. Indien het fonds minder goed rendeert, dan valt het pensioen van de werknemer ook lager uit. Het risico ligt dus bij de werknemer en niet bij de werkgever. Dit is het grootste verschil met de hier boven besproken toegezegde-pensioenregeling.

Het zal duidelijk zijn dat het voorspelbare karakter van deze regeling veel werkgevers aanspreekt en vooral in het MKB is de trend naar defined contribution plans duidelijk.

OvernameAdvies

Als werkgever is de voorspelbaarheid van het defined contribution plan in veel gevallen te prefereren boven onvoorspelbaarheid van het defined benefit plan. Zeker kleinere werkgevers zullen niet de noodzaak voelen om specialist in het onderwerp te worden en zullen hun verplichtingen graag voor een duidelijk bedrag per maand afkopen. Deze keuze zal uiteraard moeten afgewogen tegen het belang van het personeel. Intussen zijn er ook pensioenfondsen die een hybride variant aanbieden: de werkgever betaalt een vaste bijdrage en aan de werknemer kan toch een vaste pensioenuitkering worden gegarandeerd na diens pensionering. Laat je zelf vooral goed informeren over dit toch wel complexe onderwerp.

Afsluitend willen we nog meegeven dat jij als werkgever niet verantwoordelijk bent voor indexatie van pensioenuitkeringen.

 
Weten waar je zelf staat?     Doe de intake