Het boekenonderzoek (due diligence)

Een Due Diligence (DD) onderzoek geeft de koper de kans om zelf een inkijk te krijgen in de administratie van de onderneming. Op deze manier kan de koper vaststellen of de verstrekte informatie door de verkoper inderdaad juist is. Ook kan uit de boeken naar voren komen wat voor kansen en risico’s de over te nemen onderneming met zich meebrengt. Er zijn over het algemeen vier verschillende aspecten waar een boekenonderzoek op gericht kan zijn: financiële due diligence (het klassieke boekenonderzoek), fiscale due diligence, juridische due diligence en commerciële due diligence.

Mededelingsplicht en informeringsplicht

De Due Diligence dient er vooral voor om de koper te helpen de informatieachterstand ten aanzien van de verkoper te overbruggen. De verkoper weet natuurlijk alle ins- en outs van zijn of haar bedrijf terwijl de koper veel van die informatie nog moet verkrijgen. Belangrijk om te weten is dat de verkoper een mededelingsplicht heeft en een koper een onderzoeksplicht; ieder moet dus zijn/haar huiswerk doen om tot een goede deal te komen.