Waarom overnemen

Al jaren lijkt alle aandacht van de overheid en van de media uitgaan naar start-ups. Waar tien jaar geleden niemand in Nederland het nog over start-ups had, werden ondernemersverhalen van het laatste decennium vooral vanuit de tech-hoek gedomineerd door deze hippe starters.

Wij denken dat het terecht zou zijn om (weer) meer aandacht te gaan schenken aan die andere manier van starten: door middel van een overname. En de wetenschap lijkt aan onze kant te staan. In dit artikel lichten we je dit verder toe.

HOME/ 

Ondernemers die overnemen zijn (veel) succesvoller dan starters

De Eurobarometer survey toont aan dat de meeste mensen de voorkeur geven aan het zelf opstarten van een bedrijf (65%) boven het overnemen van een bestaand bedrijf (35%). Maar laat statistisch gezien de kleinste groep van 35% nou verreweg het meest succesvol zijn…  Oostenrijks onderzoek wijst uit dat 96% van de overgenomen bedrijven 5 jaar na de overname nog operationeel is, waar van de startups nog maar 75% operationeel is.

In Nederland heeft professor Lex van Teeffelen een vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat in ons land ruim 90% van de overgenomen bedrijven na 5 jaar nog bestaat terwijl ruim 50% (!) van de start-ups na 5 jaar niet mee bestaat.

Met andere woorden: de overname van een bestaande onderneming brengt minder risico’s met zich mee en de kans op succes is fors groter.

Bedrijfsovernames genereren banen

De Europese Commissie heeft veel onderzoek gedaan naar (de noodzaak van) overnames en dan vooral voor kleinere ondernemingen: want hoewel deze overnames vaak over het hoofd worden gezien, vormen ze wel de meerderheid van alle deals!

Er blijken jaarlijks rond de 610.000 overnames van kleine bedrijven (tot €10 miljoen omzet) plaats te vinden op Europees niveau en hier zijn miljoenen banen mee gemoeid!

Een interessante constatering in dit onderzoek is dat een succesvolle overname gemiddeld genomen 5 banen creëert, terwijl een startup er gemiddeld slechts 2 creëert.

 
Weten waar je zelf staat?     Doe de intake