Bedrijf verkopen

Overweeg je om jouw bedrijf te verkopen? OvernameAdvies.nl kan je hierbij stap voor stap door het hele proces ondersteunen. Je start met een vrijblijvende intake ter oriëntatie. Nadien vind je (indien nog gewenst) op ons gebruiksvriendelijke overnameplatform diverse overname-apps die daarbij van nut zijn. Deze apps zijn opgedeeld naar fasen in het overnameproces en wij leiden je er op een duidelijke wijze door heen. Het beste begin je bij de allereerste app (de intake) en volg je daarna het pad dat wij je zullen aanbieden. Uiteraard is het ook mogelijk om halverwege het proces in te stappen en/of gebruik te maken van slechts één overname-app. 

HOME/ 

Doe de gratis intake:
"Bedrijf Verkopen"

Doe een korte online intake en we vertellen je waar je staat en wat te verbeteren.
Inventarisatie
Aandachtspunten
Overname-advies Score*

*) Deze geeft op een schaal van 0 tot 100 aan hoe klaar je bent voor een verkoop van je bedrijf!


Onze overname-apps zijn opgedeeld naar de 5 fasen die wij onderscheiden in ieder overnameproces. Het beste begin je bovenaan bij de allereerste app (ook als je je alleen nog aan het oriënteren bent!) en volg je het pad dat wij zullen voorstellen. Bij iedere overname-app heb je de keuze uit 3 verschillende versies: Zelf doen (gratis), Samen doen (goedkoop) of Laten doen. Het is mogelijk om het volledige verkoopproces gratis te beheren via ons platform. Per fase in het overnameproces is er de optie om zaken aan ons uit te besteden. 

1. Bedrijfsverkoop voorbereiden

Een goede voorbereiding is het halve werk! Ook als je je alleen nog aan het oriënteren bent, is het verstandig om alvast na te denken over de inrichting van deze fase. In de praktijk zie je dat voor deze fase enkele maanden (eigenlijk te kort) tot een periode van 3 jaar (optimaal) wordt genomen. In de voorbereiding maak je je bedrijf stap voor stap klaar voor een verkoop. De focus ligt hier vaak op het onafhankelijk maken van het bedrijf van de ondernemer en op de optimalisatie van de resultaten. In deze fase is het verstandig om een bedrijfswaardering uit te (laten) voeren en te starten met het opstellen van een verkoopmemorandum. Dit memorandum kan gezien worden als de verkoopbrochure van jouw onderneming en het is belangrijk hier de tijd voor te nemen. 

Gebruik hier de apps: Intake, Bedrijfswaardering en Memorandum schrijven

2. Bedrijf te koop zetten

Zodra je besloten hebt dat jouw bedrijf te koop komt en de voorbereidingen zijn getroffen, dan is het tijd om dit bekend te maken. Vrijwel alle verkopers van een bedrijf willen dit om begrijpelijke redenen anoniem doen, en ons overnameplatform is dan ook zo ingericht: nadat je zelf een advertentie hebt opgesteld (of op hebt laten stellen door ons) plaats je deze op diverse media: denk aan algemene platforms voor bedrijfsovername zoals Bedrijventekoop.nl of aan specialistische platforms zoals WebshopOvername.nl. Dat kan altijd op anonieme basis. Van ons ontvang je vervolgens de mogelijkheid om advertenties op verschillende platforms vanuit één account op OvernameAdvies.nl te beheren! Zo heb je alle reacties in een account terwijl anonimiteit gegarandeerd blijft totdat er via ons systeem een geheimhoudingsverklaring is getekend! 

Gebruik hier de apps: NDA en Contact, Advertentie maken en Advertentie plaatsen

3. Promoten verkoopprofiel

Naast de advertenties op externe platforms, kan je zelf ook potentiële kopers uitnodigen. In veel gevallen wordt een bedrijf verkocht aan iemand die de verkoper al kent. Maar je wilt meestal niet onder je hele netwerk onder de aandacht brengen dat je te koop staat. Hier hebben wij een app voor ontwikkeld: jij geeft in ons systeem aan wie je als potentiële kopers ziet en wij benaderen deze partijen telefonisch voor je (uiteraard op basis van anonimiteit). Geïnteresseerde partijen kunnen vervolgens via ons platform een geheimhoudingsverklaring tekenen en weten pas na jouw expliciete goedkeuring dat de te koop staande onderneming jouw bedrijf is. 

Gebruik hier de apps: Kopers uitnodigen, Kredietwaardigheid

4. Onderhandelen met kopers

Vrijwel ieder bedrijf dat te koop wordt gezet trekt de nodige reacties. Het is belangrijk om deze reacties goed te beheren, ook de negatieve reacties zijn belangrijk om op te volgen: er zitten vaak lessen in voor het verdere verloop van jouw verkoopproces. De positieve reacties zijn belangrijk om snel op te volgen en om zo duidelijk en transparant mogelijk naar te zijn. In deze fase geef je de echte geheimen van de smid natuurlijk niet vrij, maar wees zo open als je kan: kopers hebben een enorme informatie achterstand en zullen zich hier onzeker over voelen: het is belangrijk om aan dat gevoel tegemoet te komen. In onze ervaring is het verstandig om geïnteresseerde kopers zo snel mogelijk uit te nodigen voor een (telefonische) kennismaking. Beide partijen weten dan snel wat voor een vlees ze in de kuip hebben en hoeveel tijd en energie er in het contact moet worden gestoken. Heb je erg veel reacties gehad? Overweeg dan om geïnteresseerden een indicatief bod te laten uitbrengen op basis van het memorandum. Je gaat dan alleen in gesprek met de serieuze partijen.

Zodra er een akkoord is over de prijs en de condities, teken je z.s.m. een intentieverklaring (ook wel 'Letter of Intent' of kortweg 'LOI').  Deze overeenkomst teken je voorafgaande aan de due diligence: het (boeken)onderzoek dat kopers uitvoeren voordat de definitieve overeenkomst wordt getekend.

Gebruik hier de apps: Intentieverklaring, Due diligence (boekenonderzoek)

5. Bedrijf verkopen en overdragen

Na het tekenen van de overnameovereenkomst start een belangrijke en ook wel emotionele periode: je gaat jouw bedrijf overdragen aan een ander. Om deze fase goed en zonder strubbelingen te doorlopen, is het belangrijk dat in de overeenkomst al goed is uitgewerkt wat de koper nog van jou mag verwachten in deze fase. Denk aan het type werkzaamheden, het aantal uren en de termijn. Als verkoper kan je deze overdracht goed voor te bereiden door te zorgen dat het bedrijf zelf ook echt klaar is voor de overdracht. Een goed uitgewerkt overdrachtsdocument met de belangrijkste bedrijfsprocessen, personeelsinformatie en contactgegevens van de belangrijkste leveranciers en klanten kan hierbij enorm van waarde zijn. Vaak scheelt zorgvuldige documentatie veel tijd voor jou als verkoper. Bovendien maak je er een goede eerste indruk mee bij de nieuwe eigenaar! 

Gebruik hier de apps: Overnamecontract, Overdracht

Start Direct met stap 1: De gratis intake