Het opstellen van een verkoopmemorandum is vaak eenvoudiger dan u wellicht zult denken. U bent namelijk al op de hoogte van alle ins- en outs van uw onderneming. Het rest u dan alleen om dit op een gestructureerde manier op te schrijven zodat een koper een volledig document kan inlezen. De volgende punten kunnen in een verkoopmemorandum opgenomen worden: 

 1. Algemene inleiding over de onderneming en de ontstaansgeschiedenis

  • Leg  hier meteen de sterke en de zwakke kanten van de onderneming uit. Het is het fijnst voor de koper om meteen een duidelijk beeld van het bedrijf te krijgen (zowel de minder fijne en de goede aspecten).
 2. Omschrijving van de markt waarin het bedrijf zich bevindt

  • Geef een indicatie van de omvang van de markt
  • Wie zijn de concurrenten in de markt en wat is de mate van concurrentie?
  • Wat zijn de verwachte toekomstige ontwikkelingen in de markt?
  • Het helpt de koper als u hier ook uitlegt wat u ziet als kans in de markt of juist als bedreiging
  • In het geval uw bedrijf een unieke positie heeft in de markt omdat toetredingsbarrières hoog zijn voor nieuwkomers kunt u dit ook omschrijven
  • Meer uitleg over de wet en regelgeving in de markt (onthoud dat de koper een groot informatieachterstand heeft niet alleen tot het bedrijf maar ook tot de markt)
  • Wat zijn andere dominante partijen in de markt? (dat kunnen concurrenten, maar ook leveranciers, producenten of zelfs klanten zijn)
 3. Gedetailleerde omschrijving van het bedrijf dat te koop staat

  • Neem de koper mee in de processen van het bedrijf zoals o.a. systemen (techniek, logistiek en software)
  • Omvang van het klantenbestand, omschrijving van het type klant, en het percentage van de omzet dat van vaste klanten afkomstig is
  • Wat is de segmentatie van de omzet? 
  • Activiteiten en verkopen online (is er een webshop deel van het bedrijf? Hoeveel van de omzet wordt gegenereerd door online verkopen?)
  • Mate van uniekheid van het assortiment wanneer aanwezig
 4. Omschrijving van de organisatie

  • Hoeveel personeelsleden heeft u in dienst? Wat zijn de contracten die zijn aangegaan met de personeelsleden? Wat is de afhankelijkheid van het bedrijf van deze personeelsleden?
  • Waar en hoe is het bedrijf gehuisvest?
  • Wat is de afhankelijkheid van het bedrijf van u als eigenaar?
 5. Omschrijving verkoopkanalen

  • Welke verkoopkanalen worden op dit moment benut? 
  • Welke verkoopkanalen ziet u als kansen? Wat zijn onbenutte kansen?
 6. Voorraadpositie & retourafhandeling

  • Wat is de voorraad op dit moment?
  • Is de voorraad nog courant? 
  • Wat is het % retouren?
 7. Partners en (leveranciers) overeenkomsten

  • Beschrijf de afhankelijkheid van deze partijen
 8. Strategie/positionering van de onderneming en toekomstverwachtingen

  • Welke strategie heeft u aangehouden met uw bedrijf? Valt deze strategie door te zetten of welke verandering raad u aan?
 9. Aanvullende (bedrijfs)informatie:

  • Reden van verkoop
  • Eventuele belangrijke voorwaarden aan een deal/koper
  • Eventuele rechtszaken die spelen
  • Alle verdere informatie die uw inziens de waarde positief of negatief beïnvloedt of de waarde naar waarschijnlijkheid gaat beïnvloeden

 Als bijlagen kunt u de aanwezige jaarcijfers (incl. resultatenrekening) en een lijst van assets en aanwezige contracten toevoegen.