Herinvesteringsreserve

Door: Chadi Ahmed

HOME/  Kennisbank/  Belasting/  Herinvesteringsreserve

Is de herinvesteringsreserve interessant bij een bedrijfsovername?

Je onderneming loopt goed en je bent blij om te zien dat je over het gehele jaar winst hebt gemaakt. Op dat moment komt de vraag op: hoe moet ik met mijn winst omgaan? En moet hier belasting over betaald worden? De herinvesteringsreserve is één van de opties die gebruikt kan worden om hier op efficiënte wijze mee om te gaan.

Wat is de herinvesteringsreserve?

De herinvesteringsreserve is een methode waarbij het mogelijk wordt gemaakt om de belastingheffing op uw gerealiseerde winsten naar de toekomst door te schuiven. Er hoeft dus geen belasting betaald te worden over de winst. Zoals de naam ook zegt: het wordt geherinvesteerd. Dit kan, in de context van de bedrijfsovername, ook interessant zijn. Het is in de meeste gevallen (gelukkig) zo dat bij een bedrijfsovername de verkoper een (boek)winst zal maken. Het zou dan mogelijk kunnen zijn om deze winst fiscaal gunstig in een andere Besloten Vennootschap te stoppen en daarmee te herinvesteren in de onderneming.

Wat is het doel van een herinvesteringsreserve

Wanneer activa zijn verkocht voor een prijs boven de boekwaarde wordt er in beginsel een belaste winst geboekt. Bestaat er binnen het bedrijf een voornemen tot investeren in nieuwe bedrijfsmiddelen, dan kan de belastingheffing over deze winst de financiering van die investeringen in gevaar brengen. De belastingdienst staat daarom toe dat onder bepaalde voorwaarden deze boekwinst niet wordt belast, maar wordt gedoteerd aan een zogenoemde herinvesteringsreserve

Wat zijn de voorwaarden?

Aan de herinvesteringsreserve zitten wel voorwaarden verbonden om te voorkomen dat er misbruik van wordt gemaakt. Deze voorwaarden houden het volgende in:

  • Voornemen om te investeren: Als ondernemer of eigenaar van de BV moet er een voornemen bestaan om te herinvesteren. Dit kan het beste gedaan worden door de plannen ruim van te voren vast te leggen in notulen of een besluit.
  • Boekwaarde: de boekwaarde van het nieuwe bedrijfsmiddel mag na de afboeking niet lager zijn dan de boekwaarde van verkochte en/of vervangen bedrijfsmiddelen. Dit is logisch, omdat anders verschillende winsten achtergehouden kunnen worden zonder daar belasting over te betalen.
  • De economische functie: Als een bedrijfsmiddel dat in meer dan 10 jaar wordt afgeschreven moet het worden vervangen door een bedrijfsmiddel met dezelfde economische functie. Dit geldt niet voor bedrijfsmiddelen die minder dan 10 jaar worden afgeschreven. Je kan bijvoorbeeld een boekwinst op een aanhanger gebruiken om te herinvesteren in een auto.
  • Investeren binnen 3 jaar: als je niet binnen 3 jaar herinvesteert, moet de reserve belast vrijvallen.
  • Willekeurige afschrijving en herinvesteringsreserve: het is niet mogelijk om een herinvesteringsreserve te vormen als er willekeurig een bedrijfsmiddel wordt afgeschreven.

Voor assistentie bij jouw bedrijfsverkoop plannen we graag samen een vrijblijvend gesprek in   

Verzenden ›

Rekenvoorbeeld van de herinvesteringsreserve

Een rekenvoorbeeld van de belastingdienst om te laten zien hoe dit in zijn werk gaat:
Stel je voor dat de hoogte van de herinvesteringsreserve €5.000 is. U investeert vervolgens voor €30.000 in een nieuw bedrijfsmiddel. De restwaarde van dit bedrijfsmiddel is €10.000. De afschrijving is 20% per jaar. De afschrijving per jaar zal in dit geval het volgende zijn:

  • Zonder eerste afboeking op de aanschafprijs: 20% van (€30.000-€10.000) = €4.000.
  • Met de eerste afboeking op de aanschafprijs: 20% van (€30.000-€5.000-€10.000) = €3.000 Door het feit dat er een lager bedrijf wordt afgeschreven in de volgende jaren, resulterend in meer winst, betaalt u meer winstbelasting.

Het is echter belangrijk om in oog te houden dat toekomstig geld minder waard is dan huidig geld. De heffingen zullen uiteindelijk gespreid zijn over een langere periode. Dit komt dus door het gevolg van een lagere afschrijving.

OvernameAdvies

Zoals beschreven kan het dus erg handig zijn om de herinvesteringsreserve te gebruiken. In een onderneming die veel winsten maakt en groeiende is, zal het een goede wijze zijn om de heffingen van de belastingdienst uit te stellen en daarmee op de langere termijn te profiteren. Het is echter van belang om de zaken goed op orde te hebben. De voorwaarden en benodigdheden zoals hierboven beschreven moeten goed in het stappenplan meegenomen worden, om te voorkomen dat er achteraf alsnog belasting betaald moet worden of dat er misbruik wordt gemaakt van de situatie.

 
Weten waar je zelf staat?     Doe de intake