7 aandachtspunten bij een bedrijfsovername

Door: Chadi Ahmed

HOME/  Kennisbank/  Overnameproces/  Aandachtspunten bij een bedrijfsvername

De potentiële valkuilen bij een bedrijfsverkoop

Bedrijfsovernames zijn ingewikkeld en bevatten veel verschillende facetten waar je rekening mee moet houden. In dit artikel vind je de meest voorkomende valkuilen waar je rekening mee moet houden bij bedrijfsovernames.

1. De waarde van het bedrijf overschatten.

Het komt vaak voor dat mensen een emotionele verbintenis houden bij een onderneming. Dit is niet gek, aangezien het vaak gaat om personen die een bedrijf van de grond af aan hebben weten op te bouwen tot iets moois. Een bijkomend nadeel is dat de verkoper een vraagprijs hanteert die niet reëel is. Het directe gevolg hiervan is dat de kopers niet zullen staan te springen om een onderneming over te nemen, aangezien de vraag te hoog is. Lees je dus goed in, voordat je een verkooptraject opstart.

2. Geen goede onderhandelingsstrategie hebben

Het is belangrijk om de onderhandelingen goed in te gaan. Een veelgemaakte fout is dat de verwachtingen van beide partijen zó ver uit elkaar liggen, dat er vanaf begin af aan geen kans bestond om tot een deal te komen. Het is daarom belangrijk om een onderhandelingsstrategie te creëren die in meerdere opties voorziet.

3. Gebrek aan strategie

Het proces van bedrijfsovernames wordt bevorderd door openheid en duidelijkheid van de bedrijfsvoering. het is daarom ook aan de koper om helder voor ogen te hebben waarom hij of zij het bedrijf wil overnemen. Een duidelijke strategie ontwikkelen door middel van bijvoorbeeld SMART doelstellingen is een goede stap. Uiteindelijk valt er in het gebied van strategie niet al te veel te compromissen, de puzzelstukken moeten simpelweg passen. Het gebeurt echter vaak dat deze passende puzzelstukjes niet worden bekeken. De koper wil dan een bedrijfsovername te graag realiseren.

4. Een slecht voorbereide Due Diligence

Het Due Diligence onderzoek is een belangrijke stap binnen het proces van de bedrijfsovername. Het is daarom belangrijk dat de verkoper het proces goed voorbereid. Wanneer dit niet gebeurt, is de kans groot dat de overname niet doorgaat. De koper zal namelijk een zo duidelijk mogelijke weergave proberen te krijgen van de werkelijke situatie binnen een onderneming. Het is dan zaak voor de verkoper om alle documenten op een rijtje te hebben en de belangrijke vragen te kunnen beantwoorden. Het niet op orde hebben van deze zaken is een reden dat de koper ervoor kan kiezen om zich terug te trekken.

5. Culturele botsing

Een groot punt dat zich niet in cijfers uit, maar waar een bedrijfsovername door kan stoppen, is de bedrijfscultuur. Het is belangrijk voor de koper om te kijken naar de bedrijfscultuur. Het risico dat je namelijk loopt is dat je na bedrijfsovername allerlei personeel verliest die zich niet langer verbonden voelen bij de onderneming. Het is daarom belangrijk om tijdens het proces te kijken naar de bedrijfscultuur en te kijken naar wat het personeel binnen de over te nemen onderneming belangrijk vindt. Te radicale aanpassingen kunnen een probleem veroorzaken.

Benieuwd naar de aandachtspunten voor jouw bedrijfsverkoop?   

Verzenden ›

6. De relatie met de verkoper na het overnameproces

Het gebeurt vaak dat na de bedrijfsovername er nog een periode bestaat waarin de verkoper binnen het bedrijf blijft werken om alles aan de nieuwe koper en eventueel nieuw personeel bij te leren. Zorg er voor dat deze afspraken goed worden gemaakt tijdens de onderhandelingsprocedure. Er zijn namelijk veel veranderingen voor beide partijen die tot spanningen kunnen leiden. De verkoper heeft niet meer de leiding binnen de onderneming en zal moeten accepteren dat het bedrijf misschien wel wezenlijk verandert. Kan hij of zij daar mee omgaan? Anderzijds moet de koper vertrouwen op de kennis van de verkoper, en moet er een motivatie blijven bij de verkoper om even hard te blijven werken zolang er is afgesproken een rol te blijven spelen binnen de onderneming.

7. Het hebben van een overnameadviseur

Zoals de bovenstaande punten illustreren, is het overnemen van een ondernemen een bijzonder proces. Je hebt meerdere factoren zoals emotie, transparantie en strategieën. Het laten begeleiden door een bedrijfsovername specialist is daarom aan te raden. De adviseur kan alle onderdelen binnen het proces met je doornemen, en adviseren welke strategie het beste is. Hierbij is het doorslaggevend dat niet alleen tijdens het proces tips worden gegeven, maar de overnameadviseur ook tips kan geven hoe je na het bedrijfsovernameproces het beste kan handelen.

OvernameAdvies

Zoals bovenstaand beschreven zijn er heel wat dingen waarbij je moet opletten tijdens, en na het proces van een bedrijfsovername. Al deze bovengenoemde punten hebben één ding gemeen: transparantie en duidelijke afspraken zouden de problemen voor een groot deel verhelpen. Het is daarom belangrijk om goed op een rijtje te hebben wat beide partijen voor ogen hebben, en daarop afspraken te maken hoe deze doelen het best bereikt kunnen worden. Weten partijen dit niet te bereiken, dan kom je daar vroeg achter door in ieder geval met dit rijtje rekening te houden!

 
Weten waar je zelf staat?     Doe de intake