Hoe bindend is een intentieverklaring (LOI)?

De afspraken die zijn overeengekomen bij het tekenen van een intentieverklaring (ook wel ‘LOI’, of te wel Letter of Intent) zijn bindend. Vaak ontstaat hier verwarring over omdat de naam ‘intentieverklaring’ niet meteen doet denken aan een contract of overeenkomst.

Het is belangrijk om te weten dat in het geval er concrete afspraken zijn opgenomen in de intentieverklaring, zoals voorwaarden voor verkoop, prijs en overnamedatum, de koper en verkoper hieraan gebonden zijn. Als de koper of verkoper graag wil dat de intentieverklaring niet bindend is zal dit moeten worden opgenomen in het document in ontbindende voorwaarden. In dit geval kunnen er specifieke voorwaarden in de intentieverklaring worden opgenomen die omschrijven in welke omstandigheden de gemaakte afspraken ontbonden kunnen worden. Voorbeelden van zulke omstandigheden kunnen het niet verkrijgen van passende financiering zijn of onverwachte negatieve bevindingen tijdens het boekenonderzoek.