Betrokken partijen

HOME/  Kennisbank/  Overnameproces/  Betrokken partijen

De belanghebbenden bij een bedrijfsovername

Bij het verkopen van een bedrijf spelen veel mensen een rol. Voor jouw als ondernemer is het zaak om iedereen de juiste rol te geven. Over het algemeen geldt bij bedrijfsoverdracht: hoe minder zielen, hoe meer vreugd. De daadwerkelijke overdracht kan je het beste uitvoeren met een klein team van vertrouwenspersonen. Dan wordt vertraging voorkomen en zorg je voor flexibiliteit en maximaal resultaat. Toch zijn er veel mensen betrokken bij de overdracht en is het raadzaam om iedereen op de juiste tijd te informeren. In dit artikel gaan we in op de diverse stakeholders, hun rollen en het moment waarop je ze moet informeren.

Je partner

Dat klinkt logisch, maar toch maken we nog regelmatig mee dat de partner niet over alle informatie beschikt. Ben je bijvoorbeeld in gemeenschap van goederen getrouwd? Dan heb je zelfs een informatieplicht.  Je partner dient op de hoogte te zijn van het hele proces en is partij bij alle belangrijke besluiten.

Accountant of boekhouder

Vaak al een vertrouwenspersoon en meestal de eerste waarmee je de overdracht gaat bespreken. Belangrijk om de accountant bij het hele proces te betrekken. Soms is de accountant ook betrokken bij het proces zelf (waardering, selecteren kandidaten, overname document etc.), maar meestal besteed je dat uit aan een gespecialiseerde overnameadviseur en is de accountant als adviseur iets meer op de achtergrond.

Mede aandeelhouders of vennoten

Veelal is de positie van de aandeelhouders geregeld in een aandeelhouders overeenkomst. Let daarbij ook op de drag along en tag along bepalingen. Die geven weer wanneer je jouw aandelen moet aanbieden aan de anderen. Bij een vof is het erg afhankelijk of er iets is vastgelegd.

Anders zul je met de vennoten eerst goed moeten afspreken wie wat mag en gaat doen.

Kinderen en verdere familie

Is er sprake van een familiebedrijf en denk je erover extern te gaan verkopen (buiten de familie), dan is het raadzaam om de familie eerst in te lichten. Globaal en niet in detail, maar wel duidelijk. Je familie blijft en een bedrijfsverkoop kan de familie verhoudingen sterk verstoren.

Hiermee heb je de binnenste cirkel geïnformeerd en kan je aan het daadwerkelijke proces beginnen.

Overnameadviseur

Het is tijd om een adviseur in te schakelen. Jouw belangrijkste vertrouwenspersoon en de partij die vanaf nu het proces gaat leiden.

Fiscalist

Is jouw juridische en fiscale constructie wel klaar voor verkoop?

Raadzaam om hier een deskundige naar te laten kijken om vervelende consequenties te voorkomen. De fiscalist kan ook aangeven wanneer een verkoop daadwerkelijk plaats kan vinden (fiscaal gunstig).

Klanten

Heb je naast consumenten ook bedrijven als klant, informeer dan sowieso de top klanten. Een deel van de waarde van het bedrijf zit in diens klanten. Je wilt niet dat zij verrast worden en weggaan bij jouw bedrijf waardoor de waarde daalt.

Leveranciers

Ook is het goed om de belangrijkste leveranciers mee te nemen in het proces. Een stabiele goede relatie met je leveranciers verhoogt uw de bedrijfswaarde.

Financiers

Financiers (zeker banken) houden niet van risico’s en willen stabiliteit. Vaak staat in de bankovereenkomst ook opgenomen dat je verplicht bent de bank te informeren over de verkoop van jouw bedrijf en is het een formele reden de overeenkomst te beëindigen.

Omgekeerd kan je accountmanager soms een rol spelen bij het benaderen van potentiële kopers.

Dit geldt ook voor jouw accountant en leveranciers.

Ook de tweede cirkel is hiermee geïnformeerd.

Management/werknemers

Informeer de managers van jouw onderneming. Hier kan overigens ook een koper bij zitten. Een deel van de bedrijven wordt immers verkocht aan het management (MBO).

Informeer globaal ook jouw werknemers. Je wilt niet dat zij het horen van een derde.

Afhankelijk van de strategie kan je nu potentiële kopers benaderen:

Concurrenten

Concurrenten zijn vaak goede kopers van jouw bedrijf. Zij kennen de branche goed. De benadering gaat vaak via een overnameadviseur via een anonieme teaser. Je benadert dus niet zelf.

Buitenwereld

De anonieme teaser kan je sturen naar potentiële kopers of plaatsen op een overnameplatform.

Ook kan je adverteren. Jouw overnameadviseur bepaalt samen met jou de verkoop kanalen.

Jurist

De overname overeenkomst wordt vaak opgesteld door een gespecialiseerde jurist.

Notaris

Bij de verkoop van aandelen heb je een Notaris nodig. Informeer die niet te laat.

Het champagnehuis

Onontbeerlijk bij de afronding van de geslaagde bedrijfsoverdracht

 
Weten waar je zelf staat?     Doe de intake