Betrokken partijen

HOME/  Kennisbank/  Overnameproces/  Betrokken partijen

De belanghebbenden bij een bedrijfsovername

Bij het verkopen van een bedrijf spelen veel mensen een rol. Voor u als ondernemer is het zaak om iedereen de juiste rol te geven. Over het algemeen geldt bij bedrijfsoverdracht: hoe minder zielen, hoe meer vreugd. De daadwerkelijke overdracht kunt u het beste uitvoeren met een klein team van vertrouwenspersonen. Dan voorkomt u vertraging en zorgt u voor flexibiliteit en maximaal resultaat. Toch zijn er veel mensen betrokken bij de overdracht en is het raadzaam om iedereen op de juiste tijd te informeren. In dit artikel gaan we in op de diverse stakeholders, hun rollen en het moment waarop je ze moet informeren.

Uw partner

Dat klinkt logisch, maar toch maak ik nog regelmatig mee dat de partner niet over alle informatie beschikt. Bent u in gemeenschap van goederen getrouwd ? Dan heeft u zelfs een informatieplicht.  Uw partner dient op de hoogte te zijn van het hele proces en is partij bij alle belangrijke besluiten.

Uw accountant of boekhouder

Vaak al uw vertrouwenspersoon en meestal de eerste waarmee u de overdracht gaat bespreken. Belangrijk om de accountant bij het hele proces te betrekken. Soms is de accountant ook betrokken bij het proces zelf (waardering, selecteren kandidaten, overnamedocument etc.), maar meestal besteedt u dat uit aan een gespecialiseerde overnameadviseur en is de accountant adviseur op de achtergrond.

De Mede Aandeelhouders of vennoten

Veelal is de positie van de aandeelhouders geregeld in een aandeelhouders overeenkomst. Let daarbij ook op de drag along en tag along bepalingen. Die geven weer wanneer je jouw aandelen moet aanbieden aan de anderen. Bij een vof is het erg afhankelijk of er iets is vastgelegd.

Anders zul je met de vennoten eerst goed moeten afspreken wie wat mag en gaat doen.

Uw kinderen en verdere familie

Is er sprake van een familiebedrijf en denkt u erover extern te gaan verkopen (buiten de familie), dan is het raadzaam om de familie eerst in te lichten. Globaal en niet in detail, maar wel duidelijk. U moet langer mee met uw familie en een bedrijfsverkoop kan de familie verhoudingen sterk verstoren.

Hiermee heeft u uw binnenste cirkel geïnformeerd en kunt u aan het daadwerkelijke proces beginnen.

Een overname adviseur

Het is tijd om een adviseur in te schakelen. Uw vertrouwenspersoon en de partij die vanaf nu het proces gaat leiden.

Een fiscalist

Is uw juridische en fiscale constructie wel klaar voor verkoop?

Raadzaam om hier een deskundige naar te laten kijken om vervelende consequenties te voorkomen. De fiscalist kan ook aangeven wanneer een verkoop daadwerkelijk plaats kan vinden (fiscaal gunstig).

Uw klanten

Heeft u bedrijven als klant, informeer dan uw top klanten. Een deel van de waarde van uw bedrijf zijn uw klanten. U wilt niet dat zij verrast worden en weggaan bij uw bedrijf waardoor de waarde daalt.

Uw leveranciers

Ook is het goed om uw belangrijkste leveranciers mee te nemen in het proces. Een stabiele goede relatie met uw leveranciers verhoogt uw waarde.

Uw financiers

Financiers (zeker banken) houden niet van risico’s en willen stabiliteit. Vaak staat in de bankovereenkomst ook opgenomen dat u verplicht bent de bank te informeren over de verkoop van uw bedrijf en is het een formele reden de overeenkomst te beëindigen.

Omgekeerd kan uw accountmanager vaak een rol spelen bij het benaderen van poteniële kopers.

Dit geldt ook voor uw accountant en uw leveranciers.

Uw tweede cirkel is geïnformeerd. U kunt de markt op.

Uw management/werknemers

Informeer uw mede managers. Hier kan ook een koper bij zitten. Een deel van de bedrijven wordt verkocht aan het management (MBO).

Informeer globaal uw werknemers. U wilt niet dat zij het horen van een derde.

Afhankelijk van de strategie gaat u nu potentiële kopers benaderen:

Uw concurrenten

Uw concurrenten zijn vaak goede kopers van uw bedrijf. Zij kennen u en uw branche. De benadering gaat vaak via uw overnameadviseur via een anonieme teaser. U benadert dus niet zelf.

De buitenwereld

De anonieme teaser kunt u sturen naar potentiële kopers of plaatsen op een overname platform.

Ook kunt u adverteren. Uw overname adviseur bepaalt samen met u de verkoop kanalen.

Een jurist

De overname overeenkomst wordt vaak opgesteld door ene gespecialiseerde jurist.

De notaris

Bij de verkoop van aandelen heeft u een notaris nodig.

Het champagnehuis

Onontbeerlijk bij de afronding van de geslaagde bedrijfsoverdracht

 
Weten waar je zelf staat?     Doe de intake