Kinderdagverblijven

Door: Chadi Ahmed

HOME/  Kennisbank/  Bedrijfsspecifiek/  Kinderdagverblijven

Kinderdagverblijven: een speciale rol in onze samenleving 

Kinderdagverblijven zijn vandaag de dag een steeds prominentere rol gaan spelen binnen onze samenleving. Daarom is er steeds meer vraag als het gaat om kinderdagverblijven. Het resultaat van deze recente ontwikkelingen is dat verkoop van kinderdagverblijven steeds normaler wordt. In dit artikel zullen we uiteenzetten wat de aandachtspunten zijn bij kinderdagverblijven en waar bij verkoop over het algemeen naar gekeken wordt.

Introductie

Kinderdagverblijven hebben een speciale rol binnen onze maatschappij. Naast het feit dat het gewoon een business is die uiteindelijk winst wil maken, gaat het hier om kinderen. Daarom is er een strenge regelgeving opgesteld om ervoor te zorgen dat de kinderen goed worden verzorgd en het kinderdagverblijf daaraan blijft voldoen. Aan de andere kant is het een business die een constante stroom van vraag zal hebben, vanwege het feit dat kinderen met werkende ouders vaak naar een kinderopvang moeten.

Belangrijke value-drivers

Kinderdagverblijven hebben een aantal belangrijke value drivers. Hiermee wordt bedoeld dat er een aantal zaken zijn die de drijvende kracht achter het succes zijn van kinderdagverblijven. Een aantal zaken zullen altijd belangrijk zijn voor het succes van een kinderdagverblijf:

  • Wat is de maximale opvangcapaciteit en hoe is de locatie?

Hiermee bedoelen we de maximale vierkante meters dat een kinderdagverblijf beschikbaar heeft. Dit heeft te maken met de strenge regelgeving als het gaat om deze sector. Kinderen hebben ruimte nodig, en daarom is het belangrijk om als kinderdagverblijf genoeg ruimte te kunnen bieden aan deze kinderen. Een gebrek aan opslagcapaciteit maakt het dat de groeimogelijkheden op een gegeven moment beperkt raken. Elk kind heeft namelijk een aantal vierkante meters nodig als ruimte.  

Naast de maximale opvangcapaciteit is de prijs/kwaliteit verhouding van de huur erg belangrijk voor kinderdagverblijven. Hoe lager de huur is gebleven, des te meer er goede bedrijfsresultaten behaald kunnen worden op de lange termijn. Dit is al helemaal het geval indien de locatie aantrekkelijk is.

  • Het personeel

Het is algemeen bekend dat personeel momenteel een groot probleem is binnen kinderdagverblijven. De kosten stijgen steeds meer. Een van de oorzaken hiervan is de invoering van de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang. Hierbij zijn er aangescherpte regels als het gaat om de diploma’s die nodig zijn om te kunnen werken binnen een kinderdagverblijf. Daarnaast is er een ratio tussen beroepskracht en kinderen (Beroepskracht Kind ratio), resulterend in een ontwikkeling waarbij er meer personeelsleden nodig zijn op locatie. Door het tekort aan pedagogisch medewerkers, deels te wijten aan bovenstaande, maar ook deels door de hoge werkdruk en veel uitstroom, moeten kinderdagverblijven zo efficiënt mogelijk omgaan met de veranderingen. De stijgende kosten als het om personeel gaat moet ten koste gaan van andere takken binnen de onderneming. Een vast personeelsbestand is hierin de beste uitkomst. Je legt voor langere tijd personeel vast en weet zeker dat je niet telkens opnieuw kosten moet maken met nieuw personeel. Dit heeft namelijk hogere kosten en is op de lange termijn onzeker. ZZP’ers kunnen momenteel een hoger uurloon vragen. Dit snijdt in de begrotingen van kinderdagverblijven en is daarom vaak een pijnpunt.

  • Imago

Kinderdagverblijven moeten op een aantal zaken extra aandacht hebben. Hierbij zijn imago en marketing altijd onderdeel. Allereerst het imago. Het is logisch voor ouders om het belangrijk te vinden dat een kinderdagverblijf een goede naam heeft. Daarom zal een kinderdagverblijf altijd veel waarde hechten aan het imago. Het vertrouwen dat wordt opgebouwd zorgt ervoor dat er mond-tot-mond reclame plaatsvindt met als resultaat meer cliënten en een groter bereik.

Wat is een kinderdagverblijf waard? 

Er zijn veel manieren om te bepalen hoeveel een kinderdagverblijf waard is bij verkoop. Een van de meest gebruikte methodes is de multiple methode. Hierbij wordt er gekeken naar de jaarlijkse brutowinst, vermenigvuldigd met een bepaalde factor. De factor die wordt gebruikt verschilt per sector. Binnen de kinderdagverblijven is er daarom ook een eigen factor. Uit ervaring blijkt dat de multiple dit momenteel gebruikt wordt tussen de 3 en 4 is, afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

In onze ervaring is er nog een andere methode die ook veel wordt toegepast: de omzet van het meest recente jaar wordt in de branche ook veel gebruikt als indicatie voor de verkoopprijs. Natuurlijk moet er gekeken worden op basis van de omstandigheden van een onderneming, maar de omzet geeft dus wel een indruk als het gaat om de verwachtingen.

OvernameAdvies

Kinderdagverblijven bevinden zich momenteel in een lastige positie. Er zijn twee value-drivers die belangrijk zijn en altijd een indicatie geven van hoe de onderneming ervoor staat:

  1. Locatie: hoe aantrekkelijk is de locatie en is er genoeg ruimte? En is de huurprijs in vergelijking met de locatie aantrekkelijk?
  2. Personeel: hoe meer vast personeel er binnen een kinderdagverblijf werken, hoe beter. ZZP’ers kosten momenteel veel geld en nemen een groot deel van de kosten in als deze om de periode vervangen moeten worden.

OvernameAdvies.nl biedt raad en daad in alle fases van de overname: voorbereiding, te koop zetten, promotie, onderhandelingen en overdracht. Neem vrijblijvend contact met ons op, wij ondersteunen met onze expertise kinderdagverblijven bij aankoop of verkoop.

Weten waar je zelf staat?     Doe de intake