Overdrachtsdocument

Door: Chadi Ahmed

HOME/  Kennisbank/  Overnameproces/  Overdrachtsdocument

Versoepel een bedrijfsverkoop met een overdrachtsdocument

Binnen het overnameproces zijn er talloze dingen waar je rekening mee moet houden. De hoop is echter dat je aankomt bij het overdrachtsdocument. Dit is namelijk het teken dat er een overeenkomst is getekend en de kopers nu eigenaar zijn van de onderneming. Hierbij hoort echter nog wel één belangrijk element opgesteld worden: het overdrachtsdocument.

Wat is het overdrachtsdocument?

Zoals gezegd wordt het overdrachtsdocument getekend nadat de koper en verkoper definitief tot een overeenkomst komen en de bedrijfsovername een feit wordt. Het overdrachtsdocument bevat alle afspraken die gemaakt worden. Hierbij kan gedacht worden aan zaken zoals de officiële koopprijs, verschillende specifieke afspraken die te maken hebben met de bedrijfsvoering, de betalingsstructuur en andere voorwaarden.

Het belang van het overdrachtsdocument

Het overdrachtsdocument kan over het algemeen zo uitgebreid mogelijk opgesteld worden. Hoe duidelijker alle afspraken staan vermeld, hoe beter de communicatie hierna zal verlopen. Beide partijen weten dan zo veel mogelijk wat er over en weer nog moet gebeuren om het proces te finaliseren. Alle acties die nog ondernomen moeten worden om de bedrijfsovername op een goede manier tot een eind te brengen worden geacht beschreven te staan in het overdrachtsdocument. Een goede wijze om te bedenken wat er in het overdrachtsdocument moet staan – en waarom het daarom zo belangrijk is – is om de volgende vragen te stellen:

  1. Wat: wat wordt er nog verwacht van de oud verkoper en wat verwacht de klant nog?
  2. Wanneer: wat zal de precieze planning worden en hoe vaak wordt nog contact onderhouden?
  3. Wie: wie zijn er allemaal betrokken bij het bedrijf en waar moet de nieuwe eigenaar van weten? Op deze manier is dat duidelijk voor de nieuwe eigenaar.
  4. Waar: Waar kan alles gevonden worden dat nodig is voor de essentiële bedrijfsvoering? Dit laat duidelijk zien dat er een groot belang bestaat om het overdrachtsdocument op een uitvoerige manier op te stellen.

Voor assistentie bij jouw bedrijfsverkoop plannen we graag een gesprek in.   

Verzenden ›

Wat staat er zoal in het overdrachtsdocument

Elke bedrijfsovername zal uniek zijn. Verschillende partijen zullen wensen hebben die afhangen van allerlei factoren. Hierbij kan gedacht worden aan het type bedrijf, de mensen die achter het bedrijf zitten, de industrie en de geografische ligging van de bedrijven. Er kan echter vaak een structuur gevonden worden die vaak terugkomt in het overdrachtsdocument. Hierbij kan gedacht worden aan de volgende zaken: - De belangrijkste bedrijfsprocessen die staan beschreven - Verschillende contactgegevens van relaties die belangrijk zijn voor de onderneming - Praktische zaken zoals alle accounts die nodig zijn om binnen het bedrijf te kunnen werken. Denk aan bijvoorbeeld login gegevens van E-mailadressen en andere accounts van die aard. - Een lijst voor de te verrichten werkzaamheden

OvernameAdvies

Het is erg mooi wanneer de overeenkomst er is en de bedrijfsovername een feit wordt. Het is echter nog wel belangrijk om de puntjes op de i te plaatsen. Het overdrachtsdocument is hier essentieel in. Het is daarom zeker aan te raden om dit zo uitgebreid mogelijk op te stellen. Dit zorgt voor volle informatie over en weer en voorkomt verassingen of onduidelijkheden.

 
Weten waar je zelf staat?     Doe de intake