Het ontstaan

OvernameAdvies.nl is opgericht door OvernameAdvies B.V. Al sinds 2015 bouwen de oprichters online platforms en apps voor de overnamemarkt.

Deze ervaring is vertaald in het OvernameAdvies platform, wat ondernemers die hun bedrijf verkopen, (digitaal) ondersteund met apps en duidelijke informatie over het overnameproces.

HOME/  Over ons/  Waarom OvernameAdvies
Hoi, waarmee
kan ik je helpen?
Onze digitale adviseur is er om je te helpen!

Waarom het platform OvernameAdvies.nl?

Volgens onderzoek van de Europese Commissie [1] zullen er in de komende 10 jaren in iedere lidstaat tussen de 25% en 40% van alle bedrijven van eigenaar wisselen. Dat betekent dat er ieder jaar binnen de Europese Unie 610.000 bedrijven zullen worden overgedragen.

Als we deze cijfers vertalen naar de Nederlandse situatie, dan zouden er jaarlijks 37.500 bedrijven van eigenaar wisselen [2]. Verreweg het grootste aantal hiervan betreffen MKB-bedrijven en een groot deel daarvan zijn eenmanszaken. Met andere woorden het grootste dealvolume zit in de overnames van micro-ondernemingen (omzet tot €2 mln, maximaal 10 fte). De schatting van de Europese Commissie is dat dit meer dan 50% van alle overnames betreft.

Bedrijfsovernames van MKB-bedrijven tot €2 miljoen omzet

Je zou dus verwachten dat er veel ondersteuning wordt aangeboden voor de grote groep ondernemers die een klein MKB-bedrijf bezit en deze wil verkopen. Maar dat is niet het geval: overnameadviseurs zijn gericht op overnames met een (veel) hogere gemiddelde dealwaarde.

Dat is niet vreemd, want de kosten van overnameadviseurs moeten natuurlijk wel in verhouding blijven staan met de opbrengsten van de bedrijfsverkoop voor de ondernemer. En de verkoop van een micro-onderneming levert de adviseur (op basis van successfees) minder op, terwijl het werk aan een kleinere overname niet persé heel veel minder is. Met andere woorden: micro-overnames zijn voor de reguliere overnameadviseur minder interessant en je ziet in de praktijk dan ook dat veel eigenaren van een kleine onderneming in het verkoopproces op zichzelf en hooguit hun boekhouder zijn aangewezen.

Maar wij denken dat deze doelgroep met bedrijven tot 2 miljoen omzet bij een bedrijfsverkoop wel degelijk behoefte heeft aan begeleiding door overnamespecialist!

De digitale OvernameAdviseur

En dat is precies de reden dat OvernameAdvies.nl is opgezet: veel overnamediensten hebben wij gedigitaliseerd. Hierdoor zijn ondernemers in staat om veel zelf te doen. En als ze tegen onderwerpen aanlopen waar ze toch graag ondersteuning willen van een overnameadviseur, dan kan dat: op OvernameAdvies is het per stap in het overnameproces mogelijk om een adviseur in te schakelen en een deel van dit werk uit te besteden tegen immer duidelijke (project)tarieven.

Vervangt OvernameAdvies.nl dan de klassieke overnameadviseur? Nee, wij denken niet dat het mogelijk is om het gespecialiseerde werk van een overnameadviseur te vervangen door digitale overname-apps. Het werk van een adviseur is vaak volledig situatieafhankelijk en laat zich niet zomaar vangen in een standaard aanpak.

Dus als je het budget hebt voor een adviseur en behoefte aan intensieve begeleiding: kies dan vooral voor een klassieke overnameadviseur.

Als je dat budget niet hebt óf je hebt minder behoefte aan een begeleiding bij de verkoop van jouw bedrijf, dan is OvermameAdvies is een solide alternatief: ons platform leidt verkopers digitaal door hun overnameproces. En bij iedere stap in dit traject heb je de keuze om het zelf te doen of (een deel) aan ons uit te besteden.

Wij denken dus niet dat we de klassieke overnameadviseur kunnen vervangen, wij denken dat we een reeks nuttige overname-apps aanbieden waarmee ‘zelfstandige’ ondernemers van vooral kleinere MKB-bedrijven (tot 2 miljoen omzet) in staat zijn om zelf hun eigen verkoopproces te managen. En dat vervangt geen adviseur, het creëert vooral nieuwe mogelijkheden voor (kleine) ondernemers met verkoopplannen die tot op heden beperkt werden in hun opties.

De voorgeschiedenis van OvernameAdvies.nl

Al in 1994 startte de Europese Commissie [3] een initiatief met aanbevelingen voor de overdracht van kleine MKB-bedrijven in Europa. De reden hier van was dat de meerderheid van de 10 miljoen bedrijven in de EU (85%) minder dan 10 werknemers heeft en dat vrijwel alle support van zowel lokale overheden als van de markt (overnameadviseurs) is gericht op de overige 15%. Met andere woorden: de conclusie van de Commissie was dat er iets moest gebeuren om ook de kleinere ondernemers te helpen met de verkoop van hun bedrijven.

In de loop van de jaren zijn hier verschillende (gerelateerde) vervolgonderzoeken over verschenen en meerdere keren werd de conclusie getrokken, dat als overnames van kleine bedrijven niet door de markt (overnameadviseurs) kan worden gefaciliteerd dat digitale tooling de oplossing lijkt.

OvernameAdvies.nl heeft deze discussies gevolgd en het resulterende platform vloeit een-op-een voort uit deze conclusie.
 

[1] "Helping the transfer of businesses", 2014.
[2] CBS schat het aantal ondernemingen in Nederland op 1.5 miljoen.
[3] "Commission recommendation on the transfer of small and medium-sized enterprises", 1994.

 
Weten waar je zelf staat?     Doe de intake