Bedrijven te koop

Zeer goed renderend kleinschalige particuliere woonvoorziening ter overname

De aangeboden woonvoorziening biedt 24 uurs zorg aan 18 ouderen met ouderdomsbeperkingen.
Daarnaast wordt er dagbesteding aangeboden aan de bewoners en niet bewoners.
De organisatie heeft een zelfstandig contract met het zorgkantoor voor de WLZ gelden. De organisatie heeft een langlopende overeenkomst met regio gemeenten voor de dagbesteding. De huur- en servicekosten worden door de bewoners zelf betaald.

Bijzonderheden:
Het personeel bestaat uit 2 teamleiders, voor wonen en voor de dagbesteding, en ruim 40 ervaren en gekwalificeerde parttimers (verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden) [zo’n 18 FTE’s].
De vraag naar kleinschalige woonvoorzieningen en dagbesteding groeit door de toenemende vergrijzing en de wens en inzet ouderen langer thuis te laten wonen binnen de eigen leefomgeving.
De omzet van het de organisatie is ruim 2 miljoen.
Het vastgoed is in eigen beheer binnen de holding en zal geen onderdeel uitmaken van de verkoop. Voor de huur van de locaties ten behoeve van de woonzorg en dagbesteding, zijn langlopende huurovereenkomsten afgesloten. Een overname van het vastgoed na een bepaalde periode is niet uitgesloten maar is zeker niet noodzakelijk.

Een eventuele uitbreiding van de capaciteit in de toekomst behoort tot de mogelijkheden. De huidige eigenaren hebben zich de laatste jaren steeds meer teruggetrokken uit de dagelijkse leiding.

Reden voor verkoop:
De huidige eigenaren zijn pioniers. Ze willen de handen meer vrij krijgen om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Wel zouden ze nog een tijdje kunnen ondersteunen om de overgang naar de nieuwe eigenaar zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Het bedrijf is financieel kerngezond.

Omzet:€ 1.000.000 - € 5.000.000
Branche:Overig
Vraagprijs:Vraag toegang aan
Locatie:Vraag toegang aan
Winst:Vraag toegang aan
Aantal FTE:Vraag toegang aan
Bedrijfsnaam:Vraag toegang aanDossier 26100

 

Contact met de verkoper

Wil jij de verkoopbrochure met gedetailleerde informatie van dit bedrijf ontvangen? De verkoopbrochure bevat vaak bedrijfsgevoelige informatie, daarom vragen wij je om vooraf een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen.

 De geheimhoudingsverklaring onderteken je als volgt op deze pagina:

1.    Vul jouw e-mailadres in en klik op de “Toegang Aanvragen” knop.

2.    Als je akkoord bent met de geheimhoudingsverklaring, vul dan onderaan jouw voor- en achternaam in en klik op “Akkoord”.

3.    Zodra wij de aanvraag ontvangen hebben, sturen wij in overleg met de verkoper de verkoopbrochure naar je toe.

Vragen? Bel ons op 020- 760 1999 of stuur een mail naar contact@overnameadvies.nl.