Overnameproces - Stap 3

HOME/  Kennisbank/  Overnameproces/  Stap 3 - Promoten

Stap 3 van het overnameproces: De promotie

In deze fase gaan we ervan uit dat je anonieme verkoopprofiel intussen live staat: op OvernameAdvies.nl heb je een eigen url (https://www.overnameadvies.nl/verkoop/206)  ontvangen waar kopers de geheimhoudingsverklaring kunnen tekenen om met jou in contact te treden. De anonieme teaser heb je op diverse platforms en website geplaatst en geïnteresseerden verwijs je naar de anonieme pagina op OvernameAdvies.nl. Alle reacties (ook via externe platforms) beheer je nu eenvoudig en overzichtelijk vanuit 1 account op ons platform. Kortom: het verkoopproces loopt. Nu is het moment om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk potentiele kopers jouw profiel te zien krijgen!

Promoot jouw verkoopprofiel

Ervan uitgaande dat je jouw anomiteit wil waarborgen, zijn er verschillende manieren om het verkoopprofiel van jouw te koop staande bedrijf te promoten.  Er zijn grofweg twee doelgroepen om te bereiken: potentiële kopers die jou nu nog onbekend zijn en potentiële kopers die je al wel kent.

Onbekende kopers voor je bedrijf

Om de eerste doelgroep te bereiken is de belangrijkste actie het plaatsen van een advertentie op externe websites en media.  De eerste stap is om jouw bedrijf op OvernameAdvies.nl aan te melden voor een verkooptraject, maar vervolgens kan je op andere websites advertenties plaatsen om zoveel mogelijk interesse te wekken. In deze advertenties maak je gebruik van je anonieme @overnameadvies.nl emailadres en/of je eigen url met het verkoopprofiel. Dat is heel handig, want nu kan je anoniem potentiële kopers een geheimhoudingsverklaring laten tekenen, dus zonder je identiteit al prijs te geven. Uiteraard kan je hier ook denken aan advertenties in klassieke media als de krant of een nieuwsbrief van de branche-organisatie. Eigenlijk kan je gebruik maken van alle media die jouw logisch lijken. Als je maar verwijst naar jouw eigen anonieme OvernameAdvies.nl emailadres of url.  

Media waar wij aan denken:
- Algemene overnameplatforms (dat kan via ons met de 'Advertentie plaatsen' app). 
- Specialistische overnameplatforms, gericht op een specifieke branche of beroepsgroep. 
- Algemene marktplaatsen (denk aan Speurders, Marktplaats e.d.)
- Een advertentie in een magazine van jouw branche-organisatie.
- De vermelding van het profiel in relevante nieuwsbrieven.

Bekende (potentiële) kopers voor je bedrijf

Daarnaast heb je waarschijnlijk een groep bekende bedrijven of personen voor ogen die in potentie ook jouw koper zouden kunnen zijn. Denk aan leveranciers, concurrenten, klanten, of andere relaties. Deze partijen wil je wellicht ook wel polsen. Voor de een ligt het voor de hand om ze gewoon te bellen, de ander blijft in eerste instantie liever anoniem en deelt liever enkel een teaser. In beide gevallen is het verstandig om sowieso een geheimhoudingsverklaring te laten tekenen voordat er (meer) details worden gedeeld. Dat heb je al het goed is al in de vorige fase ingesteld met de betreffende overname-app

Als je deze bekende partijen anoniem wil benaderen, dan kan je via OvernameAdvies gebruik maken van een handige app waarmee je deze partijen anoniem een uitnodiging stuurt om het verkoopprofiel (https://www.overnameadvies.nl/verkoop/206)  te bekijken en daar alleen te reageren wanneer er interesse is. Omdat je identiteit pas wordt gedeeld na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring, zal het minder snel in de markt gaan rondzingen dat jouw bedrijf te koop staat. 

De overname-app om kopers mee uit te nodigen.

Kredietwaardigheid van potentiële kopers

Zodra er via jouw verkoopprofiel reacties van potentiële kopers binnen komen, wil je ook weten met wie je van doen hebt en of ze enigzins kapitaalkrachtig zijn of wellicht een financieel verleden hebben waar je skeptich tegenover zou mogen staan. Het staat je vrij om dit zelf te controleren aan de hand van de gegevens die wij voor je in kunnen kopen middels de kredietwaardigheids-app. Sommige verkopers doen dit pas later in het verkooptraject, maar het is ook voor te stellen dat dit juist in het begin al wordt gedaan, om te voorkomen dat er veel tijd en energie in een koper wordt gestoken die richting de dealfase toch geen geld blijkt te hebben, of om een andere reden niet kredietwaardig is. Je kan de check ook alleen uitvoeren op enkele kopers waar je twijfels over hebt en anderen pas in een latere fase.

Op welk moment je de controle ook uitvoert: doe het in ieer geval voordat er een overeenkomst is getekend en je niet meer terug kan. Het is een eenvoudige en vrij goedkope handeling die ellende na de overdracht kan voorkomen. Naar deze overname-app.

Start met fase 3 van jouw bedrijfsverkoop - Promoten

De beste manier om jouw bedrijf dat te koop staat te promoten is met het plaatsen van advertenties op externe websites en jouw verkoopprofiel onder de aandacht te brengen van bekende partijen waarvan je verwacht dat ze geïnteresseerd zouden kunen zijn. Met onze overname-apps leiden we je door fase 3 - promoten. Klik hier om direct te starten!

De meeste applicaties op ons overnameplatform zijn gratis. Heb je hulp nodig, dan is er de optie om een deel aan ons uit te besteden. Onze hulp kan je in iedere overname-app alleen voor die stap in de overname afnemen, of je neemt contact op voor begeleiding van jouw volledige bedrijfsverkoop.

 
Weten waar je zelf staat?     Doe de intake