Een bedrijf verkopen met schulden

Wie aan schulden denkt, ziet meteen doembeelden van aangetekende brieven, beslagleggingen, deurwaarders en andere ellende voor de ogen flitsen. Een bedrijf verkopen met schulden lijkt op het eerste zicht dan ook helemaal onbegonnen werk. De realiteit is echter dat er in Nederland iedere dag bedrijven met schulden overgenomen worden. Een onderneming met schulden is immers niet per se ook een verlieslatend bedrijf zonder potentie of toekomstperspectief.

Soorten schulden

Een bedrijf met schulden verkopen is eigenlijk de normaalste zaak van de wereld en niet het clichéverhaal van de bedrijfsleider die nog snel het zinkende schip wil verlaten. Het hangt er allemaal vanaf wat voor schulden je hebt. Schulden kunnen uiteenlopende vormen aannemen. Denk aan een lening of kredietlijn bij de bank, een financiering op een auto of ander materieel, leverancierskrediet of een belastingschuld. Sommige schulden zijn makkelijker ‘verkoopbaar’ dan de andere. Zo zal een potentiële overnemer doorgaans geen bezwaar zien in bijv. de overname van een hoogwaardig fotokopiemachine met nog een beperkte financiering. Er zijn ook schulden die de overnemer wettelijk verplicht moet overnemen: namelijk alle arbeids- en sociaalrechtelijke verplichtingen die verband houden met de overname van personeel. Maar vraag een potentiële koper niet om een rekening-courantkrediet of ander risicodragend vermogen over te nemen.

Schulden creëren een meerwaarde

Dankzij de lage, en dan nog fiscaal aftrekbare rente, is lenen trouwens best goedkoop. Het is financieel-economisch bijna onverantwoord om hier als ondernemer géén gebruik van te maken. Werken met een gezonde portie vreemd vermogen is overigens voordeliger dan alleen eigen vermogen gebruiken. Sterker nog: een gezonde schuldfinanciering creëert op lange termijn zelfs een meerwaarde voor je bedrijf.

Wat is het lot van de schulden?

Wat gebeurt er met de schulden wanneer je je bedrijf verkoopt? Neemt de koper die verplichtingen over? Zal je de verkoopprijs aanwenden om de schulden aan te zuiveren? Wat als schulden potentiële overnemers afschrikken? Allemaal vragen die als bedrijfsleider van een bedrijf met schulden, op lange of korte termijn, door je hoofd spoken. Als je je bedrijf binnen de vijf of tien jaar zou willen verkopen, zullen bestaande of nieuwe schulden een risico vormen. En een verhoogd risico kan leiden tot een daling van de waarde. Dus voor je een financiering aangaat voor nieuw materieel of een kredietlijn gebruikt, dien je zorgvuldig af te wegen of dit het wel waard is en ga je met het oog op een nakende verkoop beter geen nieuwe verbintenissen aan.

Wie wil nou een bedrijf met schulden overnemen?

De een zijn dood is de ander zijn brood. Dat klinkt hard, maar zeker in het bedrijfsleven is dit business as usual. Om strategische redenen is het voor concurrenten of grote spelers vaak interessant om een bedrijf met schulden over te nemen. Omwille van aspecten als de locatie, de klandizie, de goodwill of andere activabestanddelen die voor sommige ondernemers van onschatbare waarde kunnen zijn. Maar er zijn evengoed situaties waarin bedrijven met schulden gewoon aantrekkelijk zijn om de simpele redenen dat ze ondanks hun vreemd vermogen winstgevend zijn.

Mogelijke transactiedeals voor de overname van schulden

De structuur van het vreemd vermogen van je bedrijf zal een belangrijke invloed hebben op de transactievorm van de overname. Bij een aandelentransactie van een vennootschap gaan alle activa en passiva, inclusief de rechten en verplichtingen, mee over op de nieuwe eigenaar. Maar ook een overname à la carte of activa/passiva-transactie behoort tot de mogelijkheden, precies in situaties waarin de koper wilt vermijden om opgezadeld te worden met de schulden. In dergelijke gevallen neemt de koper doorgaans alleen de voor hem of haar interessante bestanddelen van jouw bedrijf over.

 

Maak een vrijblijvende belafspraak   

Verzenden ›

Impact van schulden op de verkoopbaarheid van je bedrijf

Hoe je het ook draait of keert, schulden hebben een impact op de verkoopbaarheid van je bedrijf. Wanneer je erover denkt om binnen afzienbare termijn je bedrijf te verkopen, moet je het risico van een nieuwe lening of schuld goed inschatten. Om de bedrijfswaarde dan te laten toenemen, is het belangrijk om dit risico geleidelijk aan te verminderen. En om dat risico af te bouwen, zal je dus moeten proberen om je schulden toch zoveel mogelijk af te betalen.

OvernameAdvies: verkoop je bedrijf met schulden alsnog

Met OvernameAdvies ben je als kleine of middelgrote onderneming het beste gewapend in alle mogelijke situaties: zoveel mogelijk winst halen uit de verkoop van jouw bedrijf met schulden, overnemers overtuigen om zoveel mogelijk schulden over te nemen, een break-even uit de brand slepen of de restschuld zoveel mogelijk beperken. Maak gebruik van een uitgebreide kennisbank, kosteloze overnametools en advies via de slimme chatbot om de beste deal te slaan uit de verkoop van jouw bedrijf met schulden.

 
Weten waar je zelf staat?     Doe de intake